• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Heroldia  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny – instytucja prywatna zajmująca się głównie projektowaniem herbów, flag, bannerów, pieczęci i insygniów polskich jednostek samorządowych oraz archiwizacją i analizą danych heraldycznych i weksylologicznych (w Głównym Rejestrze Flag i Herbów Polskich). Założony w 1997 w Warszawie przez Alfreda Znamierowskiego. W archiwum i bibliotece Instytutu zgromadzone są dane (w tym uchwały i ustawy) o dziesiątkach tysięcy herbów i flag wszystkich państw świata, obecnych i historycznych. IHW wydaje od 2000 Katalog flag samorządowych, w którym prezentuje dane źródłowe o flagach i bannerach polskich województw, powiatów i gmin. Od 2001 IHW należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Weksylologicznych (FIAV).

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Współczesne heroldie prywatne[]

  Wymienione zostały jedynie najbardziej znane, szczególnie te, które działają co najmniej kilka lat i wykazują dbałość o zasady heraldyki.

 • Collegium Heraldicum Russiae - Rosyjskie Kolegium Heraldyczne;
 • Swedish Heraldry Society - Szwedzkie Towarzystwo Heraldyczne;
 • The American College of Heraldry - Amerykańskie Kolegium Heraldyczne;
 • Allgemeine Deutsche Wappenrolle - Niemiecka Rola Herbowa;
 • Niedersächsischen Wappenrolle - Dolnosaksońska Rola Herbowa;
 • Nova Heroldia - polska heroldia wydająca Pierwszą Otwartą Księgę Herbową;
 • Collegium Heraldicum Concordiae - polska heroldia zajmująca się projektowaniem herbów na zasadach "herbu mieszczańskiego";
 • Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny A.Znamierowskiego;
 • Stemmario Italiano - Włoska Rola Herbowa;
 • International Association of Amateur Heralds - międzynarodowe stowarzyszenie heraldyków-amatorów, zajmujące się m.in. bezpłatnym projektowaniem nowych herbów rodowych, osobistych i korporacyjnych.
 • Współczesne heroldie powiązane z pretendentami do tronów[]

  Niektórzy mniej lub bardziej legalni pretendenci do tronów, niekiedy głowy rzeczywistych dawnych dynastii panujących, często jednak uzurpatorzy, tworzą własne heroldie. Trudno ocenić legalność tych instytucji, wiele z nich ma charakter bądź snobistycznej zabawy, bądź komercji.

  Deutsche Wappenrolle (niem. Niemiecka Rola Herbowa) – współczesny herbarz wydawany przez "Herold" Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin e. V., niemieckie towarzystwo heraldyczne istniejące od 1869 r.Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
 • The Imperial Ethiopian College of Heraldry of the Solomonic Crown - Kolegium Heraldyczne Cesarstwa Etiopii;
 • The Imperial College of Heraldry of the Holy Roman Empire - Kolegium Heraldyczne Świętego Cesarstwa Rzymskiego;
 • Polski Ruch Monarchistyczny - heroldia partii skupionej wokół "regenta" Leszka Wierzchowskiego;
 • Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych - heroldia partii skupionej wokół "regenta" Aleksandra Podolskiego.
 • Heroldie istniejących współcześnie Zakonów rycerskich[]

 • Urząd Heraldyczny Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy w Polsce.
 • Kolegium Herbu Orderu Królewskiego Orderu św. Stanisława B.M.
 • Indygenat (z łac. indigena – krajowiec, tubylec; krajowy, swojski) – uznanie obcego szlachectwa i nadanie rodowi szlacheckiemu, wobec którego stosowano indygenat, przywilejów szlacheckich w państwie uznającym.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Stefan Sławomir Oberleitner (ur. 1931 w Wilnie) – podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, falerysta i autor wielu publikacji z tej dziedziny.
  List herbowy (z niem. Wappenbrief) – dyplom nadania herbu, w odróżnieniu od dyplomu nobilitacji najczęściej przyznający jedynie prawo do używania herbu, bez przywilejów szlacheckich. Popularny m.in. w państwach niemieckich, Wlk. Brytanii, Holandii, rzadko wydawany również przez polskich monarchów. Najstarszy znany list herbowy wydał cesarz Ludwik IV Bawarski i w 1338 r. hrabiom Carbonesi. Obecnie wydawane są w większości państw, w których istnieją heroldie, a więc głównie w monarchiach. W niektórych krajach władcy cedowali prawo nadawania herbów na inne prócz heroldii urzędy i osoby, np. w Rzeszy Niemieckiej prawo nadawania herbów w imieniu cesarza mieli także hofpfalzgrafowie (hrabiowie pałacowi). Od XVII wieku listy herbowe wystawiali także władcy poszczególnych państw Rzeszy, niektórzy biskupi, mający godność elektora a nawet głowy niektórych niesuwerennych rodów (hrabiowie von Schönborn). List herbowy przyznawał najczęściej herb rodzinom mieszczańskim (za tym następowała często późniejsza nobilitacja), organizacjom, cechom, korporacjom itp. W Polsce listy herbowe, nadajace tylko herb, bez nobilitacji, są rzadkie. Można do nich zaliczyć nadania tytułu zlotego rycerza oraz nadanie herbu geometrze Mikołajowi Hybnerowi przez Jana Albrychta Radziwiłła z 1612 r..
  Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie. Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska.
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.