• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia Rzeszowa  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Stanowisko archeologiczne - jest to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych wycinek przestrzeni w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem.Jurydyka (łac. iuridicus = prawny) – osada obok miasta królewskiego, rzadziej enklawa na gruntach miejskich, niepodlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu.
  Przypisy
  1. Kunysz A., W pradziejach i wczesnym średniowieczu, w: Dzieje Rzeszowa t. I, Rzeszów 1994.
  2. Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Wielka Historia Polski, Kraków 1998.
  3. Archeowieści: Wielka neolityczna osada z Rzeszowszczyzny. [dostęp 2011-09-07].
  4. Serwis Nauka w Polsce – PAP SA.
  5. Badania Kazimierza Moskwy, przytoczone przez A. Kunysza.
  6. Kozłowski J. K., Archeologia Prahistoryczna Część II, Młodsza Epoka Kamienia, Kraków 1973.
  7. Według Sł. Kadrowa, w: Kozłowski J. K. (red.), Kultura malicka, Kraków 1996.
  8. Kozłowski J. K., Kozłowski S. K., Epoka Kamienia Na Ziemiach Polskich, Kraków 1977.
  9. Według Jolanty Michalak-Ścibor, w: Kozłowski J. K. (red.) Kultura malicka, Kraków 1996.
  10. „Skarby podkarpackie”.
  11. Kruk J., Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Warszawa 1999.
  12. Kunysz A., W pradziejach i wczesnym średniowieczu, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  13. Tajemnice starej studni.
  14. Godłowski K., Kozłowski J. K., Historia Starożytna Ziem Polskich, Warszawa, 1985.
  15. http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/Konkursy/konkurs05_06/odp4l.html pyt. 28.
  16. Kotula F., Tamten Rzeszów, Rzeszów 1997.
  17. Kurtyka F., Osadnictwo średniowieczne, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  18. Dzieje Rzeszowa, t. I, Rzeszów 1994.
  19. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Założenie Miasta Rzeszowa i jego właściciele w okresie staropolskim.
  20. Borowiejska-Birkenmajeowa M., Rozwój przestrzenny, w: Dzieje Rzeszowa t. I, Rzeszów 1997.
  21. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Kościół Farny.
  22. Fara starsza, niż piszą w przewodnikach.
  23. Motylewicz J., W okresie odrodzenia i baroku, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  24. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Handel Rzeszowa w okresie staropolskim.
  25. Czarnota M., Rzeszowskie ulice i tuż za rogatkami, Rzeszów2003.
  26. Borowiejska-Birkenmajerowa M., Rozwój przestrzenny miasta za Mikołaja Spytka Ligęzy, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  27. Helwin W., Stary Cmentarz w Rzeszowie 1792-1909, Rzeszów 2002.
  28. Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich.
  29. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Historia Rzeszowa.
  30. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Kalendarium Historyczne.
  31. Czarnota M., Rzeszowskie ulice, Rynek i różne sprawy, Rzeszów 2005.
  32. Borowiejska-Birkenmajerowa M., Miasto rezydencjonalne Lubomirskich, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  33. Malczewski J., Zabudowa mieszczańska, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  34. Motylewicz J., Stosunki gospodarcze, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994.
  35. Malczewski J., Przestrzeń miejska, jej zagospodarowanie i zabudowa, [w:] Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1998.
  36. Malczewski J., Przestrzeń miejska, jej zagospodarowanie i rozwój, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1998.
  37. Opas T., Mieszkańcy, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1998.
  38. Kramarz W. i Ladenberger T., Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. drowi Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931.
  39. Czuma M. & Mazan L., Austriackie Gadanie, czyli Encyklopedia Galicyjska, Kraków 1998, s. 288–289.
  40. http://bip.erzeszow.pl/file/4582/EWIDENCJA%20ZABYTK%C3%93W%20ARCHITEKTURY%20,%20BUDOWNICTWA,%20URBANISTYKI%20%20I%20ARCHEOLOGII.doc.
  41. Zielecki A., Miasto w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, w: Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1998.
  42. Internet Archive Wayback Machine.
  43. ~~~ Adela Schwarzer ~~~.
  44. Dzieje Rzeszowa, praca zbiorowa, tom III 1918-1944, wyd. Libri Ressovienses, 2001, ISBN 83-87799-35-1.
  45. Józef Bolesław Garas „Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942 – 1945” Wydawnictwo MON 1971 str. 361
  46. Poświęcenie Tablicy Pamiątkowej Akcji Dywersyjnej Kryptonim „KOŚBA” – Rzeszów.
  47. Kuźmicz Łukasz, „Historia zbrodni hitlerowskich dokonanych na pracownikach PZL-Rzeszów w okresie okupacji”, Rzeszów 1979.
  48. Kotula, F., Tamten Rzeszów, Rzeszów 1997.
  49. Czarnota M., Rzeszowskie ulice, Rynek i inne sprawy, Rzeszów 2005.

  Linki zewnętrzne[]

 • Rzeszów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r. (strony 151-154)
 • Boguchwała – miasto w Polsce położone w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Wisłokiem, graniczące bezpośrednio z Rzeszowem przy trasie międzynarodowej E371.Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.
  Kościół Świętej Trójcy – kościół w Rzeszowie, znajduje się obecnie w centrum miasta przy ulicy Targowej. Siedziba parafii greckokatolickiej w Rzeszowie
  Józef Ślisz (ur. 20 marca 1934 w Łukawcu pod Rzeszowem, zm. 6 marca 2001 w Łące) – polski polityk, rolnik, wicemarszałek Senatu I i II kadencji.
  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.
  Dragoni – żołnierze formacji wojskowej zwanej dragonią, „wynalezionej” przez Henryka IV, króla Francji w końcu XVI wieku. Walczyli pieszo (rodzaj piechoty), a poruszali się wierzchem (konno). Używali zarówno broni palnej, jak i białej. Od XVIII w. regimenty dragonii coraz częściej walczyły również konno. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów byli żołnierzami autoramentu cudzoziemskiego.
  Lew Jurijowicz, Lew II (rok urodzenia nieznany, zm. nie później niż w czerwcu 1323) – książę halicko-włodzimierski w latach 1308-1323, syn Jurija I Lwowicza, piastował władzę wraz z starszym bratem Andrzejem II.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.234 sek.