• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hortus deliciarum

  Przeczytaj także...
  Siedem sztuk wyzwolonych (łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. Siedem sztuk dzielone było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium. Kanwą tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warrona, zatytułowane Disciplinarum libri IX (Dziewięć ksiąg naukowych).Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Alegoria (stgr. ἀλληγορία allēgoría, od ἀλληγορέω allēgoréo - "mówię w przenośni, obrazowo") – w literaturze i sztukach plastycznych przedstawienie pojęć, idei, wydarzeń, przy pomocy obrazu artystycznego o charakterze przenośnym lub symbolicznym, np. poprzez personifikację. Odczytanie alegorii umożliwiają m.in. atrybuty lub emblematy o konkretnym znaczeniu, dlatego, w przeciwieństwie do symbolu, przesłanie alegorii jest zazwyczaj jednoznaczne.
  Siedem sztuk wyzwolonych z Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu (ok. 1180)

  Hortus deliciarum (ok. 1180) – średniowieczne dzieło o charakterze encyklopedycznym autorstwa przeoryszy klasztoru św. Odylii w Alzacji Herrady z Landsbergu.

  To florilegium powstawało od roku 1165 przez 16 lat. Składają się na nie fragmenty prozy i poezji wybitnych autorów starożytności i średniowiecza. Jest ono kompendium ówczesnej wiedzy, głównie teologicznej. Chociaż dzieło w większości jest twórczą, dopasowaną do kontekstu kompilacją fragmentów innych dzieł, to świadczy o erudycji, talencie i szerokich horyzontach jego autorki. Dodatkowo Herrada ozdobiła dzieło własnymi ilustracjami, dodała własne hymny, a szczególnie jej ulubione alegorie. Godnym podziwu jest zbiór 365 zamieszczonych pięknych, oryginalnych ilustracji oraz miniatur. Hortus deliciarum w zamierzeniu miał być praktycznym podręcznikiem dla nowicjuszek klasztoru. Stał się szerzej znany dopiero w XIX wieku.

  Florilegium – w średniowiecznej łacinie określenie na zbiór cytatów pochodzących z dzieł najwybitniejszych autorytetów, najczęściej z dziedziny teologii lub filozofii. Słowo pochodzi z połączenia łacińskich słów flos oznaczającego "kwiat" i legere w znaczeniu "zbierać", "zbiór". Dosłownie więc był do "zbiór kwiatów" i termin ten był analogiczny do greckiego określenia antologia. Florilegia (liczba mnoga) najczęściej zawierały zbiory cytatów z dzieł Ojców Kościoła, innych pisarzy wczesnochrześcijańskich, rzadziej filozofów pogańskich (głównie Arystotelesa) lub autorów klasycznych. Jednym z najsławniejszych florilegium był XIV-wieczny Manipulus florum autorstwa Tomasza Irlandczyka, który umieścił w nim cytaty zebrane w bibliotece Sorbony.Rewolucja francuska (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub Wielką Rewolucją) – okres w historii Francji w latach 1789–1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

  Hortus deliciarum przez wieki był przechowywany w klasztorze, a w czasach rewolucji francuskiej przekazany bibliotece miejskiej w Strasburgu. W roku 1818 miniatury z tego dzieła zostały skopiowane przez Christiana Maurice'a Engelhardta. Całe dzieło zostało skopiowane i opublikowane przez wydawnictwo Straub and Keller w latach 1879-1899. Oryginał dzieła spłonął w pożarze podczas oblężenia miasta w 1870 roku.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.


  Linki zewnętrzne[]

 • Ilustracje z Hortus deliciarum przekopiowane przez Christiana Maurice'a Engelhardta (fr.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Herrada z Landsbergu, Herrada z Hohenburga lub po łacinie Herradis Landsbergensis) (ur. między 1125 a 1130 – zm. 25 lipca 1195), żyjąca w średniowieczu przeorysza klasztoru św. Odylii w Alzacji, autorka dzieła Hortus deliciarum (łac. Ogród przysmaków).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.