• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hrabstwo  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wołczyn (białor. Воўчын) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim Białorusi; do 1945 w Polsce, w województwie poleskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy Wołczyn.Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.
  I Rzeczpospolita[ | edytuj kod]

  Od początków XVI w. w Koronie Królestwa Polskiego oraz w Wielkim Księstwie Litewskim, które utworzyły Rzeczypospolitą Obojga Narodów w 1569, nie istniał podział administracyjny na hrabstwa z dziedzicznym tytułem hrabiego. Nazwą „hrabstwo” nazywano zorganizowane dominia magnackie, których właścicielem była osoba najczęściej legitymującą się tytułem hrabiego S.R.I., niekiedy wywodząc swój tytuł od piastowskich komesów. Zwyczajowo nazywano też tak niektóre inne duże posiadłości (często dawne księstwa lub ich części) związane z tymi rodami hrabiowskimi. Przyjęła się również praktyka przechodzenia tytułu hrabiowskiego na kolejnych właścicieli dóbr, co dotyczyło również książąt, którzy je kupili, odziedziczyli lub otrzymali w posagu i odtąd posługiwali się oboma tytułami.

  Łabiszyn (niem. Labischin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, będącego subregionem Pojezierza Wielkopolskiego. Przez miasto przypływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Sapiehowie (lit. Sapiegos, brus Сапегі) – magnacki ród książęcy herbu Lis (odmienny) pochodzenia litewskiego.

  W ten sposób nazywano hrabstawami głównie (z kolejnymi właścicielami): w Małopolsce

 • hrabstwo tenczyńskie (Tęczyńscy, Opalińscy),
 • hrabstwo wiśnickie (Kmitowie, Lubomirscy),
 • hrabstwo tarnowskie (Tarnowscy, Ostrogscy, Zamoyscy),
 • hrabstwo na Pieskowej Skale (Wielopolscy),
 • hrabstwo szydłowieckie (Szydłowieccy, Radziwiłłowie nieświescy),
 • w Wielkopolsce
 • hrabstwo na Ostrorogu (Ostrorogowie),
 • hrabstwo kórnickie (Górkowie),
 • hrabstwo łabiszyńskie (Latalscy),
 • hrabstwo leszczyńskie (Leszczyńscy, Sułkowscy),
 • na Litwie
 • hrabstwo szkłowskie (Chodkiewiczowie, Sieniawscy, Czartoryscy),
 • hrabstwo na Myszy (Chodkiewiczowie, Sieniawscy),
 • hrabstwo na Bychowie (Chodkiewiczowie, Sapiehowie),
 • hrabstwo kodeńskie (Sapiehowie),
 • hrabstwo mirskie (Iliniczowie, Radziwiłłowie nieświescy),
 • później także
 • hrabstwo jarosławskie (Ostrogscy, Sobiescy, Czartoryscy, Lubomirscy),
 • hrabstwo czerejskie (Sapiehowie),
 • hrabstwo żywieckie (Komorowscy, Wielopolscy),
 • hrabstwo bialskie (Radziwiłłowie),
 • hrabstwo kojdanowskie (Radziwiłłowie),
 • hrabstwo gieranońskie (Gasztołdowie, Radziwiłłowie),
 • hrabstwo na Krożach (Kieżgajłowie, Radziwiłłowie nieświescy),
 • hrabstwo przerembskie (Przerębscy),
 • hrabstwo na Łasku (Łascy),
 • hrabstwo na Lewartowie (Firlejowie, Sanguszkowie),
 • hrabstwo na Krasiczynie (Krasiccy),
 • hrabstwo na Hłusku (Chodkiewiczowie, Radziwiłłowie),
 • hrabstwo ilskie (Sołłohubowie),
 • hrabstwo iwienieckie (Sołłohubowie),
 • hrabstwo horyhorskie (Sołłohubowie),
 • hrabstwo kamieńskie (Judyccy)
 • hrabstwo rakowskie (Sanguszkowie),
 • hrabstwo Branickich (Braniccy),
 • hrabstwo tyczyńskie (Braniccy),
 • hrabstwo tykocińskie (Braniccy),
 • hrabstwo różańskie (Pacowie),
 • hrabstwo dowspudzkie (Pacowie),
 • hrabstwo zabłudowskie (Radziwiłłowie),
 • hrabstwo czarnawczyckie (Radziwiłłowie),
 • hrabstwo sieleckie (Radziwiłłowie),
 • hrabstwo wołczyńskie (Sapiehowie, Flemmingowie, Czartoryscy, Poniatowscy),
 • hrabstwo wysockie (Jabłonowscy, Sapiehowie),
 • i inne.

