• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Horyzont prognozy

  Przeczytaj także...
  Prognozowanie (późnołac. prognosis, od starogr. πρόγνωσις, nowogr. πρόγνωση prōgnosis, od πρoγιγνώσκειν progignōskein, „wiedzieć wcześniej”, od pro- „wcześniej, przed” i gignōskein, „dowiedzieć się”) lub predykcja (łac. prædictus, im. od prædicere, „przepowiadać”, od præ-, „przed, wcześniej, pra-” i dicere, „mówić”) – naukowa metoda przewidywania tego, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą.

  Horyzont prognozy – przedział czasowy gdzie to okres dla którego posiadamy ostatnie dane, a jest tzw. długością horyzontu prognozy, określający okresy, dla których wyliczana jest prognoza. Zwykle im dłuższy horyzont prognozy, tym mniej dokładne przewidywania.

  Maksymalny horyzont prognozy to najdłuższy horyzont prognozy, dla którego prognoza jest dopuszczalna, czyli jej błąd nie przekracza założonej wartości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.63 sek.