• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Homotherium  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Czaszka (łac. cranium) – struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie.Etologia (gr. ήθος - obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Homotheriumwymarły rodzaj ssaka z rodziny kotowatych. Zamieszkiwał Amerykę Północną, Eurazję, Afrykę oraz Amerykę Południową od pliocenu do plejstocenu, istniejąc przez około 4 mln lat.

  Rodzaj wymarł w Afryce około 1,5 mln lat temu. Najmłodsze szczątki pochodzące z Eurazji, z miejsca gdzie obecnie jest Morze Północne, datowano na 28 tys. lat. W Ameryce Południowej Homotherium jest reprezentowane przez tylko kilka egzemplarzy z Wenezueli, które pochodzą ze środkowego plejstocenu.

  Taksonomia i występowanie[ | edytuj kod]

  Grecka nazwa Homotherium (ὁμός, homos, "jednakowy") i θηρίον, therion, "bestia") zostały zaproponowane przez Emilio Fabriniego (1890), bez podania etymologii, jako nowy podrodzaj Machairodus, którego charakterystyczną cechą była duża przerwa pomiędzy dolnymi przedtrzonowcami.

  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.Eurazja (błędnie Euroazja) – największy kontynent na kuli ziemskiej o powierzchni 54,9 mln km², zamieszkany przez 4,918 mld ludzi,co stanowi 70,65% ludności świata (2012) (z czego 60,25% zamieszkuje Azję). Dzielony umownie na Europę i Azję. Termin Eurazja wprowadzono w XIX wieku dla podkreślenia ścisłego połączenia Azji z Europą.

  Linia Homotherium oddzieliła się od rodzaju Smilodon około 18 mln lat temu wedle badań mitochondrialnym DNA. Homotherium najprawdopodobniej pochodzi od rodzaju Machairodus, a pojawiło się na przełomie miocenu i pliocenu ok 4-5 mln lat temu. Podczas plejstocenu występowało w wielu miejscach Eurazji, Ameryki Północnej i do około 1,5 mln lat temu również Afryki. Szczątki H. crenatidens zostały przypadkowo wydobyte z dna Morza Północnego (w czasie bagrowania), które w czasie ostatniego zlodowacenia było płaską równiną pełną rzek. W Wenezueli odkryto skamieniałości liczące 1,8 mln lat, co jest bezpośrednim dowodem na to, że koty te były w stanie zasiedlić Amerykę Południową podczas wielkiej wymiany amerykańskiej. Szczątki te posłużyły do utworzenia holotypu H. venezuelensis. To, jak długo tam przetrwały, pozostaje nieznane. Rodzaj istniał w Eurazji aż do około 28 tysięcy lat temu.

  Zęby trzonowe (łac. dentes molares) – rodzaj zębów występujących u ssaków, w tym człowieka – w uzębieniu stałym. Położone są najbardziej z tyłu ze wszystkich zębów jamy ustnej. Górne i dolne zęby trzonowe różnią się znacznie. Posiadają 2 lub 3 korzenie i wiele guzków. Ostatni trzonowiec, często niewystępujący i bardzo zmienny, to tzw. ząb mądrości.Megafauna - ((gr.) megas "olbrzymi" + (łac.) fauna "zwierzę") - termin stosowany w archeologii i paleontologii dla określenia zwierząt o dużych rozmiarach. Za miernik uznawana jest masa ciała i stosuje się dwie wartości graniczne: zwierzęta o masie powyżej 45 kg (100 funtów) lub powyżej 100 kg (220 funtów). Termin megafauna może zawierać podkategorie uwzględniające pozycję troficzną zwierząt w której wyróżnia się megaroślinożerców (np. jeleń szlachetny) , megazwierzętożerców (np. lew), i rzadziej megawszystkożerców (np. niedźwiedź grizzly).

  W Eurazji występowało kilka gatunków wyznaczonych głównie na podstawie różnic w rozmiarze ciała, kształcie i wielkości górnych kłów: H. latidens, H. nestianus, H. sainzelli, H. crenatidens, H. nihowanensis i H. ultimum. Biorąc pod uwagę rozbieżność tych cech u współczesnych kotowatych, wielu badaczy uważa jednak, że wszystkie one stanowią jeden gatunek – H. latidens.

  Wymieranie, ekstynkcja – proces zanikania gatunków lub innej grupy taksonomicznej. Najczęściej naturalny proces związany z istnieniem życia na Ziemi i towarzyszący jego istnieniu od samego początku. W skali milionów lat szacuje się tempo wymierania gatunków na zaniknięcie jednego gatunku co rok do pięciu lat. Na wielkość tę ogromny wpływ mają jednak okresowo następujące masowe wymierania. Pomiędzy nimi tempo wymierania jest niewielkie, szacowane na wymarcie jednego gatunku co kilkaset lat. Wpływem cywilizacji ludzkiej tłumaczy się zwiększone tempo wymierania gatunków dokumentowane od kilkudziesięciu tysięcy lat, zwłaszcza w okresie ostatnich kilkuset lat. Współcześnie, według różnych ocen, wymiera od 5 tysięcy do 500 tysięcy gatunków rocznie.Step (z ukr. степ) – równina pozbawiona drzew, rzek i jezior. Step przypomina pod tym względem prerię, z tą różnicą, że preria jest z reguły zdominowana przez wysokie trawy, a step może być obszarem półpustynnym lub pokrytym trawą i krzewami (czasem w zależności od pór roku). Występuje w warunkach klimatu umiarkowanego z gorącym, suchym latem.

  Dwa gatunki ze środkowego plejstocenu z Afryki: H. ethiopicum i H. hadarensis również niewiele się różnią od gatunków euroazjatyckich. Na kontynencie afrykańskim rodzaj wymarł około 1,5 mln lat temu. W Ameryce Północnej bardzo podobny gatunek (H. serum) istniał poprzez późny pliocen aż do późnego plejstocenu. Jednakże badania morfologiczne i genetyczne sugerują, że wszystkie gatunki od późnego plejstocenu powinny być uznawane za ten sam gatunek H. latidens. Szczątki były znajdowane prawie na całej szerokości i długości kontynentu, od Alaski aż po Teksas. W swoim południowym zasięgu rodzaj koegzystował z rodzajem Smilodon, na północy był jedynym kotem szablastozębym. Początkowo amerykańskie Homotherium było opisane pod nazwą Dinobastis.

  DNA mitochondrialny, mtDNA, mDNA – materiał genetyczny w postaci kolistego DNA znajdujący się w macierzy mitochondrium (łac. matrix). Obecność DNA tłumaczona jest teorią endosymbiotycznego pochodzenia tych organelli.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Pomimo swojego ogromnego zasięgu szczątki Homotherium są stosunkowo rzadkie. Jednym z najsłynniejszych miejsc, gdzie zostało znalezione, jest Friesenhahn Cave w stanie Teksas. Pośród setek młodych mamutów, kilku wilków Canis dirus odkopano 30 osobników Homotherium.

  Oryginalnie rodzaj Dinobastis został stworzony przez Cope'a (1893). Gatunkiem typowym został Dinobastis serum. Później Matthew zsynonimizował go z Smilodon (1910), a następnie Churcher (1966), Schultz et al. (1970), Kurten i Anderson (1980), Churcher (1984) oraz Dalquest i Carper (1988) złączyli go z rodzajem Homotherium.

  William Diller Matthew (ur. 19 lutego 1871 w Saint John, zm. 24 września 1930 w Berkeley) – amerykański zoogeograf i paleontolog specjalizujący się w paleontologii kręgowców.Kość krzyżowa (łac. os sacrum) – u człowieka, powstaje przez zrośnięcie pięciu kręgów krzyżowych. Wyróżnia się w niej powierzchnie grzbietową i miedniczną, podstawę oraz wierzchołek.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stopochodność – sposób określający chodzenia niektórych ssaków na całych powierzchniach podeszw stóp i dłoni. Do stopochodnych zalicza się głównie człekokształtne i niedźwiedzie. Podczas chodzenia układają kości stóp i dłoni w płaszczyźnie poziomej, prostopadłej do płaszczyzny podudzia.
  Miocen – najstarsza epoka neogenu. Epoka wielkich przemian geologicznych skorupy ziemskiej. Wypiętrzenie nowych łańcuchów górskich zmieniło cyrkulację powietrza w atmosferze i wód w morzach. Trwał od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.
  Lew afrykański, lew (Panthera leo) – duży, mięsożerny gatunek ssaka lądowego z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie – co do wielkości – wśród czterech ryczących wielkich kotów. Jedyny kot żyjący w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej piątki Afryki – pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich (słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart). Samiec lwa, łatwo rozpoznawalny po grzywie, może ważyć 150–250 kg. Największy znany samiec ważył 375 kg, był to lew o imieniu Simba, żył on do 1970 roku w Colchester Zoo. Samice są znacznie mniejsze, ważą 110–160 kg (największe 185 kg) i nie mają grzywy. Samce zajmują się zdobywaniem i obroną terytorium oraz ochroną stada i zapładnianiem samic. Samice polują i opiekują się lwiątkami. Lwy zamieszkiwały niegdyś Afrykę, Azję i Europę, a jeśli uznać lwy amerykańskie za podgatunek Panthera leo – to również Amerykę Północną i Południową. Współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie i szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny określony został jako krytyczny.
  Smilodon (złożenie słów z greki: σμιλη – "nóż" – i οδων – "ząb". Nazwa nadana z powodu olbrzymich kłów) – wymarły rodzaj machajrodontów, które, jak się przyjmuje, żyły od około 3 mln do 10 tys. lat temu w Ameryce Północnej i Południowej. Ich najbliższymi krewnymi są machajrody. Gatunki smilodonów są znane także jako "koty szablastozębne" lub "tygrysy szablastozębne".
  Edward Drinker Cope (ur. 28 lipca 1840 w Filadelfii, zm. 12 kwietnia 1897 tamże) – amerykański paleontolog, zoolog i ewolucjonista.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.891 sek.