• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hrabstwo Ravensbergu

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Las Teutoburski - (niem. Teutoburger Wald) wąskie pasmo niskich gór w Niemczech (kraje związkowe Dolna Saksonia i Nadrenia Północna-Westfalia) między rzekami Ems i Wezerą, o długości ok. 100 km i szerokości ok. 10-15 km. Dolina, w której leży miasto Bielefeld, dzieli Las Teutoburski na dwie części: wschodnią i zachodnią.
  Gerard (ur. ok. 1417, zm. 19 sierpnia 1475 w Lülsdorfie) – hrabia Ravensbergu od 1428, książę Jülich i książę Bergu od 1437.

  Hrabstwo Ravensbergu (niem. Grafschaft Ravensberg) – państwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego, położone w Westfalii na terenie obecnych Niemiec, powstałe w XI w., od połowy XIV w. pod władzą hrabiów Bergu i książąt Jülich, od początku XVII w. natomiast margrabiów brandenburskich i następnie królów pruskich, w 1815 ostatecznie zlikwidowane i włączone do pruskiej prowincji Westfalia.

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Księstwo Jülich (niem. Herzogtum Jülich, hol. Hertogdom Gulik) było państwem wchodzącym w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i leżało na obszarach dzisiejszych Niemiec (część Nadrenii Północnej-Westfalii) i Holandii (część Limburgii). Jego terytorium rozciągało się po obu stronach Renu, wokół swej stolicy Jülich.

  Historia[ | edytuj kod]

  Hrabstwo Ravensbergu (w prawym górnym roku) jako część zjednoczonych księstw Jülich-Kleve-Berg ok. 1540
  Hrabstwo Ravensbergu (ciemnoczerwone po lewej) na tle królestwa Prus w 1806

  W połowie XI w. powstało na terenach położonych między Oldenburgiem i Osnabrückiem państewko, którego władcy tytułowali się hrabiami Calvelage, a w połowie XII w. przyjęli miano hrabiów Ravensbergu (od nazwy zamku położonego w Lesie Teutoburskim). Było ono lennem książąt Saksonii. Główne skupisko terytoriów hrabiów od początku XII w. rozciągało się wokół miast Vechta i Meppen. Z czasem opanowali oni także rejony Bielefeldu (założyli to miasto w 1214 i Vlotho.

  Zjednoczone Księstwa Jülich-Kleve-Berg (niem. Vereinigte Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg) było połączeniem trzech państw Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego - Jülich, Bergu i Kleve.Jan Wilhelm (ur. 28 maja 1562 r., zm. 25 marca 1609 r.) – książę Kleve i hrabia Mark oraz książę Jülich, książę Bergu i hrabia Ravensbergu od 1592 r., ostatni władca połączonych księstw westfalskich; biskup-elekt Münsteru (i administrator tego biskupstwa) w latach 1574–1585.

  Gdy w 1346 wygasła dynastia hrabiów Ravensbergu, hrabstwo zostało połączone pod jednym berłem najpierw z hrabstwem Bergu, a następnie także z księstwem Jülich. W 1521 weszło w skład zjednoczonych księstw Jülich-Kleve-Berg. Po wymarciu dynastii władców tych księstw w 1609 i wojnie o sukcesję po nich hrabstwo Rabensbergu dostało się w ręce margrabiów brandenburskich i następnie królów pruskich. W 1719 zostało administracyjnie połączone z sąsiednim biskupstwem Minden. W 1807 znalazło się w granicach krótko istniejącego królestwa Westfalii. W 1815 zostało włączone do pruskiej prowincji Westfalii.

  Królestwo Westfalii – państwo niemieckie utworzone przez Napoleona Bonaparte w 1807 roku po pokoju w Tylży. W jego skład weszły terytoria utracone przez Królestwo Prus, oraz Hesję-Kassel i część Elektoratu Hanoweru. Stolicą kraju było Kassel. Królem Westfalii był brat Napoleona Hieronim Bonaparte.Wilhelm (ur. ok. 1382, zm. 22 listopada 1428 w Bielefeld) – hrabia Ravensbergu jako Wilhelm II od 1404, od 1401 do 1414 biskup-elekt Paderborn.

