• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hohenstaufowie  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Konrad IV / Konrad Hohenstaufen – (ur. 25 kwietnia 1228 w Andrii, we Włoszech, zm. 21 maja 1254 w Lavello). Jako Konrad II był królem Jerozolimy od 1228 do 1254). Jako Konrad IV był królem Niemiec w latach 1237–1254. Jako Konrad I był królem Sycylii w latach 1250–1254.Fryderyk I Barbarossa (Rudobrody) (ur. ok. 1125, zm. 10 czerwca 1190) – z dynastii Hohenstaufów, syn księcia Szwabii - Fryderyka II i księżniczki Judyty, córki księcia Bawarii Henryka IX Czarnego (zm. 1126) z rodu Welfów, konkurencyjnego w tamtym okresie wobec Hohenstaufów. Po śmierci ojca (1147) przyjął tytuł księcia Szwabii (jako Fryderyk III), 4 marca 1152 został wybrany na króla niemieckiego, a 18 czerwca 1155 został koronowany na Świętego Cesarza Rzymskiego. W latach 1154–1186 był również królem Włoch. W swych rządach wzorował się na najważniejszych cesarzach, między innymi Justynianie I Wielkim i Karolu Wielkim.
  Dzieje[]

  Założycielem dynastii był Fryderyk I (zm. 1105 r.), książę Szwabii (stąd używana jest także nazwa dynastia szwabska), ożeniony z Agnieszką, siostrą cesarza Henryka V. Ich młodszy syn Konrad został w 1127 r. wybrany na króla niemieckiego jako Konrad III (zm. 1152 r.). Do 1135 r. był antykrólem wobec wybranego wcześniej Lotara Saskiego z Supplinburga. Dopiero po jego śmierci w 1138 r. objął pełną władzę.

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Welfowie (zwani również Gwelfy lub Gwelfami) – D’Este – dwie dynastie panujące we Włoszech i Niemczech, ściśle ze sobą spokrewnione.

  Fryderyk I Barbarossa (zm. 1190 r., od 1155 r. cesarz) prowadził aktywną politykę w całej Europie. W 1157 r. na podstawie układu w Krzyszkowie złożył mu hołd polski książę-princeps Bolesław IV Kędzierzawy. Dzięki małżeństwu jego syna Henryka VI z Konstancją, c. Rogera II króla sycylijskiego Hohenstaufowie przejęli również od 1194 r. władzę nad południowymi Włochami.

  Szwabia (niem. Schwaben lub Schwabenland) – to historyczna i etniczna kraina Niemiec. Elementem wyróżniającym i spajającym Szwabię jest dialekt szwabski, określany też jako odrębny język.Hołd lenny w Krzyszkowie — porozumienie zawarte 30 sierpnia 1157 r. w Krzyszkowie (łac. Crisgova) pod Poznaniem między księciem Bolesławem Kędzierzawym a cesarzem Fryderykiem I Barbarossą. Z postanowień traktatu wynikało oddanie w lenno cesarskie części spornych ziem polskich, do których pretensje wysuwał wygnany z kraju Władysław II. Dzięki złożeniu hołdu Bolesław Kędzierzawy mógł nadal władać nieprawnie zagarniętą dzielnicą senioralną. Ponadto (już jako lennik) zobowiązywał się do: uczestnictwa w roku następnym — 1158 w tzw. cesarskiej "wyprawie mediolańskiej" oraz zapłacenia zaległego trybutu w wysokości 3400 grzywien srebra. Rękojmią zobowiązań krzyszkowskich było wysłanie do Niemiec wybranych zakładników z możnych rodów polskich, w tym Kazimierza Sprawiedliwego.

  Od końca XII wieku Hohenstaufowie musieli rywalizować o koronę cesarską z dynastią Welfów. Śmierć Konrada IV w 1254 r. rozpoczęła tzw. okres Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech. Okres ten zakończył się dopiero w 1273 r. wybraniem Rudolfa I hrabiego Habsburga. Dynastia wygasła wraz ze śmiercią syna Konrada IV, księcia Szwabii i króla Sycylii Konradyna. Zginął w 1268 r. ścięty na rozkaz Karola I Andegaweńskiego, nowego władcy Sycylii i Neapolu.

  Konrad II Szwabski (ur. luty/marzec 1172 r.; zm. 15 sierpnia 1196 r. w Durlach) – książę Rothenburg ob der Tauber w latach 1189-1191 i Szwabii w latach 1191-1196.Konrad III (ur. 1093, zm. 15 lutego 1152 w Bambergu) – pierwszy król Niemiec z dynastii Hohenstaufów. Syn Fryderyka I, księcia Szwabii i Agnieszki, córki cesarza Henryka IV.

