• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hipolit Łossowski

  Przeczytaj także...
  Lotnisko Mokotowskie – nieistniejące obecnie lotnisko, funkcjonujące w latach 1910–1939 na terenie Pola Mokotowskiego, leżącego na granicy dzielnic Mokotów, Ochota i Śródmieście.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Hipolit Łossowski (ur. 21 lipca 1881 w Nowogrodzie Siewierskim, zm. 10 lutego 1925 w Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego, pilot balonów sterowych, twórca wojsk balonowych II RP.

  Życiorys[]

  Był synem Michała Tomasza (rejenta) i Leontyny z Sokołowskich. W czerwcu 1900 zdał egzamin dojrzałości w III Korpusie Kadetów w Moskwie. Służył w Armii Imperium Rosyjskiego jako podporucznik, m.in. w czasie wojny z Japonią. Ukończył później Oficerską Szkołę Aeronautyczną i pracował w niej jako instruktor pilotażu sterowców. W czasie I wojny światowej był zastępcą dowódcy sterowca Albatros, pomocnikiem dowódcy aeronautyki Frontu Zachodniego, dowódcą Szkoły Lotniczej w Moskwie, kierownikiem 7 Parku Lotniczego. Od października 1917 organizował i służył w Oddziale Awiacyjnym I Korpusu Polskiego w Rosji. Zdemobilizowany w lipcu 1918, przyjechał do Warszawy i działał w tajnej organizacji byłych wojskowych korpusów wschodnich.

  Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.

  3 listopada 1918 został przyjęty do Wojska Polskiego w randze podpułkownika. Kierował przejęciem z rąk niemieckich lotniska mokotowskiego. Pełnił następnie funkcje szefa Sekcji Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1918), dowódcy Wojsk Lotniczych przy Naczelnym Dowództwie, inspektora Wojsk Lotniczych (kwiecień 1919), dowódcy Brygady Lotniczej (od 25 września 1919), szefa służby aeronautycznej Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie, kierownika Centralnych Zakładów Lotniczych w Warszawie (do 1925). Zweryfikowany w randze pułkownika ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919. W 1923 minister spraw wojskowych nadał mu tytuł pilota sterowcowego.

  Lida (biał. Ліда, lit. Lyda) – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, siedziba rejonu lidzkiego, w latach 1921–1939 w Polsce, w województwie nowogródzkim, siedziba powiatu lidzkiego.Wojna rosyjsko-japońska – wojna pomiędzy Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Japonii toczona w okresie od 8 lutego 1904 do 5 września 1905 na Dalekim Wschodzie, zakończona traktatem z Portsmouth (5 września 1905) i zwycięstwem Japonii, która dzięki temu awansowała do grona światowych potęg. Japońska armia o stosunkowo małym doświadczeniu bojowym uzyskała miażdżące zwycięstwo nad siłami Rosji, co było dużym zaskoczeniem dla wielu obserwatorów konfliktu. Poniżający szereg klęsk armii rosyjskiej w ogromnym stopniu przyczynił się do niezadowolenia społecznego w Rosji i był główną przyczyną rewolucji w 1905.

  Wskutek przewlekłej choroby zmarł w Warszawie 10 lutego 1925. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 14 października 1925 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski awansował go pośmiertnie do stopnia generała brygady.

  Był żonaty z Wandą z Wissmontów, którą poślubił 22 stycznia 1915 w Lidzie. Małżonkowie Łossowscy nie mieli dzieci.

  Ordery i odznaczenia[]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1922)
 • Medal Niepodległości (pośmiertnie w 1933)
 • Bojowe odznaczenia rosyjskie
 • Przypisy

  1. samoloty.pl - Hipolit Łossowski (pol.) [dostęp 2011-11-07]
  2. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 93 z 25 października 1919 roku, poz. 3498.
  3. Andrzej Glass: Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939, WKiŁ, Warszawa 1977, s. 51
  4. Dziennik Personalny MSWojsk nr 15 z 15.03.1923
  5. Dziennik Personalny MSWojsk nr 107 z 18.10.1925
  6. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 26.

  Bibliografia[]

 • Janusz Kędzierski, Hipolit Łossowski, w: Polski Słownik Biograficzny, tom XVIII, 1973
 • Notariusz (dawniej rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I (DOK I) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Warszawa.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.
  Nowogród Siewierski (ukr. Новгород-Сіверський) – miasto na Ukrainie, nad Desną, położone w obwodzie czernihowskim, ludność 15 000 mieszkańców. Stolica rejonu nowogrodzkiego. Historyczna stolica ziemi siewierskiej.
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.
  Armia Imperium Rosyjskiego , ros. Русская императорская армия (transkr. russkaja imperatorskaja armia) (po polsku potocznie armia carska) – wojska lądowe Imperium Rosyjskiego (państwa rosyjskiego w latach 1721-1917).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.088 sek.