• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia automatyki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Programowalny sterownik logiczny, PLC (ang. programmable logic controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną programowalnych sterowników logicznych, odróżniającą je od innych sterowników komputerowych, jest cykliczny obieg pamięci programu. Orbita – tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego. W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.

  Historia automatyki może być podzielona na następujące okresy: wczesny okres (do 1900 roku), okres przedklasyczny (1900–1940), okres klasyczny (1935–1960) i okres nowoczesny (po 1955 roku). Urządzenia zawierające mechanizmy sterujące zdarzało się ludziom konstruować nawet w bardzo odległych czasach. Potrzeba konstruowania takich rozwiązań nasiliła się ogromnie wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej i dalszym rozwojem techniki na początku XX wieku. Początkowo były to projekty wykonywane głównie w oparciu o doświadczenie i intuicję inżynierską z czasem jednak decydującego znaczenia nabrały analizy teoretyczne, które, choć zapoczątkowano już w XIX wieku, były wcześniej szerzej nieznane. Z czasem wypracowano szereg klasycznych metod projektowania układów regulacji, które od około 1960 roku były uzupełniane i częściowo wypierane przez nowoczesną teorię sterowania. Nieocenioną podporą matematycznej teorii stała się rozwijająca się równolegle technika komputerowa, na początku analogowa, a następnie cyfrowa.

  Filtr cyfrowy – algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną (czyli nie stochastyczną) funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa.Palnik acetylenowo-tlenowy – urządzenie techniczne do spawania i cięcia metali. Wysoka temperatura osiągana jest w wyniku spalania mieszaniny acetylenu i tlenu wylatujących z dyszy palnika. Gazy przechowywane są osobno w wysokociśnieniowych butlach (acetylen w żółtej, czasami brązowej a tlen w niebieskiej), do których przymocowane są zawory redukcyjne, gaz transportowany jest za pomocą gumowych węży do palnika.

  Spis treści

 • 1 Pradawne czółna z odsadnią
 • 2 Starożytne zegary i lampy
 • 2.1 Zegary wodne Greków i Arabów
 • 3 Rewolucja przemysłowa, mechanika i równania matematyczne
 • 3.1 Regulatory temperatury
 • 3.2 Regulatory pływakowe
 • 3.3 Regulatory ciśnienia
 • 3.4 Mistrzowie fabryczni
 • 3.5 Odśrodkowy regulator obrotów
 • 3.6 Inne zastosowania regulatorów
 • 3.7 Wahadło sympatyczne
 • 3.8 Narodziny matematycznej teorii sterowania
 • 3.8.1 Równania różniczkowe
 • 3.8.2 Teoria stabilności
 • 3.9 Zanim powstała nowa dyscyplina
 • 3.10 Teoria systemów
 • 4 Wojna, telefonia i metody częstotliwościowe
 • 4.1 Regulatory oraz sterowanie samolotami i statkami przed II wojną światową
 • 4.2 Telekomunikacja masowa i system telefonii Bella
 • 4.2.1 Analiza częstotliwościowa
 • 4.3 W czasie II wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu
 • 4.3.1 Teoria serwomechanizmów
 • 4.3.2 Prace nad rozwojem broni i metodami nakierowywania dział artyleryjskich
 • 4.3.3 Laboratorium Radiacji na Massachusetts Institute of Technology
 • 4.3.4 Analiza stochastyczna
 • 4.4 Okres klasyczny w teorii sterowania
 • 5 Początki technik cyfrowych, wyścig kosmiczny i powrót do dziedziny czasu
 • 5.1 Rozwój regulatorów przemysłowych
 • 5.2 Rozwój komputerów cyfrowych
 • 5.2.1 Początki techniki tranzystorowej, mikroprocesorowej i sterowania cyfrowego
 • 5.2.2 Sterowanie cyfrowe i teoria filtracji
 • 5.3 Zwrot ku teorii
 • 5.4 Epoka lotów kosmicznych, komputerów i nowoczesna teoria sterowania
 • 5.4.1 Projektowanie układów nieliniowych w dziedzinie czasu
 • 5.4.2 Rok 1957 – Sputnik
 • 5.4.3 Nawigacja
 • 5.4.4 Optymalność w systemach naturalnych
 • 5.4.5 Sterowanie optymalne i teoria estymacji
 • 5.4.6 Teoria sterowania układów nieliniowych
 • 5.4.7 Komputery w zastosowaniu do projektowania układów regulacji i ich sterowania
 • 6 Fuzja paradygmatów i dalszy rozwój technik cyfrowych
 • 6.1 Lata 70.
 • 6.1.1 Fuzja klasycznej i nowoczesnej teorii sterowania
 • 6.1.2 Dalszy rozwój technik cyfrowych i pojawienie się sterowników programowalnych (PLC)
 • 6.1.3 Rozwój teorii sterowania predykcyjnego
 • 6.2 Lata 80.
 • 6.2.1 Komputer osobisty
 • 6.2.2 Dalszy rozwój teorii układów krzepkich i badania nad sztuczną inteligencją
 • 6.3 Triumf komputerów osobistych i powstanie technik sieciowych w latach 90.
 • 6.3.1 Zwiększająca się liczba zastosowań
 • 7 Zobacz też
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Pradawne czółna z odsadnią[ | edytuj kod]

  Czółna z odsadnią, zwaną też wysuwnicą (ang. outrigger canoe) używane przez Polinezyjczyków, niewątpliwie należą do najstarszych zbudowanych przez człowieka, mechanizmów, które wykorzystują zasadę sprzężenia zwrotnego. Zapewne były używane już kilka tysięcy lat temu. Długie, wąskie dłubanki bez odsadni są bardzo niestabilne. Zastosowanie odsadni daje im możliwość utrzymywania się na powierzchni i zapewnia stabilność. Bliższa analiza pozwala na pokazanie, że układ czółna z odsadnią działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego typowego dla układów automatyki.

  Wyścig kosmiczny – współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i ZSRR w eksploracji kosmosu, w przybliżeniu obejmujące okres 1957- 1975. Obejmował wysiłki zmierzające do eksploracji przestrzeni kosmicznej przez sztuczne satelity, umieszczenia w niej człowieka oraz jego lądowania na powierzchni Księżyca.Automatyczny pilot (autopilot) – urządzenie służące do wykonywania określonego zestawu zadań umożliwiających automatyczne sterowanie obiektem (statkiem, samolotem, śmigłowcem itp.) oraz rakietami (głównie ziemia-powietrze).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich (The Royal Greenwich Astronomical Observatory) – obserwatorium astronomiczne zbudowane przez króla Karola II 10 sierpnia 1675 roku. Kierowane było w późniejszych latach m.in. przez Johna Flamsteeda. Służyło wówczas do pomiarów astrometrycznych, przydatnych do nawigacji w żegludze dalekomorskiej. Następnie stanowisko dyrektora objął Edmund Halley (w 1720 r.). Obecnie nie prowadzi obserwacji z powodu londyńskiego zanieczyszczenia światłem.
  Przekształcenie liniowe – w algebrze liniowej funkcja między przestrzeniami liniowymi (nad ustalonym ciałem) zachowująca ich strukturę; z punktu widzenia algebry jest to zatem homomorfizm (a z punktu widzenia teorii kategorii – morfizm kategorii) przestrzeni liniowych nad ustalonym ciałem. W przypadku przestrzeni skończonego wymiaru z ustalonymi bazami do opisu przekształceń liniowych między nimi stosuje się zwykle macierze (zob. wybór baz).
  Marcian Edward "Ted" Hoff Jr. (ur. 28 października 1937 w Rochester, New York) - informatyk ze stopniem doktorskim, jeden z współtwórców, mikroprocesora Intel 4004, który został wprowadzony na rynek w listopadzie 1971 roku. (Marcian Hoff stworzył architekturę w 1969 roku, Stanley Mazor współpracował z Hoffem, Federico Faggin stworzył silicon design bardzo nowatorski w 1970-1971 r., Masatoshi Shima współpracował z Fagginem i stworzył software do kalkulatora).
  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzór
  Kryterium stabilności Hurwitza jest metodą pozwalającą określić stabilność układu regulacji na podstawie równania charakterystycznego układu
  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.
  Estymacja to dział wnioskowania statystycznego będący zbiorem metod pozwalających na uogólnianie wyników badania próby losowej na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji oraz szacowanie błędów wynikających z tego uogólnienia. Wyrażenie nieznana postać jest kluczem do odróżnienia estymacji od drugiego działu wnioskowania statystycznego, jakim jest weryfikacja hipotez statystycznych, w którym najpierw stawiamy przypuszczenia na temat rozkładu, a następnie sprawdzamy ich poprawność.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.212 sek.