• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herb powiatu ostrowieckiego

  Przeczytaj także...
  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Półksiężyc (arab. hilal) – symbol islamu od XIX wieku, zarazem jeden z mniej powszechnych symboli w symbolice europejskiej czasów średniowiecza.
  Powiat ostrowiecki – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
  POL powiat ostrowiecki COA.svg

  Herb powiatu ostrowieckiego to jeden z dwóch symboli tego powiatu.

  Opis[]

  Jest to hiszpańska tarcza herbowa podzielona w słup. W polu pierwszym koloru czerwonego, żółte godła ułożone w słup w kolejności od góry do dołu: Strzała rozwidlona ku dołowi, gwiazda sześcioramienna i półksiężyc poziomy rogami do góry ułożony. W polu drugim koloru niebieskiego żółty krzyż patriarchalny.

  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.Ostrowiec Świętokrzyski – miasto w województwie świętokrzyskim. Siedziba władz powiatu ostrowieckiego. Prawa miejskie od 1613. Ośrodek przemysłowy: huta żelaza i zakład metalurgiczny, zakłady materiałów ogniotrwałych, odzieżowe, spożywcze; przemysł chemiczny, poligraficzny i drzewny. Według danych GUS z grudnia 2009 miasto posiadało 72 455 mieszkańców.

  Symbolika[]

 • Pole pierwsze zawiera godła herbu Ostrogski, które są zawarte w herbie Ostrowca Świętokrzyskiego - stolicy powiatu.
 • Pole drugie to symbol Gór Świętokrzyskich - krainy, w której leży większość terytorium powiatu.
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ostrogski (Baklay, Ostrogski I Książę, Ostrogski II) − polski herb książęcy (kniaziowski), wariant Ostrogski I Książę uznawany jest za odmianę herbu Leliwa i herbu Ogończyk.
  Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.
  Herb Ostrowca Świętokrzyskiego – na renesansowej tarczy umieszczono połączone herby Leliwa (związany z hrabiami Tarnowskimi, dawnymi właścicielami miasta) i Ogończyk. Takie zestawienie tych dwóch godeł umieszczone było również w herbie książąt Ostrogskich. W herbie miasta na niebieskim tle umieszczono również białą bramę. Obecny wzór herbu został opracowany przez Zbigniewa Pękalę i zatwierdzony w 1988 roku.
  Krzyż heraldyczny – element tarczy, jedno z popularnych godeł herbowych. Zachodnia heraldyka zna około 300 krzyży heraldycznych, jednakże w polskiej heraldyce szlacheckiej stosowano tylko kilkanaście, m.in.: krzyż kawalerski i ćwiekowy, a także półtorakrzyż, półtrzeciakrzyż, krzyż potrójny, krzyż rozdarty, krzyż grecki i łaciński.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.