• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hlebowiczowie herbu Leliwa

  Przeczytaj także...
  Oblężenie Smoleńska w 1514 r. – oblężenie i zdobycie Smoleńska przez wojska moskiewskie pod dowództwem Wasyla III Rurykowicza w dn. 1 sierpnia 1514 w czasie wojny litewsko-moskiewskiej 1512-1522.Mikołaj Hlebowicz herbu Leliwa (zm. 1632) – kasztelan wileński w latach 1620-1632, wojewoda smoleński w 1611 roku, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1600 roku, podstoli wielki litewski w 1605 roku.
  Wojewodowie smoleńscy zarządzali całą obroną Smoleńszczyzny, łącznie z pospolitym ruszeniem. Byli oni szefami służby wywiadowczej całego północno-wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej, a wiadomości zbierali przez szpiegów (tzw. raskunów), których wysyłali do Moskwy oraz od starostów i dowódców garnizonów twierdz. Zgromadzoną wiedzę przesyłali hetmanom litewskim (wielkiemu i polnemu) i królowi.

  Hlebowiczowie – jeden z najpotężniejszych litewskich rodów magnackich herbu Leliwa. Rodzina ta miała w swoich szeregach w XVI – XVII w. m.in. ośmiu wojewodów, kanclerza wielkiego i podskarbiego litewskiego.

  Wzmianki o Hlebowiczach pojawiają się w „Potopie” (tom I i III) Henryka Sienkiewicza.

  W polskim życiu publicznym do dziś pojawiają się potomkowie Hlebowiczów.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Znani członkowie rodu[ | edytuj kod]

 • Hleb (XV w.) – protoplasta rodu Hlebowiczów, wojewoda smoleński.
 • Stanisław Hlebowicz (zm. 1513) – wojewoda połocki, marszałek hospodarski.
 • Mikołaj Hlebowicz (zm. 1514) – starosta drohicki i słonimski, zginął podczas oblężenia Smoleńska.
 • Jerzy Hlebowicz (zm. 1520) – wojewoda smoleński.
 • Jan Juriewicz Hlebowicz (1480–1549) – wojewoda wileński (od 1542), kanclerz wielki litewski (od 1546).
 • Jan Janowicz Hlebowiczwojewoda trocki, podskarbi wielki litewski,
 • Mikołaj Hlebowicz (zm. 1632) - kasztelan wileński, wojewoda smoleński,
 • Jan Samuel Hlebowicz (zm. 1633) – stolnik wielki litewski, poseł na sejm.
 • Jerzy Karol Hlebowicz (zm. 1669) – wojewoda wileński.
 • Antoni Hlebowicz (1801–1847) – urzędnik w służbie carskiej, wizytator szkół, założyciel i wydawca „Pamiętnika Religijno-Moralnego”, postać wzbudzająca duże kontrowersje.
 • Henryk Hlebowicz (1904–1941) – polski błogosławiony Kościoła katolickiego, duszpasterz katolickich organizacji i stowarzyszeń akademickich. Zamordowany przez Niemców 9 listopada 1941 w lesie pod Borysowem.
 • Słonim (biał. Сло́нім, ros. Сло́ним, jid. סלאנים) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi przy ujściu Issy do Szczary (dopływ Niemna). 48,8 tys. mieszkańców (2010); przemysł lekki, papierniczy, meblarski, spożywczy, elektromaszynowy, chemiczny; muzeum.Jerzy Hlebowicz h. Leliwa (zm. po 1520) – starszy syn Hleba, wojewody smoleńskiego i Miłochny Anny Raczkówny. Od sierpnia 1492 do marca 1499 namiestnik smoleński i zarazem w latach 1494-1495 starosta generalny żmudzki. W 1500 namiestnik orszański i obolecki, od lipca 1503 do sierpnia 1508 namiestnik witebski, od września 1508 do wiosny 1514 wojewoda smoleński. W 1516 mianowany starostą mereckim, w 1518 otrzymał starostwo wołkowyskie.
  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Mikołaj Hlebowicz herbu Leliwa (zm. 1514) – starosta drohicki i słonimski. Był synem Jerzego, wojewody smoleńskiego, i nieznanej z imienia matki.
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.
  Antoni Bolesław Hlebowicz (ur. 14 lipca 1801 w Grodnie, zm 29 maja 1847) – urzędnik w służbie carskiej, radca stanu, wizytator szkół, członek Rady Wychowania Publicznego i Zwierzchności Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Warszawie.
  Leliwa (Leliwczyk, Leliwita) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Leliwa. Według najczęściej cytowanej w dawnych publikacjach opinii Jana Długosza herb ten wywodzi się z Niemiec. Opinii tej nie podziela jednak współczesny historyk Włodzimierz Dworzaczek. Jego zdaniem zarówno ród Leliwitów jak i sam herb ma polską proweniencję. Herb Leliwa występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej oraz na terenie województwa poznańskiego. Spośród ponad 800 rodów używających podstawowej wersji herbu Leliwa do największego znaczenia politycznego oraz statusu majątkowego doszli Tarnowscy, Sieniawscy, Morsztynowie, Hlebowiczowie i Czapscy. Wpływowymi Leliwitami byli też Tyszkiewiczowie, ale im przysługiwała odmiana, Leliwa II. Potwierdzeniem statusu większości tych rodów było otrzymanie tytułów hrabiowskich i stosownych odmian w herbie (patrz sekcja odmiany, wersje arystokratyczne oraz alternatywne przedstawienia herbu). Leliwą pieczętował się także Juliusz Słowacki.
  Stolnik wielki litewski (łac. dapifer Magni Ducatus Lithuaniae) – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.
  Smoleńsk (ros. Смоленск) – miasto w Rosji, stolica obwodu smoleńskiego. Położone nad Dnieprem. 319 tys. mieszkańców (2005).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.