• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hrabstwo Stephenson

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.
  Hrabstwo Carroll – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 16 674. Siedzibą hrabstwa jest Mt. Carroll.

  Hrabstwo Stephenson – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 48 979. Siedzibą hrabstwa jest Freeport.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Według spisu hrabstwo zajmuje powierzchnię 1 463 km, z czego 1 461 km stanowią lądy, a 1 km (0,10%) stanowią wody.

  Miasta[ | edytuj kod]

 • Dakota
 • Freeport
 • Lake Summerset (CDP)
 • Wioski[ | edytuj kod]

 • Cedarville
 • Davis
 • German Valley
 • Lena
 • Orangeville
 • Pearl City
 • Ridott
 • Rock City
 • Winslow
 • Sąsiednie hrabstwa[ | edytuj kod]

 • Hrabstwo Green - północ
 • Hrabstwo Winnebago - wschód
 • Hrabstwo Ogle - południowy wschód
 • Hrabstwo Carroll - południowy zachód
 • Hrabstwo Jo Daviess - zachód
 • Hrabstwo Lafayette - północny zachód
 • Historia[ | edytuj kod]

  Hrabstwo zostało utworzone w 1837 roku z hrabstw Jo Daviess oraz Winnebago. Zostało nazwane na cześć Benjamina Stephensona.

  Hrabstwo Winnebago - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 278 418. Siedzibą hrabstwa jest Rockford.Hrabstwo Ogle – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 51 032. Siedzibą hrabstwa jest Oregon.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku hrabstwo zamieszkuje 48 979 osób, które tworzą 19 785 gospodarstw domowych oraz 13 473 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 34 osób/km. Na terenie hrabstwa jest 21 713 budynków mieszkalnych o częstości występowania wynoszącej 15 budynków/km. Hrabstwo zamieszkuje 89,29% ludności białej, 7,68% ludności czarnej, 0,15% rdzennych mieszkańców Ameryki, 0,68% Azjatów, 0,04% mieszkańców Pacyfiku, 0,63% ludności innej rasy oraz 1,53% ludności wywodzącej się z dwóch lub więcej ras, 1,53% ludności to Hiszpanie, Latynosi lub inni.

  Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

  W hrabstwie znajduje się 19 785 gospodarstw domowych, w których 30,70% stanowią dzieci poniżej 18 roku życia mieszkający z rodzicami, 55,40% małżeństwa mieszkające wspólnie, 9,50% stanowią samotne matki oraz 31,90% to osoby nie posiadające rodziny. 27,60% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 12,60% żyje samotnie i ma powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,43 osoby, a rodziny wynosi 1,97 osoby.

  Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.

  Przedział wiekowy populacji hrabstwa kształtuje się następująco: 25,20% osób poniżej 18 roku życia, 7,60% pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 27,50% pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 23,30% pomiędzy 45 a 64 rokiem życia oraz 16,40% osób powyżej 65 roku życia. Średni wiek populacji wynosi 38 lat. Na każde 100 kobiet przypada 93,10 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18 roku życia przypada 90,30 mężczyzn.

  Hrabstwo Jo Daviess – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 22 289. Siedzibą hrabstwa jest Galena.

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 40 366 dolarów, a średni dochód dla rodziny wynosi 48 510 dolarów. Mężczyźni osiągają średni dochód w wysokości 36 300 dolarów, a kobiety 24 238 dolarów. Średni dochód na osobę w hrabstwie wynosi 19 794 dolarów. Około 6,50% rodzin oraz 9,00% ludności żyje poniżej minimum socjalnego, z tego 11,60% poniżej 18 roku życia oraz 8,50% powyżej 65 roku życia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.