• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hrabstwo Jo Daviess

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Hrabstwo Putnam – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 6 086. Siedzibą hrabstwa jest Hennepin.
  Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.
  Piramida wieku hrabstwa

  Hrabstwo Jo Daviess – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 22 289. Siedzibą hrabstwa jest Galena.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Według spisu hrabstwo zajmuje powierzchnię 1602 km², z czego 1557 km² stanowią lądy, a 46 km² (2,85%) stanowią wody.

  Sąsiednie hrabstwa[ | edytuj kod]

 • Hrabstwo Lafayette – północ
 • Hrabstwo Stephenson – wschód
 • Hrabstwo Carroll – południowy wschód
 • Hrabstwo Jackson – południowy zachód
 • Hrabstwo Dubuque – północny zachód
 • Hrabstwo Grant – północny zachód
 • Historia[ | edytuj kod]

  Hrabstwo zostało utworzone w 1827 roku, z hrabstw Henry oraz Putnam. Zostało nazwane na cześć Josepha Hamiltona Daveissa.

  Hrabstwo Carroll – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 16 674. Siedzibą hrabstwa jest Mt. Carroll.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku hrabstwo zamieszkuje 22 289 osób, które tworzą 9218 gospodarstw domowych oraz 6286 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 14 osób/km. Na terenie hrabstwa jest 12 003 budynków mieszkalnych o częstości występowania wynoszącej 8 budynków/km. Hrabstwo zamieszkuje 98,66% ludności białej, 0,20% ludności czarnej, 0,10% rdzennych mieszkańców Ameryki, 0,16% Azjatów, 0,34% ludności innej rasy oraz 0,53% ludności wywodzącej się z dwóch lub więcej ras, 1,53% ludności to Hiszpanie, Latynosi lub inni.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W hrabstwie znajduje się 9218 gospodarstw domowych, w których 27,30% stanowią dzieci poniżej 18 roku życia mieszkający z rodzicami, 58,20% małżeństwa mieszkające wspólnie, 6,50% stanowią samotne matki oraz 31,80% to osoby nie posiadające rodziny. 27,50% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 12,70% żyję samotnie i ma powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,40 osoby, a rodziny wynosi 2,92 osoby.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

  Przedział wiekowy populacji hrabstwa kształtuje się następująco: 23,20% osób poniżej 18 roku życia, 6,70% pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 25,30% pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 26,80% pomiędzy 45 a 64 rokiem życia oraz 17,90% osób powyżej 65 roku życia. Średni wiek populacji wynosi 42 lat. Na każde 100 kobiet przypada 100,50 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18 roku życia przypada 97 mężczyzn.

  Hrabstwo Henry – hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 51 020. Siedzibą hrabstwa jest Cambridge. Hrabstwo jest jednym z czterech obok Davenport-Moline-Rock Island hrabstw tworzących jeden obszar metropolitalny USA.Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 40 411 dolarów, a średni dochód dla rodziny wynosi 48 335 dolarów. Mężczyźni osiągają średni dochód w wysokości 32 231 dolarów, a kobiety 22 096 dolarów. Średni dochód na osobę w hrabstwie wynosi 21 497 dolarów. Około 4,00% rodzin oraz 6,70% ludności żyje poniżej minimum socjalnego, z tego 7,60% poniżej 18 roku życia oraz 7,50% powyżej 65 roku życia.

  Hrabstwo Stephenson - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 48 979. Siedzibą hrabstwa jest Freeport.Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.

  Miasta[ | edytuj kod]

 • East Dubuque
 • Galena
 • CDP[ | edytuj kod]

 • Apple Canyon Lake
 • The Galena Territory
 • Wioski[ | edytuj kod]

 • Apple River
 • Elizabeth
 • Hanover
 • Menominee
 • Nora
 • Scales Mound
 • Stockton
 • Warren
 • Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.683 sek.