• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Henryk Szlajfer

  Przeczytaj także...
  Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych.
  Stopień dyplomatyczny – stopień nadawany członkom personelu dyplomatycznego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa, które wysyła dyplomatów. Stopnie określają rangę, pozycję w hierarchii i zakres pracy danego dyplomaty.

  Henryk Szlajfer (ur. 7 listopada 1947 we Wrocławiu) – polski ekonomista i politolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, ambasador ad personam.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1968 Szlajfer wraz z Adamem Michnikiem, wówczas studenci Uniwersytetu Warszawskiego, zostali za działalność opozycyjną relegowani z uczelni. W ich obronie 8 marca 1968 odbył się wiec, który stał się początkiem masowych protestów studenckich zwanych wydarzeniami marcowymi. Został skazany na 2 lata więzienia. Zwolniony w lutym 1969.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych UW pracował jako adiunkt w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk, a następnie w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Coimbra, Dar es Salaam. W latach 1989–1990 był ekspertem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w sejmowej komisji systemu gospodarczego i przemysłu. Następnie pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako zastępca dyrektora i p.o. dyrektora. Wykładał także w Instytucie Ameryk i Europy UW.

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.Dar es Salaam (z arab. "Domostwo Pokoju") – stolica administracyjna Tanzanii (siedziba rządu); położona we wschodniej części tego kraju nad Oceanem Indyjskim, największe miasto portowe, ośrodek administracyjny regionu Pwani. W 2010 r. zamieszkiwało je około 3,2 mln mieszkańców.

  W latach 1993–2008 był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki, następnie Departamentu Ameryki oraz archiwum w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został mianowany przez ówczesnego premiera RP Jerzego Buzka ambasadorem ad personam. Ambasador-szef Stałego Przedstawicielstwa RP przy OBWE, MAEA i innych organizacjach międzynarodowych w Wiedniu w latach 2000–2004.

  Sprawy Międzynarodowe - polski periodyk naukowy poświęcony stosunkom międzynarodowym. Ukazuje się od 1948 roku, obecnie jako kwartalnik. Redaktorem naczelnym jest aktualnie Henryk Szlajfer, a wydawcą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Redaktor naczelny kwartalnika "Sprawy Międzynarodowe" (od 1992) i jego angielskiej wersji "The Polish Quarterly of International Affairs". Członek redakcji półrocznika "Studia Polityczne" (ISP PAN). W latach 90. w radzie redakcyjnej "Journal of Latin American Studies" (Cambridge University Press).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • The Faltering Economy. The Problem of Accumulation under Monopoly Capitalism (współredaktor John B. Foster), Monthly Review Press, New York 1984
 • From the Polish Underground. Selections from "Krytyka", 1978–1993 (współredaktor Michael Bernhard), The Pennsylvania State University Press 1995
 • Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka Południowa 1918–1939: szkice o nacjonalizmie ekonomicznym (Redakcja, PWN, Warszawa 1992
 • Dezintegracja przestrzeni eurazjatyckiej a bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej, PISM, Warszawa 1993
 • Polacy–Żydzi: zderzenie stereotypów:esej dla przyjaciół i innych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003
 • Droga na skróty: nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji: kategorie, analiza, kontekst porównawczy, ISP PAN, Warszawa 2005
 • Modernizacja zależności: kapitalizm i rozwój w Ameryce Łacińskiej, Ossolineum, Wrocław 1984
 • Nineteenth-century Latin America. Two Models of Capitalism: the Case of Haiti and Paraguay
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Henryk Szlajfer, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-03-03].
 • Tadeusz Kosobudzki: MSZ od A do Z. Ludzie i sprawy Ministerstwa Spraw zagranicznych w latach 1990-1995. Warszawa: Wydawnictwo'69, 1997, s. 274. ISBN 83-86244-09-7.
 • Barbara Wizimirska, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992.
 • Archiwum – gromadzony zbiór, miejsce gromadzenia tego zbioru, w pewnych znaczeniach również instytucja zajmująca się gromadzeniem.Barbara Maria Wizimirska (ur. 12 grudnia 1942 w Radomsku) – polska politolożka i działaczka społeczna związana z warszawską Falenicą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego mieszczący się przy ulicy Długiej 44/50, kształcący w dziedzinach ekonomii i informatyki w trybach dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.
  Coimbra (wym. [kuˈĩbɾɐ]) to trzecie największe miasto w Portugalii, leżące nad rzeką Mondego, w dystrykcie Coimbra, w regionie Centrum w podregionie Baixo Mondego. Miejscowość jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. Pierwsza stolica Portugalii, przez wiele lat rezydencja monarchów, miasto narodzin sześciu królów Portugalii, pierwszej dynastii, pierwszego uniwersytetu w kraju.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:
  Instytut Ameryk i Europy (IAiE) to interdyscyplinarna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego utworzona w 2002 roku.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.