• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hipoteza ergodyczna

  Przeczytaj także...
  Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) to gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał. Specyfiką tej teorii jest jej metoda. Poszczególne ciała są bowiem opisane przez zmienne losowe. Obliczenia prowadzone w ramach mechaniki statystycznej dotyczą średnich z tych zmiennych z wykorzystaniem metod statystycznych. Fizyczną podstawą mechaniki statystycznej jest termodynamika fenomenologiczna.Średnia po stanach - średnia zmiennych dynamicznych (wielkości mikroskopowych), obliczona po zespole statystycznym Gibbsa. W mechanice statystycznej tak obliczona średnia wielkości mikroskopowych odpowiada wielkości makroskopowej.
  Średnia czasowa danej wielkości A ( t ) {displaystyle A(t)} zależnej od czasu jest średnią arytmetyczną wyników pomiarów tej wielkości w danym przedziale czasu, tj.

  Hipoteza ergodyczna – w mechanice statystycznej hipoteza stwierdzająca, że mierzonym wielkościom wartości makroskopowych odpowiadają wielkości mikroskopowe uśrednione po czasie. Z drugiej strony, są one równe średnim po stanach układu.

  W mechanice statystycznej zazwyczaj zakłada się, że powyższe stwierdzenie jest prawdziwe. Układy dla których istotnie tak jest, nazywamy ergodycznymi.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.