• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herb Czech

  Przeczytaj także...
  Kraj Sudecki (t. Kraj Sudetów, niem. Sudetenland, Sudetengebiet, Sudetenraum, cz. Sudety) – region Czechosłowacji obejmujący pogranicze czesko-niemieckie i czesko-austriackie w Sudetach, Rudawach, Szumawie, Lesie Czeskim i Morawach południowych zamieszkany od dawna przez Niemców sudeckich (niem. Sudetendeutsche). W skład Kraju Sudeckiego wchodziły ziemie Czech, Moraw i Śląska Czeskiego.Herb Protektoratu Czech i Moraw obowiązywał w latach 1939-1945. Duży herb był czterodzielny w krzyż. W polu pierwszym i czwartym znajdował się historyczny herb Czech - biały lew na czerwonym tle. W polu drugim i trzecim znajdował się herb Moraw - orzeł w szachownicę srebrno - czerwoną na niebieskim tle.
  Przemyślidzi (czes. Přemyslovci) – czeska dynastia wywodząca się od legendarnego Przemysła, męża Libuszy. Panowała w Czechach od czasów Borzywoja, który ok. roku 871 przyjął chrzest. Główna linia wygasła w 1306 roku wraz ze śmiercią Wacława III. Boczna linia zapoczątkowana przez Mikołaja I (nieślubny syn Przemysła Ottokara II) panowała w księstwach śląskich (opawskim, karniowskim i raciborskim) między 1269 a 1521.
  Herb Królestwa Czech z okresu monarchii austro-węgierskiej
  Flaga prezydencka od 1993 roku
  Czarna orlica (tzw. świętowacławska), wcześniejszy, średniowieczny symbol Czech

  Czechy mają dwa herby państwowe: wielki i mały. Zwyczaj posiadania dwóch herbów wywodzi się z heraldycznej tradycji.

  Czechy (czes. Čechy, łac. Bohemia, niem. Böhmen) – jedna z trzech historycznych ziem czeskich (krajów Korony Świętego Wacława), wraz z Morawami i Śląskiem Czeskim wchodząca w skład dzisiejszych Czech. W okresie największego rozwoju terytorialnego państwa czeskiego do Korony Królestwa Czech - Coronae Ragni Bohemie - powołanej do życia 7. 4. 1348 r. i de iure istniejącej do 1918 r. - należały, oprócz Królestwa Czech (Czech), Margrabstwa Morawskiego (Moraw), Księstwa Śląskiego (Śląska) także Margrabstwo Dolnych i Górnych Łużyc (do 1635), a także: Margrabstwo Brandenburskie (Brandenburgia, do 1415 r.), Księstwo Luksemburg (do lat 60. XV w.) oraz Górny Palatynat i Vogtland. Ziemie te (z wyjątkiem dwóch ostatnich) określano mianem krajów koronnych. Jądrem Korony były Czechy (królestwo Czeskie), a pozostałe kraje określano mianem krajów pobocznych Korony.Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).

  Mały Herb Czech ma w godle srebrnego (białego) wspiętego na tylnych łapach lwa z charakterystycznym podwójnym ogonem, w złotej koronie i o podobnie złotych pazurach. Godło umieszczone jest w czerwonym polu. Jest to tradycyjny herb Czech właściwych.

  Wielki Herb Czech podzielony jest na cztery pola. W pierwszym i czwartym występuje srebrny dwuogoniasty lew w koronie – symbol Czech właściwych, w drugim niebieskim orzeł (właściwie orlica) w srebrno-czerwoną szachownicę – Herb Moraw, a w trzecim na złotym tle czarny orzeł (orlica) ze srebrnym półksiężycem – Herb Śląska.

  Jiří Louda (ur. 3 października 1920 w Kutnej Horze) – czeski heraldyk, weksylolog, grafik, pułkownik w stanie spoczynku.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

  W obecnej postaci wielki i mały herb zostały przyjęte ustawą Czeskiej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1992 r. o symbolach państwowych Republiki Czeskiej.

