• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herb Słowacji

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Lotaryngia (fr. Lorraine, niem. Lothringen, lotar. Louréne) – kraina historyczna i region administracyjny w północno-wschodniej Francji. Graniczy z Belgią, Luksemburgiem i Niemcami oraz z regionami: Alzacja, Franche-Comté i Szampania-Ardeny.
  Mátra (517.3) – pasmo górskie na Węgrzech w Karpatach Zachodnich, na północ od Wielkiej Niziny Węgierskiej, na wschód od pogórza Cserhát i na zachód od Gór Bukowych. W górach Mátra znajduje się najwyższy szczyt Węgier, Kékes (1014 m n.p.m.).

  Herb Słowacji – w polu czerwonym, srebrny krzyż lotaryński na błękitnym trójwzgórzu.

  Historia i interpretacja[]

  Za pośrednictwem Cyryla i Metodego podwójny krzyż bizantyjski trafił na ziemie Słowaków. Znalazł tu swe miejsce związane z kultem chrześcijańskim oraz pojawił się na tarczach herbowych. Jakkolwiek obecnie stosowana nazwa tego symbolu - krzyż lotaryński sugeruje pochodzenie krzyża z Lotaryngii, to jednak w krainie tej symbol pojawił się później - dotarł tam przez związek wielkomorawskiego księcia Świętopełka I z władcą Lotaryngii — Zwentiboldem, którego Świętopełk był ojcem chrzestnym.

  Narodowe symbole Węgier przechodziły szereg przeobrażeń, oddających historyczne przemiany. Parlament węgierski w 1990 roku przywrócił tradycyjny herb Węgier.Bela III (węg. III. Béla; ur. 1148, zm. 23 kwietnia 1196) – król Węgier i Chorwacji w latach 1172–1196 z dynastii Arpadów.

  Krzyż lotaryński był także umieszczany w herbach władców węgierskich i do dziś znajduje się w herbie tego państwa.

  Krzyż umieszczony jest na trójwzgórzu, które niegdyś symbolizowało trzy pasma górskie: Tatry, Fatrę i Matrę. Ponieważ te ostatnie góry leżą na obszarze dzisiejszych Węgier, obecnie oficjalna symbolika trójwzgórza jest nieco odmienna: ma ono symbolizować Tatry, Fatrę Wielką i Fatrę Małą. Mimo to słowackie określenie opisowe herbu Słowacji - Tatra, Fatra a Matra pozostało bez zmian.

  Flaga Słowenii ma trzy horyzontalnie ułożone pasy w barwach pansłowiańskich: białym, niebieskim i czerwonym, i to w takim samym układzie jak flaga rosyjska i słowacka. Wyróżnia ją słoweński herb.Trójwzgórze – element w heraldyce, występujący na herbach i godłach. Przedstawia on trzy wzgórza w kolorze zazwyczaj zielonym albo innym, w których środkowe jest większe od dwóch pozostałych. Wzgórza są zwykle o zaokrąglonych szczytach, rzadziej spiczaste. W symbolice trówzgórze oznacza góry, wyżynę lub po prostu pagórkowatość terenu.

  Także w herbie Węgier krzyż znajduje się na trójwzgórzu, którego symbolika jest taka sama: oznacza on Tatry, Fatrę i Matrę, traktowane jako pasma górskie historycznych Węgier.

  Kolorystyka herbu Słowacji odpowiada barwom flagi tego kraju.

  Herb Słowacji jest umieszczany na fladze Słowacji. Jest to spowodowane tym, iż pod względem barw flaga ta jest taka sama jak flagi kilku innych państw, zwłaszcza słowiańskich (m.in. Rosji oraz Słowenii), a umieszczenie herbu ma być elementem odróżniającym.

  Herb Słowacji jako element herbu Czechosłowacji i Pierwszej Republiki Słowackiej[]

  Zarówno w okresie przedwojennym, jak i po II wojnie światowej herb Słowacji był elementem herbu Czechosłowacji. Tarcza ze słowackim symbolem (zarówno w postaci krzyża lotaryńskiego, jak i ognia na tle Krywania) umieszczone było na piersi lwa, będącego herbem Czech.

  Flaga Rosji – jest jednym z symboli państwowych Federacji Rosyjskiej, w użyciu de facto od 1668 roku jako flaga carska i nieco później rosyjski sztandar narodowy. Jako oficjalna flaga państwowa była używana w kilku wariantach w latach 1883–1917. Ponownie została oficjalnie wprowadzona jako flaga Rosyjskiej FSRR w 1991 roku i po niewielkich zmianach w proporcjach oraz odcieniach kolorów z 1993 roku jest używana do dziś.Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.

  W okresie Pierwszej Republiki Słowackiej herb był praktycznie identyczny, ale nie został umieszczony na fladze kraju.

  W latach 1990 - 1992 herb Słowacji zajmował 2 z czterech pól herbu Czechosłowacji; w pozostałych dwóch polach umieszczony był herb Czech.

  Godło Słowacji 1960 - 1990[]

  W okresie socjalistycznym, gdy we wszystkich krajach, które wprowadziły ten ustrój, istniała tendencja do usuwania symboli religijnych, także i godło Słowacji zostało zmienione. Słowacki symbol od roku 1960 graficznie i kolorystycznie nieco przypominał godło z okresu poprzedniego, jednak jego symbolika była całkiem odmienna. Godło z lat 19601990 przedstawiało palący się duży ogień (po słowacku vatra) na tle narodowej góry Krywań. Ogień ten symbolizował antyhitlerowskie Słowackie Powstanie Narodowe z 1944 roku.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.

  Po rezygnacji z socjalizmu jako systemu politycznego powrócono do historycznego symbolu Słowacji.

 • Kamienny herb z zamku w Bratysławie

 • Słowacki symbol w herbie Czechosłowacji do 1960 r.

  Krzyż (etymologicznie z łac. crux) – znak, kształt lub przedmiot w postaci dwóch linii (lub wielu) przecinających się, na ogół pod kątem prostym (†).Słowacy (Slováci) – naród słowiański, zamieszkujący głównie Słowację – stanowią 86% jej mieszkańców (4,5 mln); mniejszości słowackie zamieszkują także Czechy , Węgry, Serbię i Polskę (Orawa i Spisz- około 1700 osób). Mówią językiem słowackim. Większość Słowaków jest katolikami, mniejszość stanowią protestanci i grekokatolicy.
 • Słowacki symbol w herbie Czechosłowacji w latach 1960-1990

 • Słowacki symbol w herbie Czechosłowacji w latach 1990-1992

 •  Osobny artykuł: Herb Czechosłowacji.

  Zobacz też[]

 • Słowacja
 • Flaga Słowacji
 • Hymn Słowacji,
 • Herb Czechosłowacji
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona poświęcona historii godła Słowacji • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czechosłowacja, Czecho-Słowacja (cz. Československo, słow. Česko-Slovensko), Czechosłowacka Republika Federalna, Czeska i Słowacka Republika Federacyjna, CSRF (cz. Československá federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, słow. Česko-slovenská federatívna republika, Česká a Slovenská Federatívna Republika - ČSFR) to państwo powstałe po upadku komunistycznej Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. W skład federacji wchodziły Republika Czeska i Republika Słowacka, znajdujące się w granicach poprzedzających je Czeskiej i Słowackiej Republiki Socjalistycznej.
  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.
  Flaga Słowacji jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji, co wyróżnia ją od identycznych w kolorach flag Słowenii i Rosji.
  Świętopełk I (także Światopełk, Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch, Suatopluk, grecki Σφενδοπλόκος/Sphendoplόkos, Σφεντοπλικος/Sphentoplikos, starosłowiański Свѧтопълкъ/Svętopъłkъ, staroruski Свѧтополкъ/Svętopołkъ, Святополкъ/Svjatopołkъ, słowacki Svätopluk) (ur. ok. 844 – zm. 894) – w latach 871 – 894 trzeci władca państwa wielkomorawskiego z dynastii Mojmirowiców.
  Krywań (słow. Kriváň, niem. Krummhorn, Ochsenhorn, węg. Kriván) – wyniosły (2494 m n.p.m.) szczyt w południowo-zachodniej części Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wziął swoją nazwę (nadal spotykana jest wśród starszych górali wymowa „Krzywań”).
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Słowackie powstanie narodowe (słow. Slovenské národné povstanie) – skierowane przeciw III Rzeszy powstanie na terenie Pierwszej Republiki Słowackiej, trwające od 29 sierpnia 1944 do 28 października 1944.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.