• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia Andory  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Państwo Maurów z Pirenejami, w których znajduje się Andora

  Początki dzisiejszego państwa andorskiego sięgają czasów Karola Wielkiego i jego wypraw przeciwko Maurom, oraz innym ludom muzułmańskim

  Dwupodmiotowa głowa państwa została ustanowiona w 1278 roku na mocy Traktatu o Wspólnej Suwerenności, zawartego pomiędzy hiszpańskim biskupem Urgell i francuskim hrabim Foix. Prawa hrabiego Foix przeszły na królów Nawarry, po śmierci Gastona IV w 1472 i przejęciu obydwu tronów przez jego wnuka Franciszka.

  W zamian za waleczność mieszkańców podczas bitew, król nadał jej prawa miejskie. Następnie stała się ona lennem hrabiów Urgel, aby ostatecznie w 1133 roku przejść pod władanie biskupa z Urgel. Przez kilka stuleci Andora była przedmiotem konfliktów między feudałami północnej Katalonii a ich francuskimi sąsiadami z północy, hrabiami z Foix. W 1278 na mocy układu między biskupem z Urgel a hrabiami Foix zostało ustanowione ich wspólne zwierzchnictwo nad Andorą.

  Henryk IV Wielki (ur. 13 grudnia 1553 w Pau w Nawarze, zm. 14 maja 1610 w Paryżu) – król Nawarry od 1572 (jako Henryk III) i Francji od 1589 r., pierwszy z dynastii Burbonów, najmłodszej gałęzi Kapetyngów.Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.

  Nowożytność[ | edytuj kod]

  W 1419 na wniosek ludności Andory został powołany lokalny parlament nazywany Radą Terytorialną, z czasem przekształcony w Radę Generalną.

  W 1589 król Nawarry Henryk III Burbon został królem Francji Henrykiem IV. W 1607 wydał on edykt, na mocy którego scedował swe prawa do współrządzenia Andorą na francuski tron. Sukcesorami monarchii francuskiej stali się później republikańscy przywódcy Francji. Średniowieczna struktura rządów przetrwała do XX wieku.

  Rada Generalna (nazwa oficjalna: Rada Generalna Dolin, kat. Consell General de les Valls) - jednoizbowy parlament Andory, liczący 28 członków. Połowa z nich wybierana jest w wyborach przeprowadzanych w systemie proporcjonalnym, gdzie cały kraj stanowi jeden okręg wyborczy. Druga połowa wyłaniana jest przez wyborców w poszczególnych parafiach, stanowiących jednostkę podziału terytorialnego Andory. Kadencja trwa cztery lata. Rada wybiera premiera Andory, który musi jednak zostać zatwierdzony przez obu współksiążąt. Radzie przewodniczy Syndyk Generalny (Sindic General).Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Franciszek I z Nawarry, Franciszek I Febus, Febus de Foix (fr. François Fébus, hiszp. Francisco Febo) (ur. ok. 1468, zm. 1483 w Pau) – król Nawarry w latach 1479–1483 i hrabia Foix w 1472.
  Karol I Wielki (łac. Carolus Magnus, fr. Charlemagne, niem. Karl der Große; ur. 2 kwietnia 742 lub 747, zm. 28 stycznia 814 w Akwizgranie) – król Franków i Longobardów, Święty Cesarz Rzymski od 25 grudnia 800. Wnuk Karola Młota.
  Gaston IV de Foix-Grailly (ur. 27 listopada 1422, zm. między 25 a 28 lipca 1472) – piętnasty hrabia Foix od 1436 roku. Syn Jana I de Foix-Grailly i Joanny d’Albret (córki Karola d’Albret).
  Hrabstwo Foix – kraina historyczna i dawna prowincja południowej Francji ze stolicą w Foix, obecnie całkowicie na obszarze departamentu Ariège.
  Maurowie, w czasach dzisiejszych mieszkańcy Mauretanii, części Algierii i Maroka, w średniowieczu zamieszkiwali znaczne partie Półwyspu Iberyjskiego, wywierając ogromny wpływ na kulturę i architekturę dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.755 sek.