Hesperotestudo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hesperotestudorodzaj żółwi z rodziny żółwi lądowych (Testudinidae). Termin Hesperotestudo jako pierwszy został użyty przez Ernesta Williamsa jako nazwa podrodzajowa dla wymarłej, wysoce wyspecjalizowanej linii ewolucyjnej żółwi z rodzaju Testudo, obejmującej gatunki nearktyczne, znane od eocenu do plejstocenu. Dokładną liczbę gatunków Williams uznał za niepewną, jednak zasugerował, że prawdopodobnie do Hesperotestudo należą H. uintensis, H. brontops, H. amphithorax, H. ligonia, H. arenivaga, H. angusticeps, H. impensa, H. orthopygia, H. gilberti, H. sellardsi. Na gatunek typowy desygnowany został H. osborniana. Później nazwę Hesperotestudo podniesiono do rangi rodzaju, a okres istnienia jego przedstawicieli zawężono do oligocenu–plejstocenu. Jednym z ostatnich przedstawicieli tego rodzaju jest Hesperotestudo bermudae, którego szczątki odkryto na Bermudach. Dowodzi to, że przedstawiciele Tedtudinidae są przystosowani do rozprzestrzeniania się przez tereny wodne. H. bermudae wymarł prawdopodobnie około 300 tys. lat temu. Według badań Meylana i Sterrera Hesperotestudo jest bliżej spokrewniony z Gopherus niż z Geochelone, co wskazuje na jego przynależność do grupy Xerobatinae.

Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ernest E. Williams. Testudo cubensis and the evolution of western hemisphere tortoises. „Bulletin of the American Museum of Natural History”. 95, s. 1–36, 1950 (ang.). 
  2. Peter A. Meylan, Wolfgang Sterrer. Hesperotestudo (Testudines: Testudinidae) from the Pleistocene of Bermuda, with comments on the phylogenetic position of the genus. „Zoological Journal of the Linnean Society”. 128 (1), s. 51–76, 2000. DOI: 10.1111/j.1096-3642.2000.tb00649.x (ang.). 
  3. Storrs L. Olson, Paul J. Hearty, Gregory K. Pregill. Geological constraints on evolution and survival in endemic reptiles on Bermuda. „Journal of Herpetology”. 40 (3), s. 394–398, 2006. DOI: 10.1670/0022-1511(2006)40%5B394:GCOEAS%5D2.0.CO;2 (ang.). 
Hesperotestudo bermudae – gatunek żółwia z rodziny żółwi lądowych (Testudinidae). Został opisany w 2000 roku przez Petera Meylana i Wolfganga Sterrera w oparciu o niemal kompletny szkielet wraz z ogonem i otaczającym go pancerzem, odkryty w plejstoceńskich osadach formacji Upper Town Hill na Bermudach. Autorzy przypisali go do rodzaju Hesperotestudo, znanego wcześniej od oligocenu do plejstocenu Ameryki Północnej. Zasugerowali, że przodkowie H. bermudae prawdopodobnie dotarli na Bermudy dzięki prądom morskim lub na naturalnych tratwach. Ponieważ wówczas znano pozostałości tylko jednego osobnika, Olson, Hearty i Pregill wysunęli dwie hipotezy dotyczące obecności szczątków żółwia na Bermudach: według pierwszej należały one do osobnika, który jako jedyny przedstawiciel gatunku żyjącego na kontynentalnej Ameryce dotarł na archipelag, a według drugiej na Bermudach występowała cała populacja żółwi, lecz odnaleziono szczątki tylko jednego jej członka. Pierwszą z tych hipotez autorzy uznali za bardzo mało prawdopodobną. Odkrycie niekompletnej kości promieniowej H. bermudae w podwodnej jaskini potwierdziło, że na Bermudach istniała niegdyś cała populacja żółwi z tego gatunku. Olson i współpracownicy zasugerowali, że H. bermudae wyginęły około 300 tysięcy lat temu, gdy podniósł się poziom mórz. Zdaniem autorów, skoro żółwie nie przetrwały wysokiego poziomu mórz przed 300 tysiącami lat, nie przetrwałyby również tego, który wydarzył się około 100 tysięcy lat wcześniej, co sugeruje, że H. bermudae skolonizowały Bermudy w okresie pomiędzy 400 tys. a 300 tys. lat temu. Nie wykluczyli jednak, że inna populacja tych żółwi występowała na tym archipelagu, gdy poziom wód był stosunkowo niski, około 900–400 tys. lat temu.Żółwie (nazwa systematyczna nieustalona, zobacz niżej) – rząd owodniowców z gromady zauropsydów (Sauropsida) lub według linneuszowskiej klasyfikacji rząd z gromady gadów (Reptilia). Rząd żółwi dzieli się na 2 podrzędy, 14 rodzin i obejmuje 328 gatunków oraz 124 podgatunki żyjące w czasach nowożytnych, tj. od 1500 roku n.e. W tym czasie wyginęło 8 gatunków oraz 2 podgatunki.
Warto wiedzieć że... beta

Dyspersja biologiczna (z łac. dispersio–rozproszenie), dyspersja lub rozprzestrzenianie się organizmów – proces przemieszczania się organizmów w stosunku do obszaru zajętego przez populację lub poza organizm macierzysty.
Linia rozwojowa - organizmy (w biologii) lub produkty (w inżynierii) pochodzące (w przypadku organizmów) lub rozwijane (w przypadku produktów) od wspólnego przodka. Obejmuje wszystkie organizmy powstałe w wyniku ewolucji biologicznej lub produkty powstałe w wyniku rozwoju technologicznego i stanowiące ogniwa pośrednie między najstarszym przodkiem lub prototypem, a grupą potomków lub jednym z wybranych potomków lub produktów rozwijanych na bazie prototypu.
Kraina nearktyczna - kraina zoogeograficzna obejmująca północną część Meksyku, Amerykę Północną i Grenlandię. Ze względu na duże podobieństwo do Palearktyki bywa czasem łączona z nią w jedną krainę holarktyczną.
Żółwie lądowe (Testudinidae) – rodzina żółwi z grupy skrytoszyjnych. Należy do niej około 40 gatunków zwierząt ciepłolubnych, preferujących tereny suche typu sawannowego i pustynie.

Reklama