• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia polskiej entomologii  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Jan Fryderyk Sznabl vel Schnabl (ur. 1838 w Warszawie, zm. 14 listopada 1912 tamże) – polski lekarz, nauczyciel i przyrodnik.

  Historia entomologii polskiej – historię entomologii w Polsce opisano w opracowaniach dotyczących historii nauk zoologicznych (Brzęk 1955, Fedorowicz 1963), w szczególności historię polskiej entomologii opisał T.B. Hadaś (1998). Nadal jednak historia badań nad owadami oraz zrzeszania się środowiska entomologów w Polsce czeka na pełniejsze opracowanie.

  Marian Alojzy Łomnicki (ur. 9 września 1845 w Baworowie, zm. 26 października 1915 we Lwowie) – polski geolog i zoolog, ojciec matematyka Antoniego Mariana Łomnickiego i entomologa Jarosława Łomnickiego.Dipteron - biuletyn Sekcji Dipterologicznej, newsletter elektroniczny, ISSN 1895-4464 wydawany od roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

  Początki[ | edytuj kod]

  Krzysztof Kluk

  Pierwsze polskie prace dotyczące owadów powstały jeszcze przed zaborami. Jednakże intensywniej entomologia rozwijała się w XIX w., gdy Polska jako państwo nie istniała. W konsekwencji znajomość fauny owadów Polski w obecnych granicach jest nie tylko wynikiem działalności entomologów polskich, ale także rosyjskich i niemieckich (Fedorowicz 1963; Burakowski, Mroczkowski, Stafańska 1971, Razowski 1973). Jednocześnie, ze względu na fakt iż Polska niepodległa zajmowała przed II wojną światową inny obszar, wiele badań entomologów polskich dotyczy współczesnych terenów Litwy, Białorusi, Ukrainy (zob. Józef Dziędzielewicz).

  Notatki Entomologiczne – kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Mantis w Olsztynie, ISSN 1509-9709, w latach 2000-2002. Ukazało się 10 zeszytów. Pismo czarno-białe z kolorowymi wkładkami. Zamieszczało artykuły popularne, informacje i notatki faunistyczne dotyczące owadów.Janusz Nowacki - (ur. 29 kwietnia 1958 w Kole) - profesor nauk rolniczych, lepidopterolog, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prorektor), wiceprezes (w latach 1995-1998) oraz prezes (1998-2008) Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

  Obecny stan wiedzy z zakresu entomologii ogólnej, stosowanej oraz znajomości fauny owadów Polski to wynik działań wielu pokoleń przyrodników, a przede wszystkim entomologów z zawodu oraz zamiłowania. Entomolodzy już w wieku XIX zrzeszali się w różnego rodzaju regionalne i ogólnokrajowe towarzystwa naukowe. Do najbardziej znanych i znaczących należy Polskie Towarzystwo Entomologiczne, zrzeszające osoby zajmujące się owadami dla przyjemności, w wolnym czasie od swych głównych zajęć zawodowych. Te właśnie osoby stworzyły duże i cenne zbiory określonych grup owadów lub wykazały z terenu Polski występowanie nowych lub rzadkich gatunków, wnosząc istotny wkład w obecny stan znajomości fauny owadów Polski. Potwierdzeniem tego może być fakt, iż początki rozwoju entomologii w Polsce w XVII i XVIII w. zawdzięczamy dwóm księżom, dla których przecież obserwacje nad owadami nie były zajęciem zawodowym. Po okresie stagnacji w okresie PRL-u, pod koniec XX w. zauważyć można renesans amatorskich zainteresowań entomologią i powstawanie kolejnych towarzystw regionalnych, skupiających entomologów.

  Ważki (Odonata) – rząd drapieżnych, starych ewolucyjnie owadów o przeobrażeniu niezupełnym, smukłym ciele, dużych oczach złożonych, krótkim tułowiu, silnie wydłużonym odwłoku i dwóch parach skrzydeł. W stanie spoczynku utrzymują skrzydła rozłożone na boki lub podniesione do góry. Tradycyjnie zaliczane są wraz z jętkami (Ephemeroptera) do grupy prymitywnych owadów pierwotnoskrzydłych (Paleoptera), których większość już wymarła. Są związane ze środowiskiem wodnym – larwy żyją w wodzie, a osobniki dorosłe (imagines) przebywają w pobliżu zbiorników z wodą stojącą lub płynącą. Ważki są bardzo dobrymi lotnikami. Latają szybko i bezgłośnie. U większości gatunków jest wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy.Łódzkie Towarzystwo Entomologiczne – pierwsze polskie stowarzyszenie skupiające entomologów, założone w 1910. W latach 1910–1912 wydawało pierwsze polskie czasopismo entomologiczne "Entomolog Polski".

  Pierwszą rozprawą dotyczącą występowania owadów na terenie Polski jest wydana w języku łacińskim przez ks. Gabriela Rzączyńskiego Historia naturalis curiosa (Sandomierz – 1621 rok). Natomiast pierwsze drukowane w języku polskim wskazania dotyczące zwalczania szkodliwych owadów znajdujemy w dziele ks. Krzysztofa Kluka, wydanym w 1780 r. pt. Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo, potrzebnych i pożytecznych chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswojenie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie. W tomie IV O owadzie i robakach, w rozdziale IV O owadzie szkodliwym roślinom zostały omówione dwie grupy szkodników: Owady szkodliwe ogrodom i sadom oraz Owady szkodliwe rolom i łąkom.

  Odonatrix – polski biuletyn poświęcony ważkom (Odonata), ISSN 1733–8239. W latach 2005–2006 wydawany w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Sekcję Odontologiczną, od roku 2007 w Olsztynie przez Wydawnictwo Mantis. Siedzibą redakcji jest Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Żytomierz (ukr. Житомир, ros. Житомир, jidysz זשיטאָמיר, Żytomir) – miasto liczące ok. 270 tys. mieszkańców, położone nad rzeką Teterew na wyżynie Wołyńsko-Podolskiej na Ukrainie i będące stolicą obwodu żytomierskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Trichopteron – elektroniczny biuletyn Sekcji Trichopterologicznej, wydawany od roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne oraz Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie.
  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).
  Feliks Paweł Jarocki (ur. 14 stycznia 1790 w Pacanowie, zm. 25 marca 1865) – profesor zoologii, kierownik katedry zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kierownik gabinetu zoologicznego w latach 1818-1862.
  Józef Razowski – (ur. 20 kwietnia 1932 w Milówce) entomolog, lepidopterolog, prof. dr hab., członek honorowy PTEnt, członek korenspondet PAU.
  Gabriel Rzączyński SJ, herbu Ślepowron (ur. 6 lipca 1664 na Podlasiu, zm. 12 listopada 1737 w Gdańsku) – polski jezuita, fizjograf, przyrodnik, wierszopisarz, prekursor zoologii w Polsce.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Jan Krzysztof Kluk (ur. 13 września 1739 w Ciechanowcu, zm. 2 lipca 1796 tamże) – polski przyrodnik i ksiądz katolicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.