• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herman Cohen

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 tamże) – filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
  Friedrich Adolf Trendelenburg (ur. 30 listopada 1802 roku w Eutin; zm. 24 stycznia 1872 roku w Berlinie) był niemieckim filozofem, filologiem i pedagogiem. Trendelenburg był reprezentantem i zwolennikiem filozofii Arystotelesa i znanym krytykiem Hegla i Kanta. Jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na lukę teorii czasu i przestrzeni Kanta, zwaną Trendelenburgsche Lücke (luka Trendelenburga). Jego synem był chirurg Friedrich Trendelenburg.

  Hermann Cohen (ur. 4 lipca 1842 w Coswig, zm. 4 kwietnia 1918 w Berlinie) – niemiecki filozof pochodzenia żydowskiego.

  Życiorys[]

  Syn kantora synagogi w Coswig. Studia rozpoczął na rabinackim seminarium we Wrocławiu, a w 1861 przeniósł się na wydział filozoficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1865 uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Halle. Od 1873 do 1912 profesor Uniwersytetu w Marburgu. Wykładał także w innych miastach. Założyciel neokantowskiej szkoły marburskiej. Koncentrował się na teorii logicznych warunków poznania naukowego. W filozofii wyróżniał trzy działy: teorię poznania (utożsamianą przezeń z logiką), estetykę i etykę. Zwolennik koncepcji tzw. etycznego socjalizmu. W 1878 ożenił się z Marthą Lewandowski.

  Szkoła marburska jest nazwą jednej ze szkół neokantowskich pochodząca od geograficznego położenia głównego ośrodka tej szkoły Marburga.Kantor (religia) – instytucja i urząd duchowny w kapitułach, którego obowiązkiem było przewodzenie w śpiewie liturgicznym, współcześnie intonuje podczas nabożeństw pieśni i często śpiewa psalmy..

  Dzieła[]

 • "Die Platonische Ideenlehre Psychologisch Entwickelt," in "Zeitschrift für Völkerpsychologie," 1866, iv. 9
 • "Mythologische Vorstellungen von Gott und Seele," 1869
 • "Die dichterische Phantasie und der Mechanismus des Bewusstseins,"
 • "Zur Kontroverse zwischen Trendelenburg und Kuno Fischer," 1871
 • Kant's Theorie der Erfahrung, Berlin, 1871; 2d ed., 1885
 • "Platon's Ideenlehre und die Mathematik," Marburg, 1878
 • Kant's Begründung der Ethik, Berlin, 1877
 • Das Prinzip der Infinitesimalmethode und seine Geschichte: ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik, Berlin, 1883
 • "Von Kant's Einfluss auf die Deutsche Kultur," Berlin, 1883
 • Kant's Begründung der Aesthetik, Berlin, 1889
 • "Zur Orientierung in den Losen Blättern aus Kant's Nachlass," in "Philosophische Monatshefte," 1890, xx.
 • "Leopold Schmidt," in "Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik," 1896, cliv.
 • Bibliografia[]

 • Tatarkiewicz Władysław: Historia Filozofii t. III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 242-243. ISBN 83-01-13853-X.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Hermann-Cohen-Gesellschaft
 • Hermann Cohen Archiv
 • Stanfordzka Encyklopedia Filozofii
 • Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Socjalizm etyczny − koncepcje, według których powstanie socjalizmu jest rezultatem aprobowanego przez ludzi celu, nakazu etycznego. Podstawą i celem ruchu socjalistycznego powinny być wolność, sprawiedliwość i godność jednostki. Socjalizm etyczny odrzuca walkę klasową, rewolucję, użycie przemocy; postuluje upowszechnianie idei socjalizmu przez perswazję, przekonywanie i apelowanie do świadomości wszystkich grup społecznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ernst Kuno Berthold Fischer (ur. 23 lipca 1824 w Sądowelu koło Góry, zm. 5 lipca 1907 w Heidelbergu) – niemiecki filozof i historyk filozofii.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Uniwersytet w Marburgu (niem. Philipps-Universität Marburg) – założony został w 1527 roku jako drugi protestancki uniwersytet na świecie, po uniwersytecie w Legnicy. Nosi imię Filipa Wielkodusznego.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (niem. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, skr. MLU) – niemiecki uniwersytet położony w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w miastach Halle i Wittenberga.
  Neokantyzm − nurt filozoficzny zapoczątkowany w drugiej połowie XIX wieku, który wyrażał sprzeciw wobec heglizmu oraz materializmu przyrodoznawczego. Nazwa "neokantyzm" pochodzi stąd, że neokantyści szukali inspiracji w filozofii Kanta.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.