• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herb szlachecki - lista herbów  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12]
  Przeczytaj także...
  Bieliński (Bieleński) – polski herb szlachecki z nobilitacji. Według Józefa Szymańskiego jest to odmiana herbu Hełm.Topór (Bipenium, Kołki, Starża, Wścieklica) – polski herb szlachecki, jeden z najstarszych herbów polskich, noszący zawołanie Starza. Był najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, lubelskiej, sandomierskiej oraz na Mazowszu. Najwcześniejsza pieczęć z jego wizerunkiem pochodzi z 1282. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony na Litwę.
  M[]
 • Mach (Leliwa odm.)
 • Machnowski
 • Madan de Magura
 • Materna (Ślepowron odm.)
 • Mądrostki (Śmiara, Zmiara)
 • Mandywel
 • Mejer
 • Męk
 • Mięszaniec (Mieszaniec, Media Aquilea)
 • Miliński (Nałęcz odm.)
 • Miller (Miller von Zaklika)
 • Mikuszewski
 • Mniszech (Mniszech)
 • Modrzycki
 • Mogilewski (Mogilowski)
 • Mogilnicki
 • Mogiła
 • Montowt
 • Mora (Mory, Morawa, Murzynowa Głowa)
 • Multan
 • Murdelio
 •    (wróć do indeksu)

  Fincke (Finke) − polski herb szlachecki z nobilitacji galicyjskiej. Według odosobnionej opinii Uruskiego jest to odmiana herbu szlacheckiego Ostoja. Nie należy mylić go z herbem Finckensteinów (Ostoja Pruska), który również bywa nazywany Fink (Finck).Białynia (Bialina, Bielina, Bielizna, Bieluzna, Konopka) - polski herb szlachecki, związany z zawołaniem Bielina. Posługiwano się nim głównie w ziemiach: łęczyckiej, krakowskiej, sandomierskiej i sieradzkiej.

  N[]

 • Nabram (Kłobuk, Nabra, Stańczowie, Waldorf)
 • Nadelwicz
 • Nagody
 • Nałęcz (Pomłość, Nałęcz – Jezioro)
 • Napiwon
 • Nawarski (Burbońskie lilie – trzy złote lilie w polu niebieskim)
 • Nestorowicz
 • Nieczaj (Pobóg odm.)
 • Nieczuja (Cielech, Cielechy, Ostref, Ostrzew, Pień, Necznia)
 • Niedźwiedź Biały
 • Niedźwiedź Czarny
 • Niesobia (Krzywosąd, Słodziej, Złodzieje)
 • Niezgoda
 • Nowakowski (Krociusz, Trzy Księżyce odm.)
 • Nowina (Złotogoleńczyk, Zawiasa)
 • Nowina Nowa
 • Nycz
 •    (wróć do indeksu)

  Doliwa (Doliwczyk, Doliwita, Tres Rosae) – w średniowieczu nazwa rodu rycerskiego i używanego przez ten ród herbu szlacheckiego, w okresie nowożytnym nazwa szlacheckiego rodu heraldycznego i używanego przez ten ród herbu.Samson (Sampson, Samsun, Samson-Watta) – polski herb szlachecki. Używały go głównie rodziny w Wielkopolsce i Pomorzu.

  O[]

 • Odrowąż
 • Odyniec
 • Odwaga (Mur Konopackich)
 • Ogończyk (Drogodław, Ogony, Powała, Sudkowicz)
 • Oginiec (Brama)
 • Okmiński
 • Okno (Okniński)
 • Oksza (Bradacica, Hoksza, Kołda)
 • Olawa (Oliwa)
 • Olszer
 • Orla (Mściug, Opala, Opola, Saszor lub Szaszor, Zapale)
 • Oskierka (Murdelio odm.)
 • Ossorya (Ossolińczyk, Poświst, Szarza)
 • Ostoja (Mościc)
 • Ostrogski (Baklay)
 • Oszyk
 • Owada (Ulina)
 • Ozdoba
 •    (wróć do indeksu)

  Bogoria (Bogorya, Bogoryja, Boguryja) – polski herb szlachecki, związany z zawołaniem Bogoryja. Występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej i na Mazowszu, gdzie używało go kilkadziesiąt rodzin. W ramach Unii w Horodle przeniesiony na Litwę. Herb był pierwotnie używany przez rycerski ród Bogoriów. Najbardziej znane rody herbu Bogoria z późniejszych epok to między innymi potomkowie adoptowanego w Horodle bojara − Wołłowiczowie i potomkowie Bogoriów − Skotniccy. Bogorii używał też Franciszek Bohomolec.Bawola Głowa (Bawół, Głowa Bawola) − polski herb szlachecki, używany przez kilkanaście rodzin, głównie litewskich.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ustarbowski (Sołtan odmienny, Sułtan, Syrokomla odmienny, Syrokomla vel Siromla Światła, Abdank odmienny) − kaszubski herb szlachecki. Przez Tadeusza Gajla utożsamiany z herbem Sołtan, różnił się od niego drobnym szczegółem i należał do zupełnie innej, oddalonej geograficznie rodziny. Nie jest jednak wykluczone pokrewieństwo obu rodzin.
  Ostoja (Hostoja, Mościc, Ostojczyk) – polski herb szlachecki, noszący zawołania Hostoja i Ostoja. Używany przez kilkaset rodzin zamieszkałych głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej, sieradzkiej, poznańskiej, a także na Rusi i w Prusach Królewskich. Mimo, że ród Ostoi nie był reprezentowany w Horodle, herb pojawił się też na Litwie i Białorusi po 1413. Wedle legendy herbowej miał dać początek herbowi Przeginia.
  Kublicki (albo Pietuch cz. Piotuch) polski herb szlachecki, herb własny rodziny dawniej litewskiej, znaniej w połockiem z początku XVI wieku, odmiana herbu Prus III. Wedł. S. Uruskiego w połockiem istniałа rownież rodzina Kublickich herbu Ostoja odm..
  Wadwicz (Wadwic) – polski herb szlachecki noszący zawołanie Wadwic. Występował głównie w ziemi poznańskiej, zaś po unii horodelskiej w 1413 także na Litwie, Rusi.
  Pomian (Bawolagłowa, Pierścina, Perstina, Poman, Pomianowicz, Proporczyk) – polski herb szlachecki, noszący zawołania Nowiny i Pomian. Występował głównie w ziemiach poznańskiej i sandomierskiej. W ramach unii horodelskiej przeniesiony na Litwę. Według legendy herbowej wywodzi się on z herbu Wieniawa.
  Zbiświcz (Zbicwicz, Zbiczwicz, Zbiscwicz, Zbiswicz, Grabowski VII, Grabowski X, Grabowski-Gecendorf, Goetzendorf-Grabowski) − polski herb szlachecki, używany głównie na Pomorzu (Kaszuby).
  Heraldyka polska – dział heraldyki zajmujący się herbami polskimi, badający m.in. historię powstania i używania herbów w Polsce, swoiście polskie cechy herbów i reguły heraldyczne, pod wieloma względami różniące się od heraldyki innych państw europejskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.