• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Holoagriofit  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Niecierpek (Impatiens L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny niecierpkowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 850 gatunków występujących przede wszystkim na obszarach tropikalnych i subtropikalnych Azji i Afryki. W Polsce w stanie naturalnym występuje kilka gatunków, inne są uprawiane jako rośliny ozdobne. Gatunkiem typowym jest Impatiens noli-tangere L..Antropofit — gatunek lub inny takson roślin synantropijnych obcego pochodzenia na danym terenie (przybysz, gatunek alochtoniczny). Antropofity występują zarówno na siedliskach wtórnych, sztucznych powstałych w wyniku działalności człowieka, jak i na siedliskach półnaturalnych i naturalnych. Stopień zadomowienia się antropofita może zmieniać się w czasie (zadomawianie się), np. gatunek zadomowiony początkowo na siedliskach antopogenicznych może z czasem przenikać do siedlisk półnaturalnych i naturalnych. Antropofity razem z apofitami stanowią grupę gatunków synantropijnych.
  Tatarak zwyczajny – w Polsce holoagriofit często będący gatunkiem dominującym
  Dąb czerwony – agriofit pochodzenia północnoamerykańskiego, rozprzestrzeniający się w polskich lasach
  Moczarka kanadyjska – agriofit pospolicie występujący w polskich wodach, uciekinier z ogrodów botanicznych, skąd szybko rozprzestrzenił się na dużych obszarach Europy, Azji i Australii
  Barszcz Sosnowskiego stanowiący zagrożenie dla ludzi

  Holoagriofitroślina obcego pochodzenia (antropofit), która zdołała trwale się zadomowić na siedliskach naturalnych. Holoagriofity są jedną z trzech grup metafitów (pozostałe to epekofity i hemiagriofity). Czasami holoagriofity nazywane są agriofitami.

  Różanecznik alpejski (Rhododendron ferrugineum) – gatunek krzewu, należący do rodziny wrzosowatych. Pochodzi z Europy Środkowej, z Pirenejów i Alp. Zasiedla tam lasy górskie w górnej granicy ich pionowego zasięgu. Jest uprawiany jako roślina ozdobna od 1739. W Polsce nie występował, został sprowadzony ok. 1900 roku i posadzony w Karkonoszach. Była to więc celowa introdukcja. Obecnie występuje w jednym tylko miejscu, mianowicie w Sudetach, w paśmie Karkonoszy. Rośnie tam w Sowiej Dolinie w jarze Płóknica na 10 stanowiskach, w liczbie ok. 30 okazów. Oznacza to, że nie rozprzestrzenił się poza rejon, gdzie został introdukowany.Dąb czerwony (Quercus rubra L.) – gatunek drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae). Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej,w której jest najpospolitszym gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym, ok. XIX w. został sprowadzony przez leśników jako gatunek pielęgnacyjny i ochronny. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych - niebezpiecznych dla rodzimej flory i jako taki powinien być usuwany z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Rozprzestrzenia się samorzutnie, obecnie występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa. Status gatunku we florze Polski: kenofit, agriofit.

  Holoagriofitami mogą być gatunki zawleczone przypadkowo, jak moczarka kanadyjska, lub świadomie wprowadzone do środowiska naturalnego (introdukowane), jak różanecznik alpejski. Niemal zawsze są to gatunki pochodzące z podobnych stref klimatycznych, łatwo więc aklimatyzujące się. W Polsce w grupie tej dominują gatunki pochodzące z Ameryki Północnej.

  Gatunek dominujący – gatunek, który na danym obszarze wywiera najistotniejszy wpływ na biocenozę, najczęściej z powodu największej liczności występowania lub największej masie.Aster wierzbolistny (Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. Nesom) – mieszaniec należący do rodziny astrowatych. Występuje w Europie i umiarkowanej części Azji. W Polsce posiada status agriofita.

  Holoagriofity w Polsce[ | edytuj kod]

  Według badań B. Tokarskiej-Guzik we florze Polski w 2005 r. było 300 gatunków metafitów.

  Do holoagriofitów w Polsce należą m.in. gatunki:

 • aster lancetowaty (Aster lanceolatus)
 • aster wierzbolistny (Aster salignus)
 • barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum)
 • barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi)
 • czeremcha amerykańska (Padus serotina)
 • dąb czerwony (Quercus rubra)
 • erechtites jastrzębcowaty (Erechtites hieracifolia)
 • klon jesionolistny (Acer negundo)
 • kolczurka klapowana (Echinocystis lobata)
 • kroplik żółty (Mimulus guttatus)
 • miecznica wąskolistna (Sisyrynchium angustifolium, S. bermudiana)
 • moczarka kanadyjska (Elodea canadensis)
 • nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)
 • nawłoć późna (Solidago gigantea)
 • nawłoć wąskolistna (Solidago graminifolia)
 • niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)
 • niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)
 • przymiotno białe (Erigeron annuus)
 • przymiotno gałęziste (Erigeron ramosus)
 • konyza kanadyjska (Conyza canadensis)
 • rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria sachalinensis)
 • robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
 • rudbekia naga (Rudbeckia lacinata)
 • sit chudy (Juncus tenuis)
 • tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
 • tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa)
 • uczep amerykański (Bidens frondosa)
 • uczep zwodniczy (Bidens connata)
 • wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis)
 • Hemiagriofit – roślina obcego pochodzenia (antropofit), która zdołała trwale się zadomowić na siedliskach półnaturalnych. Hemiagriofity są jedną z trzech grup metafitów (pozostałe to epekofity i holoagriofity). Epekofit – gatunek roślin obcego pochodzenia, z grupy tzw. kenofitów, który przybył z innych rejonów geograficznych w ostatnich czasach i występuje zwykle w siedliskach ruderalnych i segetalnych. Za graniczną datę przyjmuje się XV w. (odkrycie Ameryki, które zapoczątkowało migrację gatunków na ogromną, niespotykaną wcześniej skalę). Epekofity albo zostały przez człowieka celowo introdukowane, albo zostały przypadkowo zawleczone, albo też rozprzestrzeniły się samorzutnie za pomocą wiatru (anemochoria), czy zwierząt (zoochoria). Bardzo dużą rolę w rozprzestrzenianiu się roślin na inne obszary geograficzne odgrywa człowiek. Z ogromnej ilości gatunków roślin obcych uprawianych jako rośliny uprawne niektóre przypadkowo rozprzestrzeniły się w naturalnych lub synantropijnych siedliskach, inne przypadkowo zostały zawleczone wraz z transportem towarów. Większość z nich pochodzi z podobnej strefy klimatycznej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Konyza kanadyjska, przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis (L.) Cronquist) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej, rozprzestrzenił się także w innych rejonach świata. W Polsce pojawił się w I połowie XVIII w. w wyniku nieświadomego zawleczenia W Polsce jest obecnie rośliną bardzo pospolitą. Kenofit
  Obszar chroniony – wydzielony geograficznie obszar, który objęty jest ochroną lub specjalnym zagospodarowaniem mającym na celu jego ochronę. Tworzony jest na terenie o ciekawym krajobrazie lub o dużych walorach przyrodniczych i podlega ochronie prawnej. W prawie wodnym obszar chroniony, to obszar o specjalnym użytkowaniu, wobec którego obowiązują wzmożone regulacje prawne, np. ujęcie wody pitnej, także obszar chroniony ze względów przyrodniczych.
  Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.
  Uczep zwodniczy (Bidens connata Muhl. ex Willd.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. W Polsce rośnie w rozproszeniu na nizinach.
  Monitoring – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas.
  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata) – gatunek jednorocznego pnącza z rodziny dyniowatych z monotypowego rodzaju Echinocystis J. Torrey et A. Gray, Fl. N. Amer. 1: 542. Jun 1840 (nom. cons.). W Polsce roślina uprawiana i dziczejąca. Pochodzi prawdopodobnie z Ameryki Północnej, lecz jest tak inwazyjna, że trudno co do tego mieć pewność. W Polsce pierwsze okazy stwierdzono pod koniec lat 70. XX w., a samą roślinę opisano w Przyrodzie Polskiej. Atrakcyjny wygląd kwiatów oraz charakterystyczne owoce wzbudzają zainteresowanie ludzi i stanowią przyczynę skuteczności jej inwazji. Obfitość nasion oraz umiejętność samorozsiewania zapewniają ekspansję miejscową oraz trwałość stanowisk.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.802 sek.