• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hodowla zachowawcza

  Przeczytaj także...
  Owca kamieniecka – polska rasa owcy domowej. Jest to rasa długowełnista o użytkowości wełnisto-mięsnej i wełnisto-plennej.Krowa czerwona (polska) – rasa bydła domowego maści jednolitej czerwonej z rodziny mleczno-mięsnej. Rasa ta pochodzi od małego dzikiego bydła brachycerycznego (krótkorogiego), występującego we wschodniej części Europy Środkowej i w Skandynawii. Została zidentyfikowana w 1901 przez L. Adameta. W okresie międzywojennym rasa ta stanowiła 25% polskiej populacji bydła. W 1982 r. zlikwidowano rejon zachowawczy hodowli krowy czerwonej co doprowadziło do spadku populacji tej rasy, wypieranej przez bardziej wydajne rasy i krzyżówki. Czerwona krowa jest objęta programem odbudowy bioróżnorodności Arka Smaku. Wiele sztuk jest pod opieką ojców cystersów ze Szczyrzyca.
  Chów wsobny (ang. inbreeding) – inaczej kojarzenie krewniacze, kojarzenie wsobne, hodowla w pokrewieństwie, inbred, incest. Polega na kojarzeniu osobników spokrewnionych ze sobą w stopniu wyższym niż wartość średniego spokrewnienia populacji. Skutkiem inbredu jest wzrost homozygotyczności potomstwa.

  Hodowla zachowawcza – świadome działanie prowadzące do utrzymania zanikających pierwotnych ras zwierząt, którego celem jest ochrona zasobów genowych. Za rasę zanikającą uznaje się tę, która reprezentowana jest przez 1000-5000 samic. W stadach objętych hodowlą zachowawczą nie prowadzi się selekcji na cechy użytkowe, stosuje się zaś metody przeciwdziałające wzrostowi chowu wsobnego. Hodowle te są zwykle utrzymywane dzięki dotacjom państwowym.

  Koń śląski (niem. Schlesisches Warmblut) – rasa koni powstała na bazie koni z terenów Dolnego i Górnego Śląska. Rasa ta odnosi duże sukcesy jako konie zaprzęgowe w dyscyplinie powożenia. Współcześnie rasa ta występuje w dwóch typach: starym i nowym.Koń wielkopolski – jest szlachetnym (gorącokrwistym) koniem wierzchowym, hodowanym w Polsce, użytkowanym w sporcie i rekreacji jeździeckiej. Rasa ta powstała na skutek uszlachetniania miejscowego pogłowia końmi niemieckimi i innymi zachodnimi na ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Rasa wywodzi się z dawnych ośrodków hodowlanych w Sierakowie, Gnieźnie i Starogardzie . Symbol rasy: "wlkp".

  W Polsce prowadzi się hodowle zachowawcze następujących ras:

  Selekcja – tym terminem określa się wybór zwierząt i roślin do rozmnażania, powoduje zmianę frekwencji genów w populacji. Różnicuje on zwierzęta i rośliny pod względem szansy pozostawienia potomstwa. W wyniku selekcji prowadzonej w stadzie zwierząt wyodrębnione zostają dwie grupy zwierząt: wyselekcjonowana i wybrakowana.Koń huculski (Hucuł) – rasa konia domowego, ceniona za żywotność, siłę i odporność. Koni tych używano niegdyś głównie jako jucznych. Jest to rasa górska, więc jej przedstawiciele bez problemów mogli przenosić ciężkie ładunki nawet po wymagających górskich ścieżkach. Obecnie, ze względu na swą łagodność i inteligencję, używane są często w hipoterapii.
 • bydło: czerwona polska, białogrzbieta, polska czarno-biała, polska czerwono-biała
 • konie: konik polski, koń huculski, koń wielkopolski, koń małopolski, koń śląski, polski koń zimnokrwisty
 • owce: wrzosówka, świniarka, polska owca górska odmiana barwna, cakiel podhalański, owca uhruska, owca żeleźnieńska, owca pomorska, owca kamieniecka, owca olkuska, merynos polski odmiana barwna, merynos polski starego typu, owca wielkopolska, polski corriedeil
 • kury: zielononóżka kuropatwiana
 • Cakle – jedna z ras owcy domowej, hodowana w Polsce. Jest to rasa owiec górskich, tradycyjnie chowana na Podhalu i w Karpatach. Cakle posiadają mieszaną okrywę wełnistą, odporną na trudne warunki meteorologiczne. Okrywa cakli składa się z włosów puchowych i rdzeniowych. Najczęściej owce tej rasy utożsamia się z polską owcą górską, należy jednak zwrócić uwagę że pierwotne cakle obecnie w Polsce prawie nie występują. Stało się tak, ponieważ przez wiele lat modyfikowano je przez krzyżowanie uszlachetniające z innymi rasami owiec.Konik polski – polska rasa konia późno dojrzewającego (3–5 lat) w typie kuca, długowiecznego, odpornego na choroby i trudne warunki utrzymania. Koniki polskie mają twardy róg kopytowy, pozwalający pracować niepodkutym na twardym podłożu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Koń małopolski – konie półkrwi angloarabskiej i arabskiej hodowane w Małopolsce, nieco mniejsze i lżejsze od koni wielkopolskich, urodziwe, o suchej budowie, doskonałym ruchu, dobrze wykorzystujące paszę, wytrwałe i dzielne w pracy.
  Zielononóżka kuropatwiana – polska rasa kur ogólnoużytkowych wyhodowana na przełomie XIX i XX wieku. W 1923 roku ustalono w Polsce wzorzec tej rasy. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stanowiła 30% stanu pogłowia kur. Koguty ważą 2,2–2,7 kg, zaś kury 1,8–2,3 kg. Nieśność to 140–180 jaj rocznie.
  Rasa – dostatecznie liczna grupa organizmów w obrębie jednego gatunku, zdolna do rozmnażania w warunkach naturalnych, o wspólnym pochodzeniu i wspólnych cechach istotnych dla odróżnienia jej od innych organizmów tego gatunku. Rasa wykształca się samorzutnie lub zostaje wyhodowana przez człowieka w wyniku stosowanych metod hodowlanych.
  Polski koń zimnokrwisty – mały lub średniej miary koń zimnokrwisty w typie pospiesznoroboczym, hodowany w Polsce. Polskie konie zimnokrwiste są zbliżone genetycznie do konia ardeńskiego. Jako że coraz rzadziej używa się ich do pracy, wzrosło znaczenie tych koni jako eksportowych zwierząt rzeźnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.114 sek.