• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia państwa i prawa

  Przeczytaj także...
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:Wydział Prawa i Administracji UJ – najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii, aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo, wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.
  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Historia prawa – nauka zaliczana do poddyscyplin historii, jak i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych. Jako gałąź nauki ukształtowała się w początkach XIX wieku.

  Historia doktryn politycznych i prawnych – nauka humanistyczna i społeczna, jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Zajmuje się rekonstrukcją historii myśli politycznej oraz prawnej, Jest to historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa oraz na obowiązujące w społeczeństwie prawo. Po 1956 roku stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uniwersyteckiej.Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.

  W strukturze nauk historycznoprawnych wyróżnia się m.in. powszechną historię państwa i prawa, historię państwa i prawa danego obszaru (np. historia państwa i prawa polskiego, historia prawa niemieckiego) oraz naukę prawa rzymskiego i doktryn politycznych i prawnych.

  Historia prawa niemieckiego obejmuje historię systemów prawnych zarówno w krajach, które składają się obecnie na Niemcy, jak i historię prawa Austrii. Obecnie system prawny Niemiec ma charakter federalny – obok prawa ogólnego (Bundesdeutsches Recht), w poszczególnych krajach związkowych obowiązują odrębne systemy prawne (Landesrecht).Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy historycy prawa.

  Główne ośrodki nauki historii prawa w Polsce (lista niepełna)[]

 • Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierownik: prof. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Katedra Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak; inni pracownicy: prof. dr hab. Stanisław Grodziski, dr hab. Izabela Lewandowska-Malec
 • Katedra Historii Ustroju i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik: prof. dr. hab. Andrzej Zakrzewski; inni pracownicy: dr hab. Robert Jastrzębski prof. UW
 • Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – kierownik: prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierownik: dr hab. Tadeusz Szulc
 • Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik: prof. dr hab. Marek Wąsowicz; inni pracownicy: dr hab. Grażyna Bałtruszajtys–Piotrowska prof. UW
 • Zobacz też[]

 • Czasopismo Prawno-Historyczne
 • Przypisy

  1. Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego. uni.lodz.pl. [dostęp 2016-08-21].
  2. Katedra Historii Prawa Polskiego. uj.edu.pl. [dostęp 2016-08-22].
  3. Katedra Historii Ustroju i Prawa Polskiego. uw.edu.pl. [dostęp 2016-08-21].
  4. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej. uwb.edu.pl. [dostęp 2016-08-21].
  5. Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. uni.lodz.pl. [dostęp 2016-08-21].
  6. Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. uw.edu.pl. [dostęp 2016-08-21].
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – wydział Uniwersytetu Łódzkiego. Powstał wraz z uniwersytetem w 1945 roku.Grażyna Maria Bałtruszajtys-Piotrowska – polska prawniczka, historyk prawa, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czasopismo Prawno-Historyczne – czasopismo naukowe (półrocznik) wydawane od 1948, poświęcone historii prawa. Jego założycielem był Zygmunt Wojciechowski. Wydawcą jest Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematyka pisma: prawo rzymskie, historia prawa, historia doktryn polityczno i prawnych. Pismo znajduje się w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów za publikację).
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Prawo rzymskie – termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.
  Stanisław Grodziski (ur. 2 stycznia 1929 r. w Prusach k. Krakowa) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Marek Wąsowicz (ur. 1951) – polski prawnik, historyk prawa, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, były prorektor UW.
  Robert Zygmunt Jastrzębski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.