• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hidas

  Przeczytaj także...
  Powiat Pécsvárad - jeden z dziewięciu powiatów komitatu Baranya na Węgrzech. Siedzibą władz jest miasto Pécsvárad.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Hidaswieś i gmina w południowej części Węgier, w pobliżu miasta Pécsvárad.

  Baranya - komitat na południu Węgier, na granicy z Chorwacją. Komitat leży w Kraju Zadunajskim, w widłach Drawy i Dunaju. Obejmuje fragmenty dolin tych rzek oraz niskie góry Mecsek i Villány wraz z ich pogórzami.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Podział administracyjny[ | edytuj kod]

  Administracyjnie należy do powiatu Pécsvárad, wchodzącego w skład komitatu Baranya i jest jedną z 19 gmin tego powiatu.

  Południe (symbol S, od ang. south) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do kierunku, w którym znajduje się południowy biegun geograficzny Ziemi. Na kompasie jest to (w przybliżeniu) azymut 180°, gdyż biegun geomagnetyczny nie pokrywa się z geograficznym (deklinacja magnetyczna).Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Węgierski Urząd Statystyczny
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podział administracyjny Węgier
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.917 sek.