• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Henryk Andreas Kamieniecki

  Przeczytaj także...
  Zawada – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Dębica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.
  Jan Kamieniecki (*ok.1463 - †1513) – hetman polny koronny w latach 1505-1509, dworzanin króla Jana Olbrachta i Aleksandra, rotmistrz rubieży wschodnich, jeden z najdzielniejszych dowódców broniących rubieży wschodnich Polski, starosta bełski, buski, chełmski, horodelski (1502 r.), kasztelan lwowski (od 1508 r).

  Henryk Andreas Kamieniecki, herbu Pilawa, (ur. 1430 w Odrzykoniu, zm. 1488) – kasztelan sanocki (1474–1488), senator, asesor sanocki, właściciel Zamku Kamienieckiego w Odrzykoniu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był synem Marcina Kamienieckiego i Katarzyny, (córki Piotra Szafrańca h. Stary Koń, wojewody sandomierskiego i krakowskiego) wnukiem Klemensa Kamienieckiego – właściciela zamku i mężem Katarzyny Pieniążkównej c. Mikołaja Pieniążka.

  Nadał zamkowi w Odrzykoniu charakter rezydencji, rozbudował go w kierunku wschodnim.

  Węglówka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna. Położona w dolinie Czarnego Potoku w otoczeniu najwyższych wzniesień Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego.Marcin Kamieniecki herbu Pilawa (zm. 15 marca 1530) – hetman polny koronny (1520-1528) , od 1508 dworzanin królewski Zygmunta Starego, od 1511 podkomorzy sanocki, w latach 1520-1528, wojewoda podolski od 1515, po zmarłym bracie Janie kasztelanie lwowskim od 1512.

  Mając 14 lat, zapisał się na Akademię Krakowską w roku 1444.

  26 stycznia 1448 r. – po śmierci najstarszego brata Piotra, w wyniku podziału ojcowizny dokonanej wspólnie z bezdzietnymi braćmi: Mikołajem i Marcinem Kamienieckim, otrzymał Zamek kamieniecki wraz z wsiami takimi jak np.: Korczyna, Węglówka, Kombornia, Szklary, Jabłonica i Zawada.

  23 sierpnia jest 235. (w latach przestępnych 236.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 130 dni. Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  W 1449 r. brał udział ze znacznym swoim kosztownym oddziałem zaciężnym, w wyprawie do Mołdawii, zostawiając bratu w zastaw swój dział za 1000 grzywien, a po dwóch latach odkupił od niego (ten zastaw), wraz z Odrzykoniem, Jasienica, Wolą Jasienicką i Malinówką, którą sprzedał w 1453 r., i odzyskał wsie sprzedane przez ojca, szwagrowi Piotrowi z Kotek w powiecie szczyżyckim.

  Kardynał Bernard Maciejowski herbu Ciołek (ur. 1548 – zm. 19 stycznia 1608 w Krakowie) – biskup łucki i krakowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1606-1608.Maryna Mniszchówna, Marianna Mniczech, Maria Juriewna Mniszek (ros. Мари́на Ю́рьевна Мни́шек, Мариа́нна Мни́шек; ur. ok. 1588 w Laszkach Murowanych, zm. 1615 w Kołomnie) – carowa Rosji, koregentka Dymitra Samozwańca I.

  W poł. XV w. był właścicielem Niezdowa, Komornik i części Dziekanowic. W wyniku wygranej sprawy spadek po matce Katarzynie z Kotków z wujkiem Stanisławem Kotek, otrzymał takie wsie jak: Niezdów, Komorniki i Dziekanowice.

  Henryk Andreas Kamieniecki skupił w swym ręku całe, rozległe, rodzinne dobra, których ośrodkiem uczynił Zamek Kamieniecki.

  Procesował się z biskupstwem przemyskim do 1460 roku, kiedy to komisarze królewscy: Jan Pilecki – wojewoda krakowski, Andrzej z Sienna i Waszko z Rybotycz – sędzia przemyski; rozgraniczyli dobra i Jabłonica, Jasienica Rosielna oraz Orzechówka pozostały jego własnością, a biskupimi pozostały: Domaradz, Blizne i Płosina.

  Tomasz Tarczay, (Tharczay), (ur. w XV, zmarł w 1493 r. w lipiańskiej m. Torysa na Słowacji) - zmadziaryzowany Słowak, starosta z Lipian.Jerzy Mniszech herbu własnego (ur. ok. 1548, zm. 16 maja 1613) – kasztelan radomski, wojewoda sandomierski od 1590, krajczy wielki koronny w 1574, żupnik ruski, starosta lwowski w 1593, starosta samborski, sokalski, sanocki, rohatyński. Rodzicami jego byli Mikołaj Mniszech (ok. 1484-1553) podkomorzy nadworny, burgrabia krakowski i Barbara Mniszech z Kamienieckich (zm. ok. 1569).

  Początkowo wraz z bratem Piotrem Kamienieckim (po 1410–1447) – starostą dobczyckim, wspierał konfederację Spytka z Melsztyna przeciw królowi, ze względu na odebranie Kamienieckim Dobczyc, jednak pod koniec życia, nawiązał kontakty z dworem królewskim.

  W 1474 r. bronił zamku w Odrzykoniu przed najazdem węgierskim Macieja Korwina pod wodzą zmadziarowanego Słowaka Tomasza Tharczaya – starosty zamku z Lipian. W tym też roku, został senatorem i kasztelanem sanockim.

  Andrzej Sienieński z Gołogór z Sienna herbu Dębno, ur. w Siennie, (zm. 1494) – podkomorzy sandomierski (1477), syn Dobiesława z Sienna i z Oleśnicy i Katarzyny Sienieńskiej; ojczymem jego był Jan z Oleśnicy (ok. 1400-1460).Mołdawia, Republika Mołdawii (mołd., rum. Moldova; mołd., rum. Republica Moldova; ros. Молдавия; czasem używana jest niezalecana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP nazwa Mołdowa) – państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii jak i obszarów położonych na lewym brzegu Dniestru (tzw. "Naddniestrze"). Graniczy z Ukrainą i Rumunią. W jej skład wchodzi także Terytorium Autonomiczne Gagauzji, gdzie językami urzędowymi są obok mołdawskiego gagauski i rosyjski, choć sami Rosjanie stanowią niewielką część ludności tego obszaru. Rdzenną ludność Gagauzji (Gagauz Yeri) (ponad 80%) stanowią Gagauzi – tureckojęzyczni prawosławni chrześcijanie.

  Zmarł w 1488 r. pozostawiając sześciu synów: Mikołaja, Henryka, Stanisława, Klemensa, Marcina, Jana, i trzy córki, z których jedna wyszła za Mikołaja Strzyżewskiego. Syn Marcina Kamienieckiego(zm. 1530) był hetmanem polnym koronnym, a Jan Kamieniecki (ok. 1463–1513) starostą bełskim i kasztelanem lwowskim.

  Szklary – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska, przy DW887.Klemens z Moskorzewa, Klemens Moskarzewski (również Kamieniecki), herbu Pilawa, (zm. 1408 w Moskorzewie) – podkanclerzy koronny w (1399)., kasztelan sanocki, starosta sanocki (1399-1400), starosta krakowski w 1405 r., podkanclerzy i kasztelan; