• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hukvaldy

  Przeczytaj także...
  Herb gminy Hukvaldy łączy elementy związane z historią miejscowości oraz z postacią najsławniejszej osoby z nią związanej - Leoša Janáčka.Flaga gminy Hukvaldy opracowana została na bazie barw heraldycznych herbu gminy Hukvaldy. Dolna część flagi nawiązuje do herbu arcybiskupstwa ołomunieckiego - Hukvaldy należały w przeszłości do biskupów i arcybiskupów ołomunieckich wraz z zamkiem i okolicznymi miejscowościami. Niebieska lutnia nawiązuje do postaci Janáčka (na terenie wsi znajduje się fontanna w kształcie lutni), natomiast postać lisa do jednej z oper kompozytora - Příhody lišky Bystroušky (pomnik lisicy znajduje się na jednej ze ścieżek dydaktycznych gminy).
  Przemysł Ottokar I (czes. Přemysl Otakar I.; ur. ok. 1155, zm. 15 grudnia 1230 w Pradze) – książę Czech w latach 1192-1193 i 1197-1198, król w latach 1198-1230 z dynastii Przemyślidów. Syn króla Czech Władysława II Przemyślidy i Judyty, córki landgrafa Turyngii Ludwika I.

  Hukvaldy (niem. Hochwald) – wieś gminna i gmina, w powiecie Frydek-Mistek, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Położona jest na Pogórzu Morawsko-Śląskim, nad potokiem Ondřejnice, na Morawach, w geograficznym centrum tzw. Laska. W przeszłości była to znacząca miejscowość za sprawą miejscowego zamku będącego centrum administracyjnym biskupiego latyfundium zwanego państwem hukwaldzkim. W 1760 zarząd państwa przeniesiono do nowo wybudowanego pałacyku.

  Powiat Frydek-Mistek (czes. Okres Frýdek-Místek) to powiat w kraju morawsko-śląskiego (okręg terytorialny: kraj północnomorawski) w Czechach. Wschodnia część przed 1960 stanowiła powiat Czeski Cieszyn.Bruno ze Schauenburku (niem. Bruno von Schauenburg; ur. 1205(?), zm. 1/17 lutego 1281 w Kromieryżu) – szlachcic i duchowny katolicki niemieckiego pochodzenia, biskup ołomuniecki w latach 1245–1281. Był jednym z głównych doradców i dyplomatów królów czeskich Wacława I a zwłaszcza Przemysła Ottokara II, dla którego był „prawą ręką“. Jako biskup do historia Moraw zapisał się dzięki kolonizacji i zakładaniu wielu nowych miejscowości.

  Podział administracyjny gminy[ | edytuj kod]

 • Hukvaldy
 • Dolní Sklenov
 • Horní Sklenov,
 • Rychaltice
 • Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1228-1240 i związane są z Arnoldem z Hückeswagen, który uzyskał rozległe tutejsze okolice w lenno od króla czeskiego Przemysła Ottokara I za służbę dyplomatyczną w Anglii. Arnold w swym majątku założył najpierw zamek w Starym Jiczynie. Po nim majątek odziedziczyły syn Franko, który pomiędzy 1252 a 1258 swe włości sprzedał biskupowi ołomunieckiemu Brunowi ze Schauenburku, który południowo-zachodnią część zyskanej ziemi przydzielił z powrotem Frankowi. Franko (już jako lennik biskupów) najpierw przeniósł swą siedzibę do Příboru a następnie rozpoczął budowę zamku Hukwaldy (Huckeswalde), jednego z największych na Morawach. W latach 70. XIII wieku lenno przejęli Jindřich i Blud w 1285 piszący się "z Hukwald" co świadczy o tym, iż gród ten już służył jako centrum lenna, nazwanego państwem hukwaldzkim. Obecna wieś rozwinęła się jako jego podgrodzie. W 1760 zarząd państwa hukwaldzkiego przeniesiono do nowo wybudowanego pałacyku. Dwa lata później zamek spłonął od uderzenia piorunu i opustoszał.

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.Lasko lub Laszczyzna (cz. Lašsko, niem. Lachei) — region etnograficzny na pograniczu północno-wschodnich Moraw i południowego Śląska Czeskiego w Czechach. Rozciąga się wzdłuż rzeki Ostrawicy po obu jej brzegach, a dalej w dorzeczach Odry, Lubiny, Ondřejnicy, Jičínki i Sedlnicy. Pośród miast leżących w regionie wymienić można Ostrawę, Příbor, Frydek-Mistek, Frydlant nad Ostrawicą, Frenštát pod Radhoštěm, Nowy Jiczyn, Kopřivnice, w jego geograficznym centrum znajduje się gmina Hukvaldy. W regionie tym posługiwano się gwarami laskimi.