  Historia[]

  Lew jako symbol Czech swą genezą sięga XIII wieku, kiedy pojawił się jako symbol dynastii Przemyślidów. Do tego czasu oficjalnym godłem państwa była czarna orlica (pojawiła się ona jeszcze w heraldyce w czasie II wojny światowej w Kraju Sudeckim, a obecnie w herbie Kraju środkowoczeskiego). Ponieważ władcy średniowieczni usiłowali zanegować pozycję Przemyślidów, ci w szczególny sposób eksponowali swój nowy herb, którym stał się srebrny lew - w rezultacie symbol dynastii stopniowo przekształcił się w godło narodowe. Nie wiadomo jednak co spowodowało, że w XIII wieku panujący zdecydowali się na zmianę herbu - opowiadają o tym różne legendy, jednak żadna nie znalazła potwierdzenia w źródłach.

  Herb Moraw - znak heraldyczny, reprezentujący krainę historyczną na terenie dzisiejszych Czech. Przedstawia na tarczy w polu błękitnym szachowanego orła (właściwie orlicę), czerwono-srebrnego, w złotej koronie i ze złotym dziobem, językiem i pazurami.Kde domov můj - hymn państwowy Czech. Josef Kajetán Tyl i František Jan Škroup byli współautorami patriotycznej śpiewogry Fidlovačka (pierwsze dzieło sceniczne w języku czeskim) wystawionej jedynie dwukrotnie w praskim Teatrze Stanowym w latach 1834/1835 i to bez powodzenia, ale pieśń nr 12 z tego utworu Kde domov můj stała się popularna. Gdy w 1918 roku Czechosłowacja odzyskała niepodległość, utwór ten już żył własnym życiem. Od 1919 roku (z przerwą w latach 1939-1945) był wykonywany łącznie ze słowackim hymnem Nad Tatrou sa blýska, z którym tworzył hymn Czechosłowacji. W okresie międzywojennym istniała też oficjalna wersja niemiecko- i węgierskojęzyczna. Po ogłoszeniu przez Słowację niepodległości w 1993 roku Kde domov můj pełni funkcję hymnu państwowego Czech.

  Po upadku komunizmu, Czesi wrócili ponownie do swojego dawnego godła. Odbyła się wówczas gorąca debata parlamentarna co do kształtu nowego godła. W szczególności dyskutowano atrybuty seksualne lwa, które zgodnie ze sztuką heraldyczną powinny być równie walecznie przedstawione jak i inne członki zwierza. Autorem obecnego herbu i sztandaru prezydenckiego jest Jiří Louda.

  Herb Śląska wywodzi się z rodowych herbów Piastów śląskich. Po raz pierwszy wizerunku orła użył na swej pieczęci książę opolski Kazimierz I w 1222 r. Jest to też najstarszy wizerunek orła jako godła książęcego na ziemiach polskich.Kraj środkowoczeski (czes. Středočeský kraj) – jeden z trzynastu krajów samorządowych i siedmiu okręgów terytorialnych w Czechach (zob. podział administracyjny Czech). Jego stolicą jest Praga, która sama do niego nie należy, stanowiąc miasto wydzielone. Powierzchnia kraju wynosi 11 014 km², zamieszkuje go 1 150 000 osób (gęstość zaludnienia wynosi 104 mieszkańców na 1 km²). Kraj ten liczy 12 powiatów i 1 146 miejscowości, w tym 73 miasta.

  Herb na fladze prezydenckiej[]

  Oprócz flagi państwowej istnieje jeszcze flaga prezydencka, która zawiera herb i motto Pravda vítězí (Prawda zwycięża).

  Przypisy

  1. W heraldyce czeskiej orlica ma jedną głowę, natomiast orzeł ma dwie głowy – zobacz w: Heraldické minimum
  2. č. 3/1993 Sb.

  Zobacz też[]

 • Czechy
 • Flaga Czech
 • Hymn Czech
 • Herb Czechosłowacji
 • Herb Protektoratu Czech i Moraw • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.