  Władcy Niemiec[]

 • Konrad III 1138-1152 - król
 • Henryk (VI) Berengar 1147-1150 - koregent i król
 • Fryderyk I Barbarossa, król i cesarz 1155 - 1190
 • Henryk VI (cesarz niemiecki), król 1190 - 1197, cesarz 1191 - 1197
 • Filip Szwabski, król 1198 - 1208
 • Fryderyk II, król 1208 - 1250, cesarz 1220 - 1250
 • Konrad IV Hohenstauf, król 1237 - 1254 (w tym czasie jego ojciec Fryderyk II był cesarzem)
 • Książęta Szwabii[]

 • Fryderyk I, panował w latach 1079–1105)
 • Fryderyk II Jednooki panował w latach 1105–1147)
 • Fryderyk I Barbarossa panował w latach 1147–1152
 • Fryderyk IV panował w latach 1152–1167
 • Fryderyk (V) panował w latach 1167–1170
 • Fryderyk V panował w latach 1170–1191
 • Konrad II panował w latach 1191–1196
 • Filip Szwabski panował w latach 1196–1208
 • Fryderyk II (cesarz niemiecki) panował w latach 1212–1216
 • Henryk II panował w latach 1216–1235
 • Konrad IV panował w latach 1235–1254
 • Konrad V panował w latach 1254–1268
 • Palatyni Renu[]

 • do 1095/97 Ludwik (syn Fryderyka z Buren)
 • 1156–1195 Konrad (syn Fryderyka II)
 • Książęta Frankonii[]

 • 1115–1138 Konrad III (syn Fryderyka I)
 • Książęta na Rotenburgu[]

 • 1152–1167 Fryderyk IV (syn Konrada III)
 • 1188–1196 Konrad (syn Fryderyka I Barbarossy)
 • Królowie Sycylii[]

 • 1194–1197 Henryk VI (syn Fryderyka I Barbarossy; król Niemiec)
 • 1197–1250 Fryderyk II (syn; król Niemiec)
 • 1212–1235 Henryk (VII) (syn; zm.1242)
 • 1250–1254 Konrad IV (brat)
 • 1254–1258 Konradyn (syn)
 • 1258–1266 Manfred (syn Fryderyka II)
 • Książęta Spoleto[]

 • 1195–1208 Filip Szwabski (syn Fryderyka I Barbarossy; król Niemiec)
 • Palatynii Burgundii[]

 • do 1200 Otto (syn Fryderyka I Barbarossy)
 • Królowie Torre i Galura na Sardynii[]

 • do 1272 Enzio (syn Fryderyka II)
 • Królowie Jerozolimy[]

 • 1225–1228 Fryderyk II (syn Henryka VI cesarza; zm.1250)
 • 1228–1254 Konrad II (IV) (syn, król Niemiec)
 • 1254–1268 Konradyn (syn)
 • Zobacz też[]

 • Władcy Niemiec
 • Lotar III z Supplinburga (ur. 1075, zm. 4 grudnia 1137) – książę Saksonii od 1106, król Niemiec od 1125, Święty Cesarz Rzymski od 1133.Rudolf I (ur. 1 maja 1218 w Limburg an der Lahn, zm. 15 lipca 1291 w Spirze) – król niemiecki od 1273 do 1291 roku. Pochowany w Spirze.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konradyn von Hohenstaufen znany także jako Konrad V Młody (ur. 25 marca 1252 w Wolfstein, w Bawarii - zm. 29 października 1268 w Neapolu) - książę Szwabii, tytularny król Jerozolimy w latach 1254-1268, król Sycylii.
  Fryderyk II (niem. Friedrich II., ur. 26 grudnia 1194, zm. 13 grudnia 1250) – król Sycylii od 1198, król Niemiec od 1212, książę Szwabii od 1212 do 1216, Święty Cesarz Rzymski od 1220 i król Jerozolimy od 1225-1228, z dynastii Hohenstaufów.
  Henryk VII Hohenstauf (ur. 1211 na Sycylii, zm. 12 lutego (?) 1242 w Martirano, Kalabria) – król Sycylii od 1211, król Niemiec od 1220 do 1235, książę Szwabii od 1216.
  Fryderyk IV Szwabski, zwany Fryderyk z Rothenburga (ur. 1144/1145 r.; zm. 19 sierpnia 1167 r. w Rzymie), - książę Szwabii w latach 1152-1167.
  Bolesław IV Kędzierzawy (ur. ok. 1122, zm. 5 stycznia 1173) – książę mazowiecki od 1138, śląski w latach 1146-1163 i sandomierski od 1166. Książę krakowski i książę zwierzchni Polski w latach 1146-1173.
  Wielkie Bezkrólewie (niem. Großes Interregnum) – okres w dziejach Niemiec od 1250 (śmierć cesarza Fryderyka II) lub 1254 (śmierć króla Konrada IV) do 1273 r. (wybór na króla Rudolfa I Habsburga). Wbrew nazwie, Wielkie Bezkrólewie nie znaczyło wakatu na tronie niemieckim, tylko okres największego osłabienia władzy królewskiej w Świętym Cesarstwie Rzymskim.
  Filip Szwabski - (ur. 1177; zm. 21 czerwca 1208 w Bambergu) król Niemiec i książę Szwabii, od 1198 jego rywalem do korony Niemiec był Otton IV Welf.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.