• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herb Opoczna

  Przeczytaj także...
  Opoczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego.Rogacina - figura heraldyczna w kształcie stylizowanego ostrza strzały. Przynajmniej część z tych przedstawień wywodzi się z własnościowych znaków kreskowych, czyli tamg. Dotyczy to zwłaszcza herbów szlachty polskiej pochodzenia tatarskiego oraz herbów własnych rodów szlacheckich o litewskich i ruskich korzeniach.
  Gmina Opoczno – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.

  Herb Opoczna – jeden z symboli miasta Opoczno i gminy Opoczno w postaci herbu. Pierwotnie w herbie Opoczna widniał Św. Bartłomiej. Pierwszy herb miasta został upamiętniony w herbie powiatu opoczyńskiego.

  Wygląd i symbolika[ | edytuj kod]

  Herb przedstawia w polu czerwonym rogacinę roztłuczoną, srebrną.

  Rogacina to godło herbu szlacheckiego Odrowąż. Odrowążowie byli dzierżawcami starostwa opoczyńskiego w XV i XVI wieku.

  Bartłomiej Apostoł, Bartłomiej Natanael, Święty Bartłomiej, cs. Apostoł Warfołomiej (ur. w I wieku n.e. w Kanie Galilejskiej, zm. ok. 70 w Albanopolis w Armenii) – jeden z dwunastu apostołów dwojga imion, zwany, w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, Bartłomiejem (grecko-aramejskie bar-Tholomaios "syn Tolomaja-Ptolemeusza" lub "syn oracza"), a przez Jana – Natanaelem (hebr. "Bóg dał"). Wbrew apokryfom i stanowisku Augustyna z Hippony i Grzegorza Wielkiego, Kościół rzymskokatolicki przyjął, że to ta sama osoba; męczennik i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Flaga Opoczna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lidia Świątek: Historia herbu. opoczno.pl. [dostęp 2020-09-18].
  Warto wiedzieć że... beta

  Odrowążowie – polski ród możnowładczy pochodzenia morawskiego lub czeskiego. Jego protoplastą w Polsce był Prandota Stary, który przybył tutaj na początku XII w. Najbardziej znanymi przedstawicielami rodu byli Iwo Odrowąż (biskup krakowski 1218-1229) i Jan Prandota (biskup krakowski 1242-1266), ich śląscy krewni dominikanie: św. Jacek i bł. Czesław, a także Jan ze Szczekocin (dowodził oddziałami chroniącymi południowe granice Polski w czasie wielkiej wojny z zakonem krzyżackim), Jan Sprowski (arcybiskup gnieźnieński) oraz Jakub z Dębna (kasztelan krakowski i kanclerz Kazimierza Jagiellończyka).
  Herb powiatu opoczyńskiego przedstawia tarczę dwudzielną w słup. W polu prawym czerwonym trzy srebrne pasy. W polu lewym błękitnym znajdują się trzy złote gwiazdy w słup przy brzegu pola tarczy. Z prawej strony postać św. Bartłomieja.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.685 sek.