• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hipoteka morska

  Przeczytaj także...
  Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.Statek - każde urządzenie transportowe, które jest zdolne do pokonywania przestrzeni w sposób dla niego charakterystyczny, ale inny niż w oparciu o stały ląd. W szczególności może pływać pod powierzchnią wody, na jej powierzchni, unosić się w atmosferze lub w przestrzeni kosmicznej. Może mieć własny napęd i urządzenia sterujące, lub być uzależniony od innej jednostki.
  Ruchomość - rzeczy ruchome. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomości. Jest ona definiowana w doktrynie w sposób negatywny jako wszystko to, co nie jest nieruchomością.

  Hipoteka morskazastaw na statku wpisanym do rejestru okrętowego. Do jej powstania konieczny jest wpis do rejestru okrętowego. Oprócz statku hipoteka morska obciąża również jego przynależności i niektóre wierzytelności powstałe po ustanowieniu hipoteki.

  Do hipoteki morskiej stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece, mimo że jest ona zastawem, bo przedmiotem zabezpieczenia jest statek wpisany do rejestru, czyli rzecz ruchoma (tak jak przy zastawie), a nie nieruchomość czy prawo (wymienione w art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Izabela Heropolitańska, Elżbieta Borowska: Kredyty i gwarancje bankowe. TWIGGER SA.
 • Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk: Prawo Rzeczowe. C. H. Beck.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.