Honorowe obywatelstwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.

Sytuacja w Polsce[ | edytuj kod]

Honorowe obywatelstwo może być:

 • miejskie (Honorowy Obywatel Miasta) – nadawane przez władze miasta (najczęściej radę miasta lub prezydenta miasta) na wniosek odpowiedniego organu opiniującego, najczęściej zwanego kapitułą honorową;
 • regionalne (m.in. w Polsce Honorowy Obywatel Dolnego Śląska) – nadawane przez sejmik wojewódzki lub inny organ regionalny.
 • Niekiedy rozróżnia się tytuł Obywatela honorowego przyznawany osobom niezamieszkałym w mieście/regionie od tytułu Zasłużony obywatel miasta, przyznawany jego wybitnym mieszkańcom (m.in. w Polanicy-Zdroju).

  Autorytet (łac. auctoritas - powaga, znaczenie) – pojęcie mające kilka odmiennych, choć nakładających się często znaczeń.Honorowy Obywatel Dolnego Śląska (Civi Honorario) – tytuł honorowy nadawany przez sejmik województwa uchwałą zasłużonym dla Dolnego Śląska. Został ustanowiony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 stycznia 2004. Tytuł nadaje się osobom, które swoją postawą i pracą, w szczególności na polu gospodarczym, społecznym i kulturalnym wniosły wkład w rozwój i podnoszenie konkurencyjności Dolnego Śląska, promocji regionu w Polsce i za granicą oraz przyczyniły się do kształtowania tożsamości regionalnej. Civi Honorario może być również nadany pośmiertnie. Z wnioskiem o przyznanie tytułu występuje Kapituła w składzie: przewodniczący Sejmiku, wiceprzewodniczący Sejmiku, przewodniczący klubów Sejmiku. Kandydatury do nadania tytułu mogą zgłaszać: członkowie kapituły, grupa co najmniej 10 radnych Województwa, członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska. Inicjatorem ustanowienia tytułu był Jarosław Kurzawa który w latach 2001 - 2004 przewodniczył Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego .

  Z tytułem nie wiążą się żadne zobowiązania finansowe wobec wyróżnionego, często wręczane są symboliczne pamiątki np. klucze do bram miasta, medal z pamiątkowym dyplomem. Niekiedy honorowy obywatel ma również prawo do:

 • używania tytułu „Honorowy Obywatel” miasta/regionu,
 • uczestniczenia, na prawach honorowego gościa, we wszystkich sesjach rady miasta (sejmiku województwa) oraz w innych uroczystościach o charakterze miejskim, organizowanych przez władze miasta,
 • bezpłatnych przejazdów na terenie miasta środkami komunikacji miejskiej,
 • bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez miasto,
 • udziału sztandaru miasta w pogrzebie.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Statut m.st. Warszawy (pol.). W: Statut m.st. Warszawy § 5 [on-line]. [dostęp 2013-02-17].
  2. Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. [dostęp 2013-02-17].
  3. Statut Miasta Oświęcim. W: Statut Miasta Oświęcim § 60, § 63 [on-line]. Rada Miasta Oświęcim. [dostęp 2013-02-17].
  4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/482/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r.. W: § 1.1, § 6.1 [on-line]. [dostęp 2013-02-17].
  Pogrzeb – ogół obrzędów towarzyszących pochówkowi lub kremacji zwłok zmarłego; traktowany jako jeden z podstawowych obowiązków moralnych, a często również religijnych wobec zmarłego; może być religijny lub świecki. Sztandar – weksylium będące znakiem oddziału, stowarzyszenia, miasta, szkoły, instytucji itp. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi posiadacz sztandaru został odznaczony. Pod wstęgami mogą być mocowane odznaki odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Region, to najwyższa jednostka terytorialnej organizacji w państwie, bez względu na jego formę prawnoustrojową, o relatywnie dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, jednolita z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w której jest prowadzona odpowiednia do potrzeb polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do tego instytucje regionalne. Jednostki terytorialne tego typu mogą nosić różne nazwy, np. województwo, wspólnota autonomiczna.

  Reklama