  Dziennik Związkowy (ISSN 0742-6615) – najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna w USA. Powstała w styczniu roku 1908 jako organ Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance, w skr. PNA) i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie, będąc tym samym najstarszą polskojęzyczną gazetą na świecie wydawaną bez chwili przerwy. W latach 2004–2007 nakład gazety wynosił (w wydaniu weekendowym) około 40 tys. egzemplarzy, a objętość ponad 130 stron. W latach kryzysu 2007–2011 nakład uległ zmiejszeniu, a objętość spadła o połowę. Od września 2011 roku gazeta powoli wracała do normy i odzyskiwała poprzedni prestiż.Tęczyńscy – średniowieczny polski ród możnowładczy herbu Topór. Być może wywodził się od palatyna Sieciecha, a ich domniemani przodkowie ("poronieni książęta" według Wincentego Kadłubka) mieli być właścicielami Tyńca, który skonfiskował im Kazimierz I Odnowiciel. Za panowania ostatnich Piastów oraz Jagiellonów Tęczyńscy byli najpotężniejszą rodziną w Małopolsce, wielu z nich pełniło ważne funkcje kasztelanów krakowskich i wojewodów krakowskich, posiadali ogromny majątek. Członkowie rodu działali aktywnie najpierw na rzecz zjednoczenia kraju po okresie rozbicia dzielnicowego, potem na rzecz unii z Litwą. Siedzibą rodu był zamek Tenczyn – jego budowę rozpoczął na początku XIV w. Nawój z Morawicy, a kontynuowali jego potomkowie. Od zamku tego członkowie rodu przyjęli nazwisko po przeniesieniu się tam z zamku w Morawicy.

  Anglia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Hrabstwa Anglii.
   Osobny artykuł: Historyczne hrabstwa Anglii.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szkłów (łac. Sclovia, biał. Шклоў, Łacinka białoruska: Škłoŭ, ros. Шклов; jid. שקלאָוו, Szklow) – białoruskie miasto położone w obwodzie mohylewskim przy ujściu rzeki Szkłówki do Dniepru. Jest stolicą rejonu szkłowskiego. 16,4 tys. mieszkańców (2010).
  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Kroże (lit. Kražiai, żmudz. Kražē) – miasteczko na Żmudzi położona w okręgu szawelskim pomiędzy Worniami i Rosieniami.
  Szydłowieccy – polski ród możnowładczy, boczna linia rodu Odrowążów, której nazwisko pochodzi od miasta Szydłowiec. Legitymowali się herbem Odrowąż.
  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Inwazja Normanów na Anglię była ostatnią, zakończoną sukcesem próbą podboju Brytanii. Przyczyną była bezpotomna śmierć 5 stycznia 1066 roku w Westminsterze króla Anglii Edwarda Wyznawcy. Król Edward, zajmujący się więcej religią niż sprawami państwa, który mimo posiadania żony żył niczym w celibacie, obiecał na wiele lat przed swoją śmiercią następstwo tronu dalekiemu kuzynowi ze strony matki, księciu Normandii Wilhelmowi, jednak na łożu śmierci ustanowił następcą swojego szwagra Harolda, hrabiego Wesseksu, który w dzień po śmierci króla koronował się.
  Hłusk, Głusk (biał. Глуск) − osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, siedziba rejonu hłuskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.