• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hofrat

  Przeczytaj także...
  Sąd Kameralny Rzeszy (niem. Reichskammergericht, łac. Camerae Imperialis Judici) – najwyższa instancja sądownictwa I Rzeszy w epoce nowożytnej. Został ustanowiony przez cesarza Maksymiliana I Habsburga i Sejm Rzeszy obradujący w Wormacji w 1495 roku. Zbierał się w Spirze, a od końca XVII wieku w Wetzlarze.Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.

  Hofrat (niem. Radca Dworu lub Rada Nadworna) oznacza w języku niemieckim instytucję, stanowisko urzędowe lub osobę w Niemczech i Austrii.

  Hofrat w Niemczech[]

  Hofrat Świętego Cesarstwa Rzymskiego[]

  Hofrat lub Reichshofrat był w Świętym Cesarstwie Rzymskim ukształtowanym w latach 1519-1559 określeniem sądu, który stanowił instancję rewizyjną stojącą nad rządem i izbami. Reichshofrat – obok Izby Sądu Rzeszy w Wetzlar – był instancją sądowniczą w sprawach Rzeszy. Przetrwał do końca Świętego Cesarstwa Rzymskiego w roku 1806.

  Anschluss Austrii (niem. Anschluss Österreichs - pol. przyłączenie Austrii) – wcielenie Austrii do III Rzeszy, dokonane w dniach 12 marca - 13 marca 1938.Rzesza (niem. Reich) – historyczne określenie państwa niemieckiego. Stosowane dla podkreślenia jedności autonomicznych niemieckich regionów lub państw regionalnych.

  Obok pojęcia Hofratu jako instytucji, istniał tytuł Hofrata przysługujący członkom Rady Nadwornej i jej urzędnikom. Po likwidacji Reichshofrat 1806 tytuł przetrwał tylko w Austrii.

  Obok Hofrata istniał też tytuł tajnego radcy Geheimer Rat, zarezerwowany dla doradcy cesarza do spraw politycznych. W praktyce był to dworski tytuł honorowy, nadawany zasłużonym osobom do roku 1918.

  Jednym z tajnych radców był Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Wetzlar - miasto powiatowe w Niemczech w kraju związkowym Hesja, w rejencji Gießen, siedziba powiatu Lahn-Dill. Leży nad rzeką Lahn. Najbliżej położone duże miasta: Gießen (ok. 15 km na zachód), Siegen (ok. 70 km na południe) i Frankfurt nad Menem (ok. 70 km na północ). Liczy 51 612 (stan na 30 czerwca 2012), powierzchnia wynosi 76,67 km².

  Hofrat w Austrii[]

  W tym kraju tytuł Hofrata przetrwał nie tylko koniec monarchii austro-węgierskiej, ale i Anschluss oraz II wojnę światową.

  Ten tytuł nadal nadaje Prezydent Austrii urzędnikom państwowym.

  Obecnie istnieje pięć grup osób, odznaczonych godnością Hofrata:

  Największą grupę stanowią wyżsi urzędnicy Federacji, którzy od pewnej grupy funkcyjnej otrzymują tytuł w drodze awansu. W urzędzie centralnym lub ministerstwie otrzymuje urzędnik tytuł Ministerialrat, w parlamencie tytuł Parlamentsrat. Hofraci austriackich urzędów bezpieczeństwa są jedynymi Hofratami w mundurach.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Ponadto tytuł mogą otrzymać urzędnicy Federacji przy odejściu na emeryturę.

  Dalszą grupę stanowią urzędnicy z wykształceniem akademickim, Hofraci krajowi (Landes-Hofrat).

  Prezydent Austrii może nadać tytuł Hofrata honoris causa, także osobom nie będącym urzędnikami.

  Również sędziowie Sądu Najwyższego są zwani Hofratami. Analogicznie sędziowie niższych instancji zwani są po prostu radcami (Rat).
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.