  W okresie po II wojnie światowej siedziba gminy była częstokroć przenoszona pomiędzy Hukvaldami a Sklenovem.

  Leoš Janáček[ | edytuj kod]

  W 1854 w Hukvaldach urodził się kompozytor Leoš Janáček. Do dzisiaj znajduje się tutaj jego dom rodzinny (dawna szkoła, przekształcona obecnie w centrum informacyjne i galerię). Dla jego upamiętnienia powstała też ścieżka dydaktyczna Janáčkův chodníček, biegnąca m.in. obok pomnika lisicy, bohaterki opery Příhody lišky Bystroušky. We wsi stoi także muzeum kompozytora (dom, który jego rodzina kupiła w 1905), a co roku odbywa się festiwal jego imienia (Hudební festival Janáčkovy Hukvaldy).

  Jan Nepomucen (ur. ok. 1350 w Pomuku, obecnie Nepomuk, zm. 20 marca 1393 w Pradze) – prezbiter, spowiednik Zofii Bawarskiej, męczennik i święty Kościoła katolickiego.Rychaltice (niem. Bartelsdorf) – wieś, dawna gmina katastralna, w północnej części gminy Hukvaldy, w powiecie Frydek-Mistek, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach, na historycznych Morawach. Powierzchnia 930,9746 ha, w 2001 liczba mieszkańców wynosiła 712, zaś w 2012 odnotowano 241 adresów.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • ruiny zamku Hukwaldy;
 • park (Hukvaldská obora) wokół zamku, założony w XVI w., przez który prowadzi ścieżka dydaktyczna Hradní vrch;
 • kościół św. Maksymiliana z lat 1760-1769, barokowy; w jego pobliżu barokowe figury z XVIII w. przedstawiające św. Jana Nepomucena i św. Floriana;
 • tzw. "nowy" zamek - barokowy, z 1760 r.; w jego zabudowaniach gospodarczych muzeum powozów;
 • budynek dawnego browaru z 1570 r., renesansowy;
 • kilka ostatnich zachowanych chałup z XIX w.;
 • niewielka rotunda w Dolnym Sklenowie.
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • Zamek Hukwaldy

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • Pałacyk arcybiskupi

 • Kościół św. Maksymiliana

 • Dom Leoša Janáčka

 • Pomnik lisiczki w parku

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Herb gminy Hukvaldy
 • Flaga gminy Hukvaldy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Český statistický úřad: Informativní počet občanů v ČR ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských částech (cz.). W: Počty obyvatel v obcích [on-line]. Ministerstvo vnitra České republiky, 2015-01-01. [dostęp 2015-04-08].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Piotr Nowicki: Beskid Śląsko-Morawski. Warszawa: PTTK "Kraj", 1997, s. 96-99. ISBN 83-7005-387-4.
 • Święty Florian, właśc. Florian z Lauriacum (ur. 2. połowa III wieku w Ceti, zm. 304) – męczennik i święty katolicki.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza), czasem też zabytków architektury czy techniki. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych obszarach, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej.
  Starý Jičín – ruiny zamku znajdujące się w obrębie gminy Stary Jiczyn w powiecie Nowy Jiczyn w kraju morawskośląskim w Czechach.
  Příbor (niem. Freiberg) – miasto w Czechach, na Morawach, w powiecie Nowy Jiczyn, w kraju morawsko-śląskim, nad rzeką Lubiną, prawym dopływem Odry.
  Rotunda (łac. rotundus - okrągły) – budowla w układzie centralnym, wzniesiona na planie koła. Składa się z jednego pomieszczenia przykrytego często kopułą, czasem z dobudowanymi apsydami. Rotunda może stanowić budynek zamknięty, czasem okolony kolumnadą (tolos). Budowle tego typu znane są od starożytności.
  Kraj morawsko-śląski (czes. Moravskoslezský kraj), do 30 maja 2001 r. kraj ostrawski (czes. Ostravský kraj) – to region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa, przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Jego obszar wchodzi w skład okręgu terytorialnego kraj północnomorawski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.