• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herby - gmina

  Przeczytaj także...
  Niwy – przysiółek wsi Tanina, położony w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby.Kierzki (do 2009 Kieszki) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby. 1 stycznia 2009 wieś oficjalnie powróciła do tradycyjnej nazwy Kierzki umieszczonej np. na znakach drogowych.
  Herby Nowe – węzeł kolejowy i stacja przeładunkowa na magistrali węglowej, z połączeniem do linii Częstochowa – Lubliniec. Jedna z ważniejszych stacji strategicznych w kraju. Siedziba sekcji Herby Nowe wchodzącej w skład sekcji eksploatacji Lubliniec, gniazdo drużyn konduktorskich, całodobowa kasa biletowa (do 2004), stacjonarny bar "WARS". Stacja stanowi początek linii 181 (według D29) Herby Nowe – Oleśnica (przez Wieluń, Kępno i Syców).

  Herbygmina wiejska w Polsce położona w północnej części powiatu lublinieckiego (województwo śląskie), zajmuje powierzchnię 50,47 km², zamieszkuje na jej terenie około 5100 mieszkańców.

  Herby posiadają status gminy od roku 1973. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. W 1993 roku z południowej części gminy Herby powstała gmina Boronów.

  Gmina Herby położona jest na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej w obrębie regionów: Obniżenia Liswarty i Progu Herbskiego. Główną rzeką gminy jest Liswarta. Siedziba gminy to Herby.

  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Linia kolejowa nr 61 – linia kolejowa w Polsce, łącząca stację Kielce ze stacją Fosowskie, powstała jako Kolej Herbsko-Kielecka.

  Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 5069 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 6862 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Herby ma obszar 87,47 km², w tym:

 • użytki rolne: 23%
 • użytki leśne: 63%
 • Gmina stanowi 10,64% powierzchni powiatu.

  Próg Herbski (341.24) - czasem jako Garb Herbski, mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, stanowiący centralną część Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt wąskiego, podłużnego pasma o orientacji północny zachód - południowy wschód. Graniczy on od zachodu z Obniżeniem Liswarty a od wschodu z Obniżeniem Krzepickim i Obniżeniem Górnej Warty; na północy styka się z Wysoczyzną Wieruszowską a na południu z Progiem Woźnickim. Region leży na pograniczu województw śląskiego i opolskiego. Region bierze swą nazwę od miejscowości Herby, która jednak wbrew nazewnictwa leży w Obniżeniu Liswarty.Obniżenie Liswarty (341.22) - czasem jako Obniżenie Liswarty-Prosny, mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, stanowiący zachodnią część Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt podłużnego pasma o orientacji północny zachód - południowy wschód. Graniczy on od zachodu z Progiem Woźnickim a od wschodu z Progiem Herbskim; na samej północy styka się z Wysoczyzną Wieruszowską. Region leży na pograniczu województw śląskiego i opolskiego i bierze swą nazwę od rzek odwadniających region: Liswarty (w części południowej) i Prosny (w części północnej).

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Herby w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Herby.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Herby (siedziba gminy), Lisów, Olszyna, Kalina, Hadra, Chwostek, Tanina oraz Łebki. Do 1993 roku do gminy należała także miejscowość Boronów, obecnie posiadająca status niezależnej gminy.

  Miejscowości bez statusu sołectwa: Brasowe, Braszczok, Cztery Kopy, Drapacz, Głąby, Kierzki, Kolonia Lisów, Łęg, Mochała, Niwy, Oleksiki, Otrzęsie, Pietrzaki, Piłka, Pustkowie, Turza.

  Braszczok – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby, w sołectwie Tanina.Linia kolejowa Herby Nowe – Oleśnica (wg D 29) linia kolejowa nr 181 – łączy węzeł kolejowy w Herbach z Oleśnicą przez Wieluń i Kępno. Położona w granicach pięciu województw: śląskiego, opolskiego, łódzkie, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Linia przebiega przez tereny siedmiu powiatów: lublinieckiego, kłobuckiego, oleskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, kępińskiego i oleśnickiego. Najstarszy odcinek Herby Nowe – Wieluń Dąbrowa – Podzamcze wybudowano w 1926 roku który od 1931 eksploatowała spółka Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe.

  O gminie[ | edytuj kod]

  Do lat 90. XX w. na terenie gminy znajdowało się składowisko złomu, obecnie na tym terenie znajduje się zakład przerobu złomu i recyklingu samochodów Scrapena.

  Na terenie gminy znajduje się węzeł kolejowy o znaczeniu strategicznym ze stacjami Herby Nowe i Herby Stare. Krzyżują się tu linie 61 Kielce-Lubliniec, 131 Chorzów Batory-Tczew (magistrala węglowa) i 181 Herby Nowe-Oleśnica.

  Gmina Herby na tle powiatu lublinieckiego

  Ważniejsze instytucje znajdujące się na terenie gminy[ | edytuj kod]

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Dyrekcja Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 • Zakład Karny
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Blachownia, Boronów, Ciasna, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Przystajń, Wręczyca Wielka

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Turza (niem. Thurze) – przysiółek wsi Tanina w Polsce, położony w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zakład Karny Herby
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Drapacz – przysiółek wsi Chwostek w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Przystajń – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.
  Powiat lubliniecki – powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lubliniec.
  Magistrala węglowa (potocznie zwana Węglówką) – trasa kolejowa łącząca bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią.
  Hadra (niem. Hadra) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby, nad Liswartą.
  Pustkowie – przysiółek wsi Tanina w Polsce, położony w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby.
  Głąby (niem. Glomben) – osada w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby.
  Chwostek – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby ma charakter ulicówki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.