• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia harcerstwa

  Przeczytaj także...
  o. Jakub Sevin właściwie Jacques Sevin (ur. 7 grudnia 1882 w Lille, zm. w 1951) – kapłan, zakonnik jezuita, instruktor skautowy, założyciel katolickiej organizacji Skautów Francji.Andrzej Juliusz Małkowski (ur. 31 października 1888 w Trębkach k. Gostynina, zm. 15/16 stycznia 1919) – jeden z twórców polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.
  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.

  Okresy historii harcerstwa[ | edytuj kod]

 • Historia skautingu
 • Ruch skautowy na ziemiach polskich
 • Harcerstwo do II wojny światowej
 • Harcerstwo podczas II wojny światowejSzare Szeregi, Hufce Polskie
 • Odrodzenie harcerstwa w latach 1945–1949
 • Harcerstwo w okresie stalinizmu (1949–1956)
 • Harcerstwo w latach 1956–1979
 • Harcerstwo w latach 1980–1989
 • Harcerstwo po roku 1989
 • Organizacje harcerskie[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: organizacje harcerskie.

  Współcześnie, w Polsce oraz poza jej granicami (środowiska polonijne) działa kilkadziesiąt organizacji harcerskich, ogólnokrajowych oraz lokalnych, ale dwiema największymi są Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Ignacy Kozielewski ps. Starzeńczyk (ur. 15 stycznia 1882 w Starzenicach, zm. 1 lipca 1964 w Częstochowie) – pedagog, dziennikarz, autor prac popularnonaukowych, współtwórca harcerstwa polskiego, poeta, współautor hymnu harcerskiego.

  Ważne postacie historii harcerstwa[ | edytuj kod]

  Skauting[ | edytuj kod]

 • Robert Baden-Powell
 • Frederick Russell Burnham
 • Ernest Thompson Seton
 • Roland E. Philipps
 • o. Jakub Sevin
 • Marceli Callo – patron francuskich skautów
 • Piotr Jerzy Frassati – patron włoskich skautów
 • Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi – patroni włoskich skautów i skautowych małżeństw
 • Harcerstwo przedwojenne[ | edytuj kod]

 • Andrzej Małkowski (1888-1919)
 • hm. RP Olga Drahonowska-Małkowska (1888-1979)
 • hm. RP Jadwiga Falkowska
 • hm. RP Maria Wocalewska
 • hm. RP Helena Grażyńska
 • Michał Grażyński
 • hm. RP Jan Mauersberger (1877-1942)
 • gen. Józef Haller
 • gen. Mariusz Zaruski
 • Ignacy Kozielewski (1882-1964)
 • ks. Kazimierz Lutosławski
 • Zygmunt Wyrobek
 • Alojzy Pawełek
 • hm. Władysław Nekrasz
 • hm. RP Tadeusz Strumiłło
 • hm. RP Stanisław Sedlaczek (1892-1941)
 • hm. RP Henryk Glass (1896-1984)
 • hm. Józef Andrzej Grzesiak ps. „Czarny” (1900-1972)
 • hm. Juliusz Dąbrowski KIMB (1909-1940)
 • Harcerstwo w czasie wojny[ | edytuj kod]

 • hm. Aleksander Kamiński ps. „Kamyk” (1903-1978)
 • hm. Florian Marciniak (1915-1944)
 • hm. Stanisław Broniewski ps. „Orsza” (1915-2000)
 • hm. Stefan Mirowski (1920-1996)
 • hm. Lechosław Domański ps. „Zeus” (1913-1941)
 • hm. Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” (1921-1943)
 • hm. Jan Bytnar ps. „Rudy” (1921-1943)
 • phm. Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek” (1920-1943)
 • bł. Stefan Wincenty Frelichowskipatron harcerstwa (1913-1945)
 • Harcerstwo powojenne[ | edytuj kod]

 • hm. Maria Hrabowska (1936-2008)
 • hm. Tomasz Strzembosz (1930-2004)
 • hm. Stefan Mirowski (1920-1996)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wacław Błażejewski: Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939. MAW, 1985. ISBN 83-203-1714-2.
 • Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki: Sto lat harcerstwa. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015. ISBN 978-83-7629-763-7. [dostęp 2016-07-20].
 • Wojciech Hausner. Jak manipulowano historią harcerstwa (1956–1980)?. „Pobudka!!! Pismo instruktorskie ZHR”, luty 2009. [dostęp 2011-02-20]. 
 • W służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. O skautingu i harcerstwie z Wojciechem Hausnerem rozmawia Barbara Polak. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”. 5-6, s. 3–17, maj-czerwiec 2010. [dostęp 2012-12-30]. 
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w Polsce Ludowej (1945–1990) – panele wystawy. Instytut Pamięci Narodowej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. [dostęp 2012-12-30].
 • Tomasz Romuald Strzembosz (ur. 11 września 1930, zm. 16 października 2004) – polski historyk, brat Teresy i Adama Strzemboszów. Mieszkał w Warszawie.Marek Wierzbicki (ur. 1964) - polski historyk, doktor habilitowany, profesor KUL. W latach 1983-1988 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1997 obronił na KUL rozprawę doktorską Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941 (promotor: Tomasz Strzembosz). W 2006 wydał drukiem rozprawę habilitacyjną Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. W latach 2007–2010 zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura Radom, Collegium Civitas oraz w latach 2007–2010 zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura Radom, Collegium Civitas oraz Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1 stycznia 2007 r. członek Rady Naukowej ISP PAN. Od 1 października 2009 r. profesor nadzwyczajny KUL, w Instytucie Politologii, kierownik Katedry Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych. Kierownik referatu Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura Radom. Zainteresowania badawcze dotyczą dziejów okupacji sowieckiej ziem wschodnich przedwojennej Polski (1939-1941), młodzieży w PRL na tle politycznych, społecznych i kulturowych trendów epoki oraz władzy i społeczeństwa w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tadeusz Zawadzki, przybrane nazwisko: Tadeusz Zieliński, ps. Kajman, Kotwicki, Lech Pomarańczowy, Tadeusz, Zośka (ur. 24 stycznia 1921, zm. 20 sierpnia 1943) - instruktor harcerski, harcmistrz, podporucznik AK, komendant GS na terenie Warszawy, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec".
  Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej - ukazujący się w latach 2000-2011 miesięcznik popularnonaukowy poświęcony dziejom Polski lat 1939–1989.
  Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).
  Władysław Janusz Nekrasz (ur. 9 października 1893 w Krasnolisach koło Winnicy na Podolu, zamordowany w 1940 r. w Charkowie) – polski harcmistrz, instruktor harcerski, inżynier rolnik, sybirak.
  Kazimierz Lutosławski (ur. 4 marca 1880 w Drozdowie k. Łomży, zm. 5 stycznia 1924 w Drozdowie) – polski ksiądz rzymskokatolicki, doktor medycyny i teologii, działacz endecki, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I kadencji, dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa polskiego, projektant polskiej odznaki skautowej która stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego.
  Maria Hrabowska (ur. 8 lutego 1936 w Poznaniu, zm. 14 lipca 2008 w Gdańsku) – prof. dr hab. nauk medycznych, patomorfolog, immunolog Akademii Medycznej w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni, Przewodnicząca ZHP (1996–2001).
  Józef Andrzej Grzesiak ps."Czarny" (ur. 11 listopada 1900, Kraków - zm. 18 września 1975, Gdańsk) – instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, żołnierz Armii Krajowej, działacz niepodległościowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.