• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Henryk Rump

  Przeczytaj także...
  Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce (niem. Militärgeneralgouvernement in Polen – MGG in Polen, Militärgeneralgouvernement in Lublin) – austro-węgierska administracja okupacyjna w Królestwie Polskim (Kongresowym), działająca od 1 września 1915 r. do 3 listopada 1918 r.Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.

  Henryk Rump (ur. 28 stycznia 1863 w Stanisławowie, zm. 24 marca 1920 w Lublinie) – pułkownik lekarz Wojska Polskiego.

  Życiorys[]

  Henryk Rump urodził się 28 stycznia 1863 roku w Stanisławowie, w ówczesnym Królestwie Galicji i Lodomerii. Tam też ukończył gimnazjum. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersutetu Jagiellońskiego, a po pięciu semestrach kontynuował studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wiedeńskiego.

  Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Od 1 maja 1887 roku pełnił służbę w cesarskiej i królewskiej Armii. Służbę rozpoczął w Szpitalu Garnizonowym Nr 1 w Wiedniu, w stopniu asystenta lekarza. W 1915 roku awansował na stopień starszego lekarza sztabowego 1 klasy. W latach 1916-1917 był szefem sanitarnym Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce z siedzibą w Lublinie. W sierpniu 1918 roku został szefem sanitarnym c. i k. VII Korpusu na froncie włoskim. W listopadzie 1918 roku pełnił służbę na stanowisku komendanta c. i k. Szpitala Zapasowego w Wadowicach.

  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.Op. cit., dz. cyt. (łac. opus citatum – dzieło cytowane lub opere citato – z cytowanego dzieła) – skrót używany w przypisach lub cytatach dla odesłania czytelnika do wcześniej cytowanej pozycji.

  12 grudnia 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego z zatwierdzeniem posiadanego stopnia pułkownika lekarza i przydzielony na stanowisko szefa sanitarnego Okręgu Generalnego „Lublin” w Lublinie. Zmarł 24 marca 1920 roku w Lublinie w następstwie obrażeń ciała doznanych w wypadku drogowym. 29 maja 1920 roku został pośmiertnie zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 roku w stopniu pułkownika w Korpusie Lekarskim, w grupie oficerów byłej armii austriacko-węgierskiej.

  Wadowice – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba władz powiatu wadowickiego i gminy miejsko-wiejskiej Wadowice. Miasto położone jest na Pogórzu Wielickim, nad Skawą. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117.Uniwersytet Wiedeński (niem. Universität Wien, pełna nazwa łacińska Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) – uniwersytet z siedzibą w Wiedniu w Austrii. Został założony 12 marca 1365 r. przez Rudolfa IV. Największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych. 87.000 studiujących (2010/2011).

  11 czerwca 1920 roku, na wniosek Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej, Naczelny Wódz nadał mu pośmiertnie „tytuł generała podporucznika w Korpusie Lekarskim”.

  Awanse[]

  W cesarskiej i królewskiej Armii:

 • asystent lekarza (niem. Assistenzarzt) - 1887
 • starszy lekarz (niem. Oberarzt) - 1887
 • lekarz pułku (niem. Regimentsarzt) - 1890
 • lekarz sztabowy (niem. Stabsarzt) - 1904
 • starszy lekarz sztabowy 2 klasy (niem. Oberstabsartzt 2. Klasse) - 1910
 • starszy lekarz sztabowy 1 klasy (niem. Oberstabsartzt 1. Klasse) - 1915
 • W Wojsku Polskim:

  Rotmistrz – stopień wojskowy w kawalerii odpowiadający kapitanowi oraz nazwa dowódcy szwadronu. W dawnym wojsku dowódca roty albo chorągwi.Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca – najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim. Od 1917 r. mianowany tylko na czas wojny.
 • pułkownik lekarz - 12 grudnia 1918, zatwierdzony pośmiertnie 29 maja 1920
 • tytularny generał podporucznik lekarz - pośmiertnie 11 czerwca 1920
 • Przypisy

  1. Piotr Stawecki, Słownik biograficzny ..., s. 286.
  2. P. Stawecki, Słownik ..., op. cit., s. 287.
  3. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 13 z 23 grudnia 1918 roku, poz. 359.
  4. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 1 z 4 stycznia 1919 roku, poz. 9.
  5. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934, s. 753.
  6. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 22 z 16 czerwca 1920 roku, poz. 587.
  7. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 23 z 23 czerwca 1920 roku, poz. 597.
  8. P. Stawecki, Słownik ..., op. cit., s. 287. Henryk Rump nie występuje w pracy Tadeusza Kryska-Karskiego i Stanisława Żurakowskiego, Generałowie Polski Niepodległej, Editions Spotkania, Warszawa 1991, wyd. II uzup. i poprawione.
  9. Stopień asystenta lekarza był odpowiednikiem stopnia porucznika (niem. Leutnant).
  10. Stopień starszego lekarza był odpowiednikiem stopnia starszego porucznika (niem. Oberleutnant).
  11. Stopień lekarza pułku był odpowiednikiem stopnia kapitana i rotmistrza.
  12. Stopień lekarza sztabowego był odpowiednikiem stopnia majora.
  13. Stopień starszego lekarza sztabowego 2 klasy był odpowiednikiem stopnia podpułkownika.
  14. Stopień starszego lekarza sztabowego 1 klasy był odpowiednikiem stopnia pułkownika.

  Bibliografia[]

 • Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994, ISBN 83-11-08262-6.
 • Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Iwano-Frankiwsk, hist. Stanisławów (ukr. Івано-Франківськ, ros. Ивано-Франковск; do 1962 Stanisławów, ukr. Станіслав lub Станіславів; jid. סטאַניסלעװ, Stanislew) – miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie, ok. 222 tys. mieszkańców (2008), prawa miejskie od 1662, dawna rezydencja magnaterii polskiej.
  Okręg Korpusu Nr II (OK II) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w Lublinie.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.
  VII Korpus - jeden z korpusów w strukturze organizacyjnej armii austro-węgierskiej. Jego sztab mieścił się w Timişoarze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.