• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia Węgier  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Węgierska Republika Ludowa (WRL, węg. Magyar Népköztársaság) - nazwa państwa węgierskiego w latach 1949-1989. Członek Układu Warszawskiego, RWPG, jedno z państw członków tzw. bloku wschodniego. Państwo satelitarne, uzależnione od ZSRR.

  Historia Węgier – całokształt dziejów polityczno-społecznych, gospodarczych i kulturalnych narodu i państwa węgierskiego oraz terytorium, na którym w przyszłości miało się ono rozwinąć.

  Spis treści

 • 1 Obszar geograficzny
 • 1.1 Węgry historyczne
 • 1.2 Węgry potrianiońskie
 • 2 Prehistoria
 • 3 Starożytność
 • 4 Średniowiecze
 • 4.1 Słowianie w Kotlinie Naddunajskiej
 • 4.2 Pradzieje Madziarów
 • 4.3 Osiedlanie się Madziarów w Kotlinie Naddunajskiej
 • 4.4 Wyprawy łupieżcze
 • 4.4.1 Powstanie gospodarki rolniczej
 • 4.4.2 Uniezależnienie się Siedmiogrodu
 • 4.5 Początki państwa węgierskiego
 • 4.5.1 Panowanie pierwszych Arpadów
 • 4.5.2 Królestwo Stefana Świętego
 • 4.6 Wewnętrzny kryzys i konsolidacja państwa w XI w.
 • 4.6.1 Pierwszy bunt pogański
 • 4.6.2 Drugi bunt pogański
 • 4.6.3 Rozwój systemu feudalnego
 • 4.6.4 Polityka zagraniczna Władysława i Kolomana
 • 4.6.5 Sprawa następstwa tronu
 • 4.7 Czasy Andegawenów
 • 5 Nowożytność
 • 5.1 Czasy Jagiellonów
 • 5.2 Rozbiór Węgier
 • 5.3 Habsburgowie
 • 6 Dzieje najnowsze
 • 6.1 Powstanie 1848
 • 6.2 Austro-Węgry
 • 6.2.1 W czasie Wielkiej Wojny
 • 6.3 Niepodległość 1918 i okres do II wojny światowej
 • 6.4 II wojna światowa
 • 6.4.1 Stosunek do Polaków
 • 6.5 Węgierska Republika Ludowa
 • 6.6 Republika Węgierska 1990-2010
 • 6.7 Węgry od 2010 r.
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • Stefan I Święty, zw. Węgierskim (ur. ok. 969, zm. 15 sierpnia 1038) - książę Węgier od 997 roku, król od 1001 roku z dynastii Arpadów. Pierwszy węgierski władca koronowany na króla. W ciągu swojego panowania zjednoczył węgierskie plemiona w jedno feudalne państwo. Znacznie powiększył terytorium Węgier oraz doprowadził do końca proces ich chrystianizacji. Założyciel dwóch arcybiskupstw w Ostrzyhomiu i Kalocsy oraz ośmiu biskupstw, święty Kościoła katolickiego.Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Karol Robert (ur. 1288, zm. 16 lipca 1342) − pierwszy z Andegawenów na tronie węgierskim (od 1308), koronowany w 1310 roku. Syn Karola Martela, tytularnego króla Węgier w latach 1290-1295 i Klemencji Habsburg.
  Złota Bulla Andrzeja II – dokument wydany w 1222 roku przez króla Węgier Andrzeja II, gwarantujący tzw. sługom królewskim (tzw. serwienci, późniejsza szlachta średnia) prawa, jakie wcześniej przysługiwały magnatom:
  Zalitawia (węg. Lajtántúl, niem. Transleithanien) − potoczna nazwa węgierskiej części Austro-Węgier, pochodząca od rzeki Litawy, która w części była naturalną granicą między Cesarstwem Austrii a Królestwem Węgier. Oficjalna nazwa tej części monarchii brzmiała: Kraje Korony Świętego Stefana.
  Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992 roku.
  Wielka Nizina Węgierska (554-555; węg. Alföld lub Nagyalföld, słow. Veľká dunajská kotlina, niem. Große Ungarische Tiefebene) – jedna z trzech jednostek podziału geograficznego Kotliny Panońskiej, zajmująca jej część na wschód od doliny Dunaju.
  Gyula Andrássy młodszy (węg.: Ifj. Andrássy Gyula; ur. 30 czerwca 1860 r. w Tőketerebes (obecnie Trebišov na Słowacji) – zm. 11 czerwca 1929 r. w Budapeszcie) - węgierski szlachcic, pan na Csíkszentkirály (dziś rumuńskie Sâncrăieni i Krásnej Hôrce (Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka), austriacki hrabia, polityk, zwolennik trializmu, węgierski minister spraw wewnętrznych (1906-1910) i w 1918 r. (krótko) ostatni minister spraw zagranicznych Austro-Węgier.
  Węgierskie Forum Demokratyczne (węg. Magyar Demokrata Fórum, MDF) – węgierska konserwatywna partia polityczna, chrześcijańsko-demokratyczna. Najbardziej znaną osobistością dominującego na początku lat 90. na węgierskiej scenie politycznej ugrupowania był József Antall, premier w latach 1990–1993.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.082 sek.