• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hornád

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Nowa Wieś Spiska (słow. Spišská Nová Ves, niem. Zipser Neudorf/Neuendorf, węg. Igló, rom. Nowejsis) – miasto powiatowe we wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, w historycznym regionie Spisz.
  Levočský potok - rzeka na Spiszu, we wschodniej Słowacji, lewy dopływ Hornádu w zlewisku Morza Czarnego. Levočský potok wypływa na wysokości 940 m n.p.m. pod szczytem Krúžok w Górach Lewockich. Płynie na południe Doliną Lewocką, gdzie zasila mały zbiornik wodny Kováčova vila. Wypływa do Kotliny Hornadzkiej, przecina Lewoczę, skręca na wschód i uchodzi do Hornádu koło miasteczka Markušovce.

  Hornad (słow. Hornád, węg. Hernád) – rzeka w środkowej Słowacji i w północno-wschodnich Węgrzech, w dorzeczu Dunaju. Długość – 286 km (193 km na Słowacji, 93 km na Węgrzech), powierzchnia zlewni – 4403 km² (3303 km² na Słowacji, 1100 km² na Węgrzech), średni przepływ – 30,9 m³/s. Maksymalny zanotowany przepływ – 689 m³/s.

  Kysak (dawniej również Kysag, węg. Sároskőszeg, Kőszeg) – wieś w powiecie Koszyce-okolice w kraju koszyckim na Słowacji, w historycznej krainie Abov. Liczy 1395 mieszkańców (31 grudnia 2004 r.).Slovinský potok – potok w Gorach Wołowskich, w grupie górskiej Hnilecké vrchy, na Słowacji. Płynie na terenie Spisza, na terytorium powiatu Spiska Nowa Wieś. Stanowi prawostronny dopływ Hornádu.

  Źródła rzeki znajdują się na wysokości ok. 1050 m na pd.-wsch. stokach szczytu Jedlinská (1091 m), na pograniczu Niżnych Tatr i Kozich Grzbietów, ok. 4 km na zach. od wsi Vikartovce. Niespełna 1 km na pd.-zach. od źródeł Hornadu płynie Czarny Wag.

  Bieg rzeki[]

  Hornad płynie na wschód przez Kotlinę Hornadzką, tworzy Przełom Hornadu w Słowackim Raju. Następnie przepływa przez Spiską Nową Wieś. W mieście Margecany przyjmuje swój największy prawy dopływ Hnilec, z którym razem tworzy zbiornik wodny Ružín. Koło wsi Kysak zmienia kierunek na południowy. Następnie przepływa przez Koszyce, koło wsi Nižná Hutka przyjmuje lewe dopływy Torysę i Olšavę. Na odcinku około 10 km stanowi granicę słowacko-węgierską, po czym koło wsi Tornyosnémeti wpływa na terytorium Węgier. Na Węgrzech Hornad płynie wyraźnie zaznaczoną doliną między Górami Tokajsko-Slańskimi na wschodzie a pasmem wzgórz Cserehát na zachodzie, zmienia kierunek na południowy i około 20 km na południe od Miszkolca wpada do rzeki Sajó – dopływu Cisy.

  Vernársky potok – potok na Słowacji, prawy dopływ Hornadu. Ma źródła w górach na południe od miejscowości Vernár, najwyżej położone znajdują się na wysokości około 930 m n.p.m. Spływa w północno-zachodnim kierunku przez miejscowości Vernár i Hranovnica. Jego dolina oddziela Niżne Tatry od Słowackiego Raju. W miejscowości Hranownica wypływa na Kotlinę Hornadzką i uchodzi do Hornadu na wysokości około 570 m.Hnilec (węg. Gölnic, niem. Göllnitz, pol. Gnilec) – rzeka we wschodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość – 88,9 km, powierzchnia zlewni – 654 km², średni roczny przepływ u ujścia – 8,1 m³/s. Największy dopływ Hornádu.

  Ważniejsze dopływy[]

 • Belá
 • Brusník
 • Bystrá
 • Gánovský potok
 • Hnilec (najważniejszy prawostronny dopływ, wpływa koło miejscowości Margecany)
 • Holubnica
 • Myslavský potok
 • Levočský potok
 • Lodina
 • Margecianka
 • Olšava
 • Sartoš (wpływa na terenie Węgier, w miejscowości Hidasnémeti)
 • Slovinský potok
 • Svinka
 • Torysa (najważniejszy lewostronny dopływ, wpływa koło miejscowości Nižná Myšľa)
 • Veľká Biela voda
 • Vernársky potok
 • Niżne Tatry (514.91; słow. Nízke Tatry, węg. Alacsony-Tátra, niem. Niedere Tatra) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, na terenie Słowacji. Jego najwyższym szczytem jest Dziumbier (Ďumbier, 2043 m n.p.m.). Na terenie Niżnych Tatr utworzono największy park narodowy na Słowacji – Park Narodowy Niżne Tatry.Cserehát (516.3) – makroregion geograficzny w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leży w północno-wschodnich Węgrzech, nad granicą ze Słowacją.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Holubnica (lokalnie również: Dubnica) – potok na północnym skraju Gór Wołowskich w Łańcuchu Rudaw Słowackich na Słowacji. Płynie praktycznie w całości na terenie grupy górskiej Havranie vrchy, przez terytorium powiatu Spiska Nowa Wieś w historycznej krainie Spisz. Jest prawostronnym dopływem Hornádu. Często za tok źródłowy Holubnicy uznaje się jej prawostronny dopływ Hutiansky potok.
  Cisa (węg. Tisza, ukr. Тиса – Tysa, słow. i rum. Tisa, serb. Тиса – Tisa, niem. Theiß) – rzeka w środkowej Europie, lewostronny dopływ Dunaju. Długość wynosi 966 km (201 km na Ukrainie, 597 km na Węgrzech, 168 km w Serbii; przed regulacją – 1419 km), powierzchnia zlewni – 157 218 km², średni przepływ u ujścia – 776 m³/s.
  Czarny Wag (słow. Čierny Váh, węg. Fekete Vág, niem. Schwarze Waag) – górska rzeka w północnej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Jeden z dwóch źródłowych cieków Wagu. Długość 39 km.
  Słowacki Raj (słow. Slovenský raj) – krasowy płaskowyż o średniej wysokości od 800 do 1000 m, będący częścią Słowackich Rudaw (słow. Slovenské rudohorie) - Karpaty Zachodnie - położony na terenie powiatów popradzkiego, spiskonowowiejskiego i rożniawskiego. Nazwa została nadana w 1921 roku.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Kotlina Hornadzka (514.73; słow. Hornádska kotlina) – jednostka geomorfologiczna w Centralnych Karpatach Zachodnich na Słowacji, stanowiąca południowo-wschodnią część Obniżenia Liptowsko-Spiskiego.
  Svinka – rzeka we wschodniej Słowacji, lewy dopływ Hornádu w zlewisku Morza Czarnego. Długość – 50,8 km, powierzchnia zlewni – 345 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.