  Władcy[ | edytuj kod]

  Hrabiowie Calvelage, a następnie Ravensbergu z tutejszej dynastii (do 1346):

 • ? Herman I
 • ?–do ok. 1105 Herman II
 • ok. 1115?–ok. 1134/44 Herman III
 • ok. 1144–ok. 1170 Otto I
 • ok. 1166–ok. 1218/1221 Herman IV
 • ok. 1218/1221–1244 Otto II
 • ok. 1218/1221–1249 Ludwik
 • 1249–1306 Otto III
 • 1306–1328/1329 Otto IV
 • 1328/1329–1346 Bernard
 • Hrabiowie Ravensbergu od 1346 do 1609 – w unii personalnej od 1346 z hrabstwem Bergu, od 1437 z księstwem Jülich, od 1521 z hrabstwem Mark i księstwem Kleve:

  Westfalia (niem. Westfalen) – kraina historyczna w Niemczech, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld i Osnabrück. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Północno-wschodnia część historycznej Westfalii leży w obrębie Dolnej Saksonii.Wilhelm (ur. 9 stycznia 1455, zm. 6 września 1511 w Düsseldorfie) – książę Jülich i Bergu oraz hrabia Ravensbergu od 1475.
 • 1346–1360 Gerard I
 • 1360–1408 Wilhelm I
 • 1395–1402 Adolf
 • 1404–1428 Wilhelm II
 • 1428–1475 Gerard II
 • 1475–1511 Wilhelm III
 • 1511–1539 Jan
 • 1539–1592 Wilhelm (IV)
 • 1592–1609 Jan Wilhelm
 • Od 1614 hrabiami Ravensbergu byli kolejni margrabiowie Brandenburgii i królowie Prus.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Grafen von Ravensburg. W: Genealogie Mittelalter: Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer: Materialsammlung [on-line]. [dostęp 2017-09-16].
  2. Ravensberg, Grafschaft. W: Westfälische Geschichte [on-line]. Landschaftsverband Westfalen-Lippe. [dostęp 2017-09-16].
  3. Familie der Grafen von Ravensburg. W: Genealogie Mittelalter: Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer: Materialsammlung [on-line]. [dostęp 2017-09-16].
  4. Anton Fahne: Geschichte der Westphälischen Geschlechter. Cöln: 1858. [dostęp 2017-09-16].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Andreas Janda: Geschichte der Grafschaft Ravensberg von ihren Anfängen im 10./11. Jahrhundert bis zum Aussterben der Manneslinie 1346. [dostęp 2017-09-16].
 • Jan zwany Pokojowym (niem. Johann der Friedensbringer, ur. 10 listopada 1490 r., zm. 6 lutego 1539 r.) – książę Jülich, książę Bergu i hrabia Ravensbergu od 1511 r., książę Kleve i hrabia Mark (jako Jan III) od 1521 r.Oldenburg, Oldenburg (Oldb), Oldenburg (Oldenburg) (dolnoniem. Ollnborg, sater. Ooldenbuurich) - miasto w północno-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia nad rzeką Hunte i nad Kanałem Küsten. Liczy ok. 160,3 tys. mieszkańców. Rozwinięty przemysł spożywczy, odzieżowy, elektromaszynowy i maszynowy. Pełni funkcję ważnego portu śródlądowego, węzła kolejowego i drogowego. Jest również ważnym ośrodkiem naukowym, mieści się tutaj założony w 1973 roku uniwersytet.
  Warto wiedzieć że... beta

  Księstwo Bergu (niem. Herzogtum Berg) – dawne państwo niemieckie leżące na terytorium dzisiejszej Nadrenii Północnej-Westfalii. Znajdowało się w przybliżeniu między rzekami Ren, Ruhrą i Sieg. Obecna nazwa tego terytorium Bergisches Land pochodzi od nazwy znajdującego się tu niegdyś państwa.
  Adolf (zm. 14 lipca 1437 w Kolonii) – hrabia Ravensbergu od 1395 do 1402, książę Bergu od 1408, książę Jülich od 1423.
  Osnabrück (dolnosaks. Ossenbrügge) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia położone w północno-zachodniej części kraju, siedziba powiatu Osnabrück, do którego jednak nie należy.
  Meppen – miasto powiatowe i jednocześnie gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Emsland. Liczy ok. 34,8 tys. mieszkańców.
  Wilhelm I (II) (zm. 25 czerwca 1408 r.) – hrabia Bergu i hrabia Ravensbergu od 1360 r., w 1380 r. podniesiony do rangi księcia Bergu.
  Vechta - miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Vechta. W 2008 r. miasto liczyło 30 998 mieszkańców.
  Wilhelm Bogaty (niem. Wilhelm der Reiche, ur. 28 lipca 1516 r. w Düsseldorfie, zm. 5 stycznia 1592 r. tamże) – książę Geldrii w latach 1538–1543, książę Kleve i hrabia Mark oraz książę Jülich i książę Bergu (jako Wilhelm V) od 1539 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.884 sek.