• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hormonalna terapia zastępcza - menopauza


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Rak jelita grubego (łac. carcinoma coli et recti) – nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym lub odbytnicy. Jest przyczyną 655 000 zgonów w ciągu roku na świecie.Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.
  Mięśniak macicy (łac. myoma, plur.myomata uteri) – łagodny guz nazywany również włókniakiem macicy, histologicznie mięśniak gładkokomórkowy (łac.leiomyoma). Mięśniaki powstają z tkanki mięśniowej macicy i rozwijają się w jej trzonie. Występują pojedynczo albo w grupie. Mięśniaki są najczęstszymi nowotworami niezłośliwymi macicy.

  Hormonalna terapia zastępcza, HTZ – leczenie suplementujące hormony płciowe w okresie perimenopauzy u kobiet.

  W ramach HTZ stosuje się:

 • 17β-estradiol
 • estriol
 • estrogeny skoniugowane
 • związki steroidowe (np. tibolon)
 • U wszystkich pacjentek (oprócz tych po histerektomii) stosuje się je w połączeniu z gestagenami: progesteronem, 17-hydroksyprogesteronem, 19-nortesteronem.

  Możliwe drogi podania hormonów to:

  Osteoporoza (łac. osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.Porfirie – grupa wrodzonych lub nabytych schorzeń wynikających z zaburzenia działania enzymów w szlaku syntezy hemu, zwanym również szlakiem porfiryn.
 • doustna
 • przezskórna
 • dopochwowa
 • donosowa.
 • Korzyści związane z HTZ[]

  Hormonalna terapia zastępcza daje następujące korzyści:

 • zmniejszenie objawów zespołu klimakterycznego
 • poprawienie parametrów gospodarki lipidowej
 • zmniejszenie ryzyka względnego zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (doniesienie kontrowersyjne, niepotwierdzone późniejszymi badaniami)
 • zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego
 • poprawienie jakości snu
 • zmniejszenie ryzyka względnego wystąpienia choroby Alzheimera
 • zmniejszenie ryzyka zachorowania na osteoporozę i zwiększenie masy kostnej u pacjentek z osteoporozą
 • Zagrożenia związane z HTZ[]

 • estrogenowa hormonoterapia niezrównoważona gestagenami znacznie zwiększa ryzyko raka endometrium, raka jajnika i raka sutka, dlatego może być stosowana jedynie u kobiet po przebytej histerektomii
 • znaczny (dwukrotny) wzrost ryzyka raka sutka w czasie zastępczej terapii estrogenowo-gestagenowej oraz nieco mniejszy, ale nadal istotny (30%), wzrost ryzyka raka sutka w czasie zastępczej terapii estrogenowej
 • złożona hormonoterapia zwiększa ryzyko otępienia po 65. roku życia
 • zwiększenie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ryzyko względne wynosi 3,6)
 • Wskazania[]

  Zgodnie z zaleceniami British Society of Gynecologists dotyczącymi HTZ, wskazania do jej stosowania są następujące:

  Estriol – organiczny związek chemiczny, pochodna estranu. Jest ludzkim hormonem steroidowym. Wzrost jego syntezy następuje w ciąży. Większość krążącego estriolu w trzecim trymestrze ciąży jest produktem płodu i łożyska. Jego prekursor jest syntetyzowany w gruczołach nadnerczowych płodu, a następnie przekształcany przez wątrobę i łożysko. Po przejściu przez łożysko estriol jest natychmiast metabolizowany, przede wszystkim w wątrobie matki do form związanych glukoroidów i siarczanów estriolu. W wyniku tych przemian estriol wolny stanowi tylko 9% estriolu całkowitego.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
 • średnio i mocno nasilone objawy wypadowe (ogólnoustrojowa HTZ)
 • zmiany atroficzne sromu i pochwy (ogólnoustrojowo lub dopochwowo)
 • zaburzenia snu
 • obniżenie libido (HTZ + androgeny, tibolon)
 • Przeciwwskazania do stosowania HTZ[]

  Przeciwwskazania bezwzględne:

 • krwawienia z dróg rodnych bez ustalonej przyczyny
 • ciąża
 • choroba niedokrwienna serca
 • zakrzepica żył głębokich obecnie lub w wywiadzie
 • ostra niewydolność wątroby, czynne choroby wątroby
 • rozpoznany rak sutka, rak sutka w wywiadzie
 • rozpoznany rak trzonu macicy
 • porfiria skórna późna
 • Przeciwwskazania względne:

  Ostra niewydolność wątroby (łac. insufficientia hepatis acuta, ang. acute liver failure) – szybkie pogorszenie czynności wątroby u chorych bez marskości, prowadzące w okresie krótszym niż 26 tygodni od początku objawów do wytworzenia encefalopatii i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.Rak jajnika – nowotwór złośliwy kobiet występujący głównie w okresie około- i pomenopauzalnym. Wywodzi się z komórek nabłonka pokrywającego jajnik. Często daje objawy dopiero w późnych stadiach.
 • choroby dróg żółciowych
 • hiperplazja nabłonka przewodowego sutka
 • mięśniaki macicy w wywiadzie
 • migrena
 • Przypisy

  1. Zbigniew Słomko (red.) Ginekologia T. 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 ISBN 9788320036084 s. 442-449
  2. Położnictwo i ginekologia. Grzegorz H. Bręborowicz (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 720-723, 895 ISBN 83-200-3082-X.
  3. Radzisław Kordek: Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy. Gdańsk: Via Medica, 2007, ss. 5-6. ISBN 978-83-7555-016-0.
  4. Beral V, Banks E, Reeves G. Effects of estrogen-only treatment in postmenopausal women. „JAMA”. 292 (6), s. 684, sierpień 2004. DOI: 10.1001/jama.292.6.684-a. PMID: 15304460 (ang.). 
  5. Gray S. Breast cancer and hormone-replacement therapy: the Million Women Study. „Lancet”. 362, s. 1332, 2003. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14598-9. PMID: 14575993. 
  6. Według niektórych badań, stosowanie HTZ prowadzi do wzrostu mięśniaków. Por. Włodzimierz Baranowski, Dagny Sakiewicz, Hormonalna terapia zastępcza a mięśniaki macicy u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, s. 125 w "Mięśniaki macicy", MedPharm Polska, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60466-49-0
  Progesteron (potocznie luteina) – żeński hormon płciowy o budowie sterydowej, wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko podczas ciąży. Najważniejszy hormon wydzielany przez jajniki i jądra.Krwawienia z dróg rodnych – fizjologiczne następstwo prawidłowego cyklu miesięcznego lub objaw chorobowy. Nieprawidłowe (acykliczne lub nadmierne) krwawienia pochwowe wiążą się z koniecznością dalszej diagnostyki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  17-Hydroksyprogesteron (łac. Hydroxyprogesteronum) – organiczny związek chemiczny z grupy steroidów. Pochodna progesteronu zawierająca grupę hydroksylową w pozycji 17. U człowieka jest to hormon kory nadnerczy, jeden z głównych metabolitów progesteronu i prekursor androgenów niewykazujących aktywności androgennej. Pomiary stężenia tego hormonu stosuje się w diagnostyce chorób nadnerczy. Używany jako lek hormonalny wykazujący silne i długotrwałe działanie gestagenne.
  Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową, doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.
  Określenie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obejmuje przypadki występowania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.
  Przekwitanie (menopauza, klimakterium; gr. meno (miesiąc) i pausis (przerwa, zatrzymanie)) – etap w życiu kobiety (oraz samic niektórych innych gatunków), pomiędzy wiekiem prokreacyjnym a początkiem starzenia się.
  Estrogeny - grupa hormonów płciowych, do których zalicza się estradiol, estron i estriol. Estrogeny są nazywane hormonami żeńskimi i najważniejszą rolę odgrywają w organizmie kobiet, ale są też niezbędne dla mężczyzn - ich niedobór w jądrach może powodować bezpłodność.
  Migrena – powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. Migrena trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia i częstotliwością występowania. Bóle nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Występuje światłowstręt (fotofobia), nadmierna wrażliwość na dźwięki (fonofobia) i zapachy (osmofobia), występują też nudności i wymioty. Niekiedy przed wystąpieniem epizodu migrenowego, może pojawić się tzw. aura (występująca w 10% przypadków migren), w postaci parestezji, ubytków w polu widzenia, pojawienia się mroczków, niedowładu, afazji. Badania na bliźniętach wskazują, że wpływ czynników genetycznych wynosi 60–65%.
  Choroba Alzheimera (AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906, od nazwiska którego ją nazwano. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, aczkolwiek rzadziej pojawia się też wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona osób. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jednej osoby na 85 ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.