• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia historiografii - dyscyplina naukowa

  Przeczytaj także...
  Klasycy Historiografii Warszawskiej – seria książek historycznych wydawana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Neriton. W serii drukowane są klasyczne dzieła historyków warszawskich. W skład komitetu redakcyjnego serii wchodzą: Katarzyna Błachowska, Marek A. Janicki, Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), Krystyna Stebnicka, Piotr Węcowski.Biblioteka Klasyki Historiografii – seria książek historycznych wydawana od 2013 roku przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie i Muzeum Historii Polski w Warszawie.
  Historiografia (z gr. Historia + grapho – pisać) – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską.

  Historia historiografii – dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem dziejów piśmiennictwa historycznego. Ze względu na autorefleksyjny charakter (historyk bada pisarstwo historyczne) jest spokrewniona z takimi dziedzinami wiedzy jak: epistemologia, naukoznawstwo, filozofia nauki.

  Historia historiografii może mieć charakter czysto faktograficzny, deskryptywny lub krytyczny. Deskryptywna historia historiografii ogranicza się do opisu wydarzeń związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół historycznych. Krytyczna historia historiografii analizuje także metody stosowane przez poszczególnych historyków i szkoły historyczne i dlatego wiąże się ściśle z takimi dyscyplinami jak metodologia historii, historia intelektualna i metahistorią.

  Tadeusz Paweł Rutkowski (ur. 1965) – polski historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.Joanna Pisulińska (ur. 5 lipca 1971 r. w Krośnie) – polska historyk, specjalizująca się w historii historiografii; nauczycielka akademicka związana z Uniwersytetem Rzeszowskim.

  Historia historiografii w Polsce[]

  Twórcami dwóch powojennych szkół (poznańskiej i łódzkiej) historii historiografii w Polsce byli:

 • Andrzej Feliks Grabski i związani z łódzkim ośrodkiem: Franciszek Bronowski, Józef Dutkiewicz, Henryk Michalak, Marian Henryk Serejski, Krystyna Śreniowska.
 • Jerzy Topolski UAM
 • Współcześni polscy przedstawiciele historii historiografii (z tytułem profesora lub doktora habilitowanego):

  Jerzy Maternicki (ur. 24 grudnia 1935 w Warszawie) - historyk historiografii. Absolwent Wydziału Historycznego UW (1958). Doktorat (1966) i habilitacja (1971) tamże. Profesor nadzwyczajny (1978-1988) i profesor zwyczajny (1988-1997) w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1976-1978 Prodziekan Wydziału Historycznego, 1976-1997 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Dydaktyki Historii. Od 1993 roku zatrudniony również w Rzeszowie (profesor zwyczajny 1993-2001). Od 2001 profesor zwyczajny. W latach 1993-2001 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii WSP w Rzeszowie. Od roku 2001 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.Marek Cetwiński (ur. 18 maja 1945) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii.
 • Katarzyna Błachowska
 • Marek Cetwiński
 • Mirosław Filipowicz
 • Jolanta Kolbuszewska
 • Jerzy Maternicki
 • Tomasz Pawelec
 • Joanna Pisulińska
 • Jan Pomorski
 • Zbigniew Romek
 • Tadeusz Rutkowski
 • Paweł Sierżęga
 • Rafał Stobiecki
 • Andrzej Wierzbicki
 • Wojciech Wrzosek
 • Bibliografia polska[]

 • Bugajewski Maciej [red.] Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii. Poznań, Instytut Historii UAM 2008 (2009)
 • Topolski Jerzy , Od Achillesa do Beatrice de Planissoles. Zarys Historii Historiografii, Warszawa 1998
 • Wrzosek Wojciech, Historia – kultura- metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995
 • Grabski Andrzej Feliks , Dzieje historiografii, Poznań 2006
 • Pomorski Jan, Historiografia jako autorefleksja kultury poznającej [w:] Wrzosek W. [red..] Świat historii. Prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Poznań 1998, s. 375 – 380
 • Werner Wiktor Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religia i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej. Poznań 2004
 • Solarska Maria, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań 2006
 • Polasik Karolina, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007
 • Bibliografia obcojęzyczna[]

