• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Henryk Kliem

  Przeczytaj także...
  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.Na mapach: 54°30′34″N 18°30′57″E/54,509444 18,515833 Cmentarz Witomiński – największa nekropolia w Gdyni.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Henryk Kliem (ur. 1878 w Chodczu, zm. 21 kwietnia 1938 w Gdyni) – inżynier, ewangelicki działacz kościelny.

  Syn duchownego, ks. Emila Augusta Kliema, również dziadek był pastorem. Po ukończeniu Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu pracował przy rozbudowie portów w Archangielsku i w Petersburgu, gdzie był również zastępcą kapitana portu. Po powrocie do Polski w 1921 był zatrudniony przy rozbudowie Żoliborza w Warszawie i pracował w Grodnie. W 1926 zamieszkał w Tczewie, brał udział w rozbudowie portu rzecznego, węzła kolejowego i wznoszeniu szeregu budynków. Wraz z żoną, Aleksandrą Kliem, w domu własnym na przedmieściu Górki prowadził prywatną bursę dla młodzieży inteligenckiej i był zaangażowany w życie miasta. Współpracując z ks. Jerzym Kahané, doprowadził do powstania w 1930 polskiego zboru ewangelickiego w Tczewie i do śmierci pozostawał prezesem kolegium kościelnego. Od 1936 prowadził w Gdyni wraz z inż. Ciszewskim i Grabowskim biuro zajmujące się rozbudową portu.

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

  Pochowany w części ewangelickiej Cmentarza Witomińskiego w Gdyni, grób zachowany. Kliemowie mieli dzieci, które zmarły jeszcze podczas pobytu w Rosji.

  Bibliografia[]

 • Jerzy Domasłowski, Polski zbór ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939, "Rocznik Gdyński", ISSN 0137-4044, nr 16, 2003
 • Jerzy Domasłowski, Kliem Henryk, [w:] Encyklopedia Gdyni, red. nacz. Małgorzata Sokołowska, Gdynia, Verbi Causa, 2006, ISBN 83-921571-8-4 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bursa - internat zwany tak od wspólnej sakiewki (łac. bursa - sakiewka, kasa), z której, dzięki hojności dobroczyńców, korzystali niezamożni uczniowie.
  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
  Archangielsk (ros. Арха́нгельск; do 1613 Nowochołmogory, ros. Новохолмого́ры) – miasto w Rosji, stolica obwodu archangielskiego.
  Kapitanat portu – jednostka organizacyjna urzędu morskiego sprawująca władzę nad ruchem statków w akwatorium portowym, przyległej redzie. W Polsce na czele kapitanatu stoi kapitan portu. W kapitanacie całodobowo pełnią służbę oficerowie dyżurni.
  Polska Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdyni – zbór w diecezji wielkopolskiej (do 1937 diecezji poznańsko-pomorskiej) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
  Pastor (łac. pastor – pasterz) – w Kościołach protestanckich – duchowny, który pełni obowiązki duszpasterskie w zborze. Mianowany jest bądź przez organy centralne danego Kościoła (np. synod, generalną konferencję), bądź jest powoływany przez kongregację wiernych przez demokratyczny wybór.
  Zbór ewangelicko-augsburski w Tczewie – zbór Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w latach 1931-1939 istniejący jako Polski Zbór Ewangelicko-Augsburski, obecnie filiał Tczew Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Gdańsk-Gdynia-Sopot w Sopocie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.