• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hrabstwo Whiteside

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Sterling miasto w USA w stanie Illinois nad rzeką Rock River w Hrabstwie Whiteside, 15,450 mieszkańców (spis ludności z 2000 roku). Sterling było związane z przemysłem wytwórczym i stalowym.
  Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.

  Hrabstwo Whiteside – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 60 653. Siedzibą hrabstwa jest Morrison.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Według spisu hrabstwo zajmuje powierzchnię 1805 km, z czego 1774 km stanowią lądy, a 32 km (1,76%) stanowią wody.

  Miasta[ | edytuj kod]

 • Como (CDP)
 • Fulton
 • Morrison
 • Prophetstown
 • Rock Falls
 • Sterling
 • Wioski[ | edytuj kod]

 • Albany
 • Coleta
 • Deer Grove
 • Erie
 • Lyndon
 • Tampico
 • Sąsiednie hrabstwa[ | edytuj kod]

 • Hrabstwo Carroll – północ
 • Hrabstwo Ogle – północny wschód
 • Hrabstwo Lee – wschód
 • Hrabstwo Bureau – południowy wschód
 • Hrabstwo Henry – południe
 • Hrabstwo Rock Island – południowy zachód
 • Hrabstwo Clinton – zachód
 • Historia[ | edytuj kod]

  Hrabstwo zostało utworzone w 1836 roku z hrabstw Jo Daviess oraz Henry. Zostało nazwane na cześć generała Samuela Whiteside'a.

  Hrabstwo Carroll – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 16 674. Siedzibą hrabstwa jest Mt. Carroll.Hrabstwo Ogle – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 51 032. Siedzibą hrabstwa jest Oregon.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku hrabstwo zamieszkuje 60 653 osób, które tworzą 23 684 gospodarstw domowych oraz 16 768 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 34 osób/km. Na terenie hrabstwa jest 25 025 budynków mieszkalnych o częstości występowania wynoszącej 14 budynków/km. Hrabstwo zamieszkuje 92,81% ludności białej, 1,02% ludności czarnej, 0,26% rdzennych mieszkańców Ameryki, 0,42% Azjatów, 0,01% mieszkańców Pacyfiku, 4,07% ludności innej rasy oraz 1,41% ludności wywodzącej się z dwóch lub więcej ras, 8,82% ludności to Hiszpanie, Latynosi lub inni.

  Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.Hrabstwo Henry – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 51 020. Siedzibą hrabstwa jest Cambridge. Hrabstwo jest jednym z czterech obok Davenport-Moline-Rock Island hrabstw tworzących jeden obszar metropolitalny USA.

  W hrabstwie znajduje się 23 684 gospodarstw domowych, w których 31,50% stanowią dzieci poniżej 18 roku życia mieszkający z rodzicami, 57,50% małżeństwa mieszkające wspólnie, 9,50% stanowią samotne matki oraz 29,20% to osoby nie posiadające rodziny. 25,10% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 11,80% zyję samotnie i ma powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,51 osoby, a rodziny wynosi 2,99 osoby.

  Hrabstwo Rock Island – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 149 374. Siedzibą hrabstwa jest Rock Island.Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

  Przedział wiekowy populacji hrabstwa kształtuje się następująco: 25% osób poniżej 18 roku życia, 8,20% pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 27,00% pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 23,70% pomiędzy 45 a 64 rokiem życia oraz 16,10% osób powyżej 65 roku życia. Średni wiek populacji wynosi 38 lat. Na każde 100 kobiet przypada 95,90 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18 roku życia przypada 93,10 mężczyzn.

  Hrabstwo Lee – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 36 062. Siedzibą hrabstwa jest Dixon.Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 40 354 dolarów, a średni dochód dla rodziny wynosi 46 653 dolarów. Mężczyźni osiągają średni dochód w wysokości 35 314 dolarów, a kobiety 21 828 dolarów. Średni dochód na osobę w hrabstwie wynosi 19 296 dolarów. Około 6,20% rodzin oraz 8,50% ludności żyje poniżej minimum socjalnego, z tego 11,40% poniżej 18 roku życia oraz 4,80% powyżej 65 roku życia.

  Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.Hrabstwo Bureau – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 35 503. Siedzibą hrabstwa jest Princeton.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hrabstwo Jo Daviess – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 22 289. Siedzibą hrabstwa jest Galena.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.