• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hola - powiat włodawski

  Przeczytaj także...
  Kaplica pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Holi – prawosławna kaplica cmentarna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Henryk Przeździecki (ur. 17 lutego 1873 w Warszawie, zm. 9 maja 1939 w Ortelu Królewskim) – biskup podlaski w latach 1918-1924, biskup siedlecki w latach 1924-1939
  Horostyta – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Wyryki, na pograniczu Zaklęsłości Sosnowickiej i Garbu Włodawskiego.

  Holawieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus.

  W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa chełmskiego. We wsi zdecydowaną większość stanowią osoby wyznania prawosławnego.


  Województwo chełmskie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą. Sąsiadowało z województwami: bialskopodlaskim, lubelskim i zamojskim. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 roku ziemie dawnego województwa znalazły się w całości w nowym i większym województwie lubelskim. Siedzibą władz województwa chełmskiego był Chełm.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Historia[]

  Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1588, kiedy to wymieniana jest jako siedziba parafii prawosławnej. W połowie XVI wieku do wsi należały grunty o powierzchni 44 włók (miary chełmińskiej). Ponadto znajdowała się karczma prowadzona przez Żyda. W 1700 r. podczas potopu szwedzkiego wieś doszczętnie spalono. W roku 1702 wybudowana została nowa cerkiew. Od 1709 r. prowadzono tu księgi parafialne, a od 1797 r. istniało tu bractwo cerkiewne partycypujące w utrzymaniu cerkwi. W 1875 r. parafię włączono do eparchii chełmsko-warszawskiej, od 1905 do eparchii chełmskiej. W roku 1893 parafia liczyła 1927 wiernych.

  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiańskim.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  W latach 1915–1924 cerkiew nie funkcjonowała. 25 września 1925 roku z inicjatywy bpa Henryka Przeździeckiego erygowano tu pierwszą na tym terenie parafię neounicką.

  Ważniejsze obiekty[]

  We wsi znajdują się m.in.:

 • cerkiew prawosławna poneounicka (początkowo pod wezwaniem św. Paraskiewy, obecnie św. Antoniego Pieczerskiego) — należąca do parafii w Horostycie
 • Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi
 • cmentarz prawosławny z I poł. XIX w. (z kaplicą Opieki Matki Bożej z 1847)
 • Galeria[]

 • Zobacz też[]

 • Hola
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • tablica informacyjna przed cerkwią w Holi
 • Linki zewnętrzne[]

 • Hola (1) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom III (Haag – Kępy) z 1882 r.
 • Mongrafia powiatu włodawskiego. Hola. s.197-208
 • Cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego w Holi – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona w sąsiedztwie Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi. W pobliżu świątyni znajduje się prawosławny cmentarz z kaplicą Opieki Matki Bożej.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Antoni Pieczerski, również Antoni Kijowsko-Pieczerski, cs. Prepodobnyj Antonij Pieczerskij, Kijewskij, naczalnik wsiech russkich monachow (ur. ok. 963 lub 983 w Lubeczy koło Czernihowa, zm. 10 lipca lub 27 maja 1073 w Kijowie) – założyciel Ławry Pieczerskiej, święty mnich (cs. prepodobnyj), asceta, pustelnik, święty Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego.
  Eparchia warszawska i nadwiślańska – administratura Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego obejmująca terytorium Królestwa Kongresowego (bez guberni siedleckiej i lubelskiej). Funkcjonowała w latach 1840–1921 kolejno pod nazwami eparchia warszawsko-nowogieorgijewska, eparchia chełmsko-warszawska, eparchia warszawska i nadwiślańska. Zlikwidowana po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i zmianie podziału administracyjnego Kościoła prawosławnego w tymże państwie.
  Gmina Stary Brus (dawn. gmina Wołoskowola) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.
  Powiat włodawski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Włodawa. Powiat istniejący z przerwami w latach 1805-1975 i od 1999 r.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie – parafia prawosławna w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.