• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia Polski  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • historia kobiet w Polsce
 • król Polski
 • konflikty zbrojne w historii Polski
 • historia Żydów w Polsce
 • kalendarium historii Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wyrozumski 1987, s. 59.
  2. Wyrozumski 1987, s. 60.
  3. Wyrozumski 1987, s. 61.
  4. Wyrozumski 1987, s. 62.
  5. Wyrozumski 1987, s. 76–77; Szczur 2002, s. 28.
  6. Szczur 2002, s. 30.
  7. Szczur 2002, s. 34.
  8. Wyrozumski 1987, s. 85.
  9. Wyrozumski 1987, s. 90.
  10. Wyrozumski 1987, s. 90, 93.
  11. Szczur 2002, s. 110–112.
  12. Wyrozumski 1987, s. 99–100.
  13. Wyrozumski 1987, s. 104–105.
  14. Szczur 2002, s. 83–84.
  15. Szczur 2002, s. 84–86.
  16. Szczur 2002, s. 86–88.
  17. Szczur 2002, s. 153–157.
  18. Szczur 2002, s. 160–161.
  19. Szczur 2002, s. 158.
  20. Szczur 2002, s. 149–150.
  21. Szczur 2002, s. 150–151.
  22. Michałowska 2000, s. 83, 85.
  23. Szczur 2002, s. 91.
  24. Szczur 2002, s. 93–94.
  25. Szczur 2002, s. 94.
  26. Szczur 2002, s. 171.
  27. Szczur 2002, s. 172–173.
  28. Szczur 2002, s. 173–175.
  29. Szczur 2002, s. 175–177.
  30. Wyrozumski 1987, s. 105–106.
  31. Wyrozumski 1987, s. 108–109.
  32. Wyrozumski 1987, s. 140–141.
  33. Wyrozumski 1987, s. 154–158.
  34. Wyrozumski 1987, s. 134–135.
  35. Wyrozumski 1987, s. 127.
  36. Augustyniak, 771.
  37. Gierowski 1984, s 259.
  38. Gierowski 1984, s 262.
  39. Augustyniak, s. 780.
  40. Gierowski 1984, s. 267–270; Augustyniak 2008, s. 794–795.
  41. Augustyniak 2008: s. 797–798.
  42. Augustyniak 2008: s. 800–801.
  43. Augustyniak 2008: s. 804–810.
  44. Augustyniak, 767-768.
  45. Augustyniak, 755-756, 768-769.
  46. Roszkowski 1995, s. 91.
  47. Davies 2006, s. 905.
  48. Davies 2006, s. 910–911.
  49. Davies 2006, s. 908.
  50. Roszkowski 1995, s. 94.
  51. Davies 2006, s. 904.
  52. Davies 2006, s. 910.
  53. Davies 2006, s. 918–919.
  54. Davies 2006, s. 924–925.
  55. Ustaloną w traktacie ryskim. Zmiana granicy polsko-sowieckiej na przebiegającą wzdłuż tzw. linii Curzona nastąpiła 16 sierpnia 1945 poprzez podpisanie umowy o przebiegu granicy pomiędzy rządem ZSRR a Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej.
  56. Wobec doktryny „zaprzestania istnienia państwa polskiego” przedstawionej w nocie ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu.
  57. Tzn. jeszcze w czasie trwania wojny.
  58. Stalin żądał ustąpienia Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, Naczelnego Wodza Kazimierza Sosnkowskiego, ministra obrony narodowej Mariana Kukiela i innych polityków antysowieckich i deklaracji rządu RP obciążającej za zbrodnię katyńską III Rzeszę. Żądania sowieckie były stopniowo eskalowane.
  59. Andrzej Friszke: Polska. Losy państwa i narodu 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2003, s. 91. ISBN 83-207-1711-6.
  60. Wojciech Roszkowski: Najnowsza historia Polski 1945–1980. Warszawa: Świat Książki, 2003, s. 634–648. ISBN 83-7311-992-2.
  61. Groningen Growth and Development Centre and the Conference Board, Total Economy Database. [dostęp wrzesień 2006]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  62. Spain GDP (official exchange rate) (ang.). [dostęp 2008-12-06].; Poland GDP (official exchange rate) (ang.). [dostęp 2008-12-06].
  63. Ojciec Solidarności [dostęp 2020-07-20].
  64. Kamil Janicki, Bolączki periodyzacji, „Histmag.org”, 2.08.2008.
  Grzegorz VII (łac. Gregorius VII, zwany też Odkupicielem, właśc. Hildebrand OSB; ur. ok. 1020 w Sovanie, zm. 25 maja 1085 w Salerno) – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od 22 kwietnia 1073 do 25 maja 1085.Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Historia Polski (1386–1492) – historia Polski od koronacji Władysława II Jagiełły do śmierci Kazimierza IV Jagiellończyka.
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.
  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Sanacja (łac. sanatio – uzdrowienie) – potoczna nazwa rządzącego obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego 1926.
  Żelazna kurtyna – określenie porządku pojałtańskiego, które spopularyzował Winston Churchill 5 marca 1946 roku, podczas historycznego przemówienia w amerykańskim mieście Fulton w stanie Missouri. Wygłosił on tam zdanie o "żelaznej kurtynie" (ang. iron curtain), przebiegającej od Szczecina po Triest.
  Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.284 sek.