• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Horn - Austria



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Waldviertel (dosłownie z niem. "Dzielnica/Kwarta leśna") – północno-zachodni rejon kraju związkowego Dolna Austria. Na południu granicę stanowi rzeka Dunaj, od strony południowo-zachodniej Górna Austria, od strony północno-zachodniej i zachodniej Czechy, od wschodu pasmo górskie Manhartsberg (537 m.), który dzieli Waldviertel od Weinviertel.Zakon pijarów – potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) czyli Zakonu Szkół Pobożnych – zakon ustanowiony przez papieża Grzegorza XV 18 listopada 1621 r. (regułę zatwierdzono rok później). Korzenie swe wywodzi jednak od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie.

  Hornmiasto powiatowe w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, siedziba powiatu Horn. Leży we wschodniej części rejonu Waldviertel, nad rzeką Taffa.

  Historia[ | edytuj kod]

  Najstarsze potwierdzone dowodami ślady działalności człowieka w tym terenie sięgają kultury oryniackiej w czasie epoki lodowej. W zachodniej części dzisiejszego Horn znajduje się stanowisko, gdzie odkryto ognisko sprzed 30-u tysięcy lat z fragmentami kości zwierząt łowionych w plejstocenie (mamuta, reniferów, dzikich koni) oraz liczne narzędzia kamienne. Przedgórze dolnoaustriackiego Galgenbergu zamieszkiwane było przez 12 tysięcy lat. Ślady działalności rolniczej pochodzą sprzed 5 000 lat p.n.e. Wiele śladów archeologicznych świadczy o tym, że teren ten był zamieszkiwany bez znacznych przerw przez okresy prehistoryczne i starożytne, aż do dzisiaj.

  Powiat (niem. Bezirk, politischen Bezirk) – jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego II stopnia w Austrii. Jednostkami nadrzędnymi są kraje związkowe, podrzędnymi gminy. Obecnie w Austrii istnieją 94 powiaty i 14 miasta statutarne (Statutargemeinden, Statutarstädte), które posiadają osobny statut i funkcjonują zarówno na prawach przysługującym gminom, jak i powiatom. Ponadto stołeczny Wiedeń dzieli się na 23 dzielnic. <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  W połowie XI wieku po raz pierwszy pojawia się nazwa Horn w łacińskiej formie Hornarun w dokumencie dotyczącym w tym okresie wybudowanego w pobliżu warownego kościoła św. Stefana (St. Stephan). W późnym średniowieczu miasto Horn odgrywało ważną rolę w regionie. Miasto było ważnym ośrodkiem handlowym z komorą celną, a także z siedzibą sądu. Zabytkowe mury miejskie z basztami pozostały do dziś w dużej mierze nienaruszone. Pod koniec XVI wieku, miasto stało się ośrodkiem reformacji. W XVII wieku powstało liceum, a społeczność tworzyło 30 domów sukienników i farbiarzy. W 1732 roku powstał browar specjalizujący się w piwie pszenicznym, a potem także w piwie zielonym.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Powiat Horn (niem. Bezirk Horn) – powiat w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w Waldviertel. Siedziba znajduje się w Horn, starostą jest dr. Gerd Oppitz.

  W 1850 roku Horn stało się siedzibą powiatu Horn. W roku 1889 miasto uzyskało połączenie kolejowe z ogólną siecią.

  Na pierwszym planie kościół parafialny św. Jerzego (St. Georg)


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]




  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Mamut (Mammuthus) – rodzaj trąbowców wymarłych pod koniec ostatniej epoki lodowej, u schyłku plejstocenu, zamieszkujących rozległe obszary Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji.
  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Kultura oryniacka (40-20 tys. lat temu) - kultura narzędzi odłupkowych i klingowych, a także kościanych i rogowych, rozwijająca się w Europie, Azji, Afryce Północnej; w Polsce na południu (koło Krakowa) i południowym zachodzie (Śląsku). Szerzycielem kultury jest Homo sapiens sapiens. W tym okresie pojawiają się pierwsze przedmioty ozdobne, figurki kobiece znane dziś pod określeniem paleolitycznej Wenus, malarstwo jaskiniowe, kult grzebania zmarłych i pierwsze trwałe domostwa.
  Renifer (ren, Rangifer tarandus) – ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę w Eurazji i Ameryce Północnej. Dla podgatunków północnoamerykańskich stosuje się nazwę karibu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.