 • Kramer Lloyd, Maza Sarah [red.], A Companion To Western Historical Thought, Malden – Oxford 2002.
 • Zobacz też[]

 • Klasycy Historiografii Polskiej
 • Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii
 • Klasyka Polskiej Historiografii
 • Biblioteka Klasyki Historiografii
 • Klasycy Historiografii Warszawskiej
 • Linki zewnętrzne[]

 • Wiktor Werner Historyczność i środki jej wyrazu. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy przyszłości. [w:] B. Płonka-Syroka, M. Staszczak [red.] „E-Kultura, e-nauka, e-społeczeństwo.” Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, s. 15-28[1]
 • Tomasz Pawelec (ur. 1964 w Lublinie) - historyk polski, metodolog historii, historyk historiografii. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktora w 1993 roku tamże: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor Jan Pomorski). Habilitacja w 2004 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii). W latach 1987 -1994 zatrudniony na Uniwersytetecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1994 pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN, współredaktor międzynarodowego półrocznika "INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology", członek Kolegium Redakcyjnego rocznika "Historyka".Wojciech Wrzosek – (ur. 1952) - polski historyk, dr hab. nauk historycznych, profesor UAM, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii UAM.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metahistoria - termin używany we współczesnej historiografii, oznaczać może świadome lub nieświadome nieobiektywne podejście do tematu, powielanie mitów historycznych. Czasami terminu używa się jako równoznacznego z filozofią historii.
  Jan Pomorski (ur. 16 maja 1954 w Lublinie) – polski historyk. Absolwent I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 1976 ukończył historię na UMCS. Doktorat - 1980 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, habilitacja na UMCS 1986 (Paradygmat „New Economic History)”. Od roku 1987 kierownik Zakładu Metodologii Historii. Profesor UMCS - 1991, tytuł naukowy profesora - 1993. Od 1995 profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2006 pracował na WSHE w Łodzi. W latach 2006-2009 na SWPS w Warszawie. Zajmuje się historią historiografii i metodologią historii. Pracuje w Instytucie Historii UMCS. Jest przewodniczącym Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
  Krystyna Maria Śreniowska (ur. 21 listopada 1914 we Lwowie, zm. 12 maja 2013 w Łodzi) – historyk historiografii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.
  Franciszek Bronowski (ur. 27 września 1928 w Wilnie, zm. 18 listopada 1992 w Łodzi) – polski historyk, badacz dziejów nowożytnych i historyk historiografii. Ukończył studia historyczne i socjologiczna na UŁ. Doktorat uzyskał w 1961 roku na podstawie pracy Idea gminowładztwa w historiografii polskiej (geneza i rozwój) (promotor: Marian Henryk Serejski). W latach 1953–1992 zatrudniony na UŁ w Katedrze Historii Powszechnej i Starożytnej i Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej. Członek PTH i ŁTN. Zajmował się analizą twórczości historiograficznej Adama Naruszewicza (nieukończona praca habilitacyjna), polską myślą historiograficzną doby oświecenia. Autor artykułów do PSB.
  Klasyka Polskiej Historiografii - seria książek historycznych wydawana przez Wydawnictwo Naukowe PWN od 2006 do 2010. Seria w założeniu miała być kontynuacją wcześniejszej serii Klasycy Historiografii Polskiej.
  Katarzyna Błachowska (ur. 1966) – historyk historiografii, mediewista. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1990 roku. W latach 1990-1993 nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniona od 1993. Doktorat - 1999, habilitacja w 2010 roku. Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UW. Zajmuje się historią polskiej i rosyjskiej myśli historycznej XVIII–XX wieku oraz edukacją historyczną w XIX wieku oraz współczesna dydaktyka historii.
  Zbigniew Romek (ur. 1954) - polski historyk historiografii i dziejów myśli społecznej XX wieku. Doktorat w Instytucie Historii PAN w 1991 roku. Habilitacja w 2011 roku tamże. Zatrudniony w pracowni Dziejów Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Historii PAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.