• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski

  Przeczytaj także...
  Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.Edward Niesobski, podporucznik czasu wojny, kurier Armii Krajowej, harcerz ostrowskiego hufca ZHP, autor jednego ze słynniejszych pamiętników okresu II wojny światowej napisanego przez nastolatka.
  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.

  Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski im. II Armii Wojska Polskiego – terytorialna wspólnota gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego w ramach Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Lech Ziemskii ps. Siwy Sokół (ur. 3 lutego 1887 w Kościanie - zm. 17 lipca 1969 w Poznaniu) - duchowny katolicki, pułkownik Wojska Polskiego, prefekt, instruktor harcerski.

  Historia[]

  Początki ostrowskiego harcerstwa datowane są na 1911 rok. Wówczas jego prekursorzy – Jan Jachowski i Leon Sokołowski – przenieśli ideę skautingu ze Lwowa do Ostrowa. Już w 1913 roku powstała pierwsza drużyna skautowa im. księcia Józefa Poniatowskiego, której drużynowym został Kazimierz Laskowski. Trzy lata później, w 1916 roku powstała natomiast pierwsza drużyna żeńska im. Emilii Plater, której organizatorką była druhna Zofia Krysińska.

  Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.Marian Grześczyk (ur. 1909 - zm. 22 kwietnia 1999 r. w Ostrowie Wielkopolskim) - harcmistrz, działacz społeczny i kulturalny, plastyk.

  Za początek działania Hufca uznać można rok 1916 kiedy to rozpoczął działalność ks. harcmistrz Lech Ziemski "Siwy Sokół" – twórca i wieloletni komendant Ostrowskiego Hufca Harcerzy oraz założyciel I Drużyny Skautów im. Tadeusza Kościuszki. Oficjalnie hufiec zarejestrowano w Chorągwi Wielkopolskiej 15 grudnia 1920 roku, a jego komendantem został właśnie Lech Ziemski.

  Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.Edward Mieczysław Serwański (ur. 13 października 1912 w Hamburgu, zm. 29 sierpnia 2000 w Poznaniu) – polski historyk, polityk, działacz społeczny. Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

  Do roku 1946 istniały odrębne drużyny harcerek i harcerzy, zgrupowane w odrębnych hufcach. Komenda Hufca Harcerzy obejmowała gromady zuchów i drużyny harcerzy w Ostrowie i powiecie ostrowskim. Komenda Hufca Harcerek obejmowała drużyny ostrowskie i znajdowała się do roku 1934 w Krotoszynie, a od 1935 w Ostrowie.

  Gromada zuchowa - jednostka w strukturze organizacji harcerskiej, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.Józef Antoni Poniatowski książę herbu Ciołek (ur. 7 maja 1763 w Wiedniu, zm. 19 października 1813 pod Lipskiem) – polski generał, minister wojny i Wódz Naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Cesarstwa Francuskiego, członek Rady Stanu Księstwa Warszawskiego.

  W roku 1945 Komenda Hufca Harcerzy podjęła pracę obejmując swym zasięgiem drużyny miasta i powiatu ostrowskiego. Komenda Hufca Harcerek działała na terenie Ostrowa oraz powiatów: ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego.

  Po reaktywowaniu ZHP w roku 1946 (?) powstała jedna Komenda Hufca w Ostrowie, obejmująca swym działaniem drużyny harcerek i harcerzy z terenu miasta i powiatu ostrowskiego.

  W roku 1975 w następstwie nowego podziału administracyjnego państwa i likwidacji powiatów oraz utworzenia Komendy chorągwi w Kaliszu, nastąpił podział Hufca na miejski i miejsko-gminne i gminne. Podział ten istniał do roku 1992, kiedy po likwidacji Chorągwi Kaliskiej nastąpiło kolejne włączenie hufców z terenu byłego powiatu ostrowskiego do Hufca ZHP Ostrów, a Hufca do Chorągwi Wielkopolskiej.

  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.Emilia Broel-Plater herbu Plater (ur. 13 listopada 1806 w Wilnie, zm. 23 grudnia 1831 w Justianowie) – polska hrabianka kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, córka hrabiego Franciszka Ksawerego i Anny von der Mohl.

  Od 1976 roku bohaterem Hufca jest 2 Armia Wojska Polskiego.

  W roku 2006 według spisu harcerskiego Hufiec liczył 312 harcerzy i 73 instruktorów skupionych w 22 gromadach i drużynach oraz 3 kręgach instruktorskich.

  Szczepy[]

 • Szczep Drużyn ZHP "Szuwary" im. gen. Józefa Bema, phm. Paulina Wasielewska
 • Szczep Drużyn ZHP "Jedyneczka", pwd. Zuzanna Płonka
 • Szczep Drużyn ZHP "Wigry", pwd. Tomasz Babiak
 • Szczep Drużyn ZHP "Jedenastka", hm. Józefa Szlachta
 • Komendanci Hufca[]

 • 1920–1939 hm. Lech Ziemski
 • Hufiec Harcerek

  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.Ostrów Wielkopolski (dawniej Ostrowo, Ostrów Kaliski, w latach 1919–1920 Ostrów, łac. Ostrovia, niem. Ostrowo) – miasto w województwie wielkopolskim(dawniej województwo kaliskie), na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem, siedziba powiatu ostrowskiego i gminy Ostrów Wielkopolski.
 • 1945–1948 hm. Daniela Olkiewicz
 • 1948–1949 phm. Wanda Niespodziana
 • Hufiec Harcerzy

 • 1945 – Józef Schulc HR
 • 1945–1947 hm. Lech Ziemski
 • 1947–1949 hm. Marian Grześczyk
 • 1956–1961 hm. Zbigniew Ciećkiewicz
 • 1961–1962 hm. Tadeusz Raczak
 • 1962–1967 hm. Damian Wojciechowski
 • 1967 hm. Mieczysław Łuczak
 • 1967–1969 hm. Jacek Skiba
 • 1969–1970 phm. Paweł Tuszyński
 • 1970–1975 hm. Elżbieta Podlas
 • 1975–1976 phm. Roman Ziółkowski
 • 1976–1977 hm. Józef Kozan
 • 1977–1984 hm. Urszula Janota
 • 1984–1986 hm. Tadeusz Frąszczak
 • 1986–1989 hm. Andrzej Stodolski
 • 1989–1990 hm. Małgorzata Miądowicz
 • 1990–1993 hm. Andrzej Stodolski
 • 1993–1999 hm. Krzysztof Maciejewski
 • 1999–2007 hm. Krystyna Sufryd
 • 2007-2015 hm. Dariusz Potasznik
 • od 2015 hm. Jerzy Hnatyk
 • Zobacz też[]

 • Biografie ostrowskich działaczy harcerskich
 • Edward Niesobski
 • Edward Serwański
 • Lech Ziemski
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Hufca ZHP Ostrów Wlkp.
 • Krotoszyn (niem. Krotoschin) – miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, siedziba powiatu krotoszyńskiego i gminy Krotoszyn; muzeum (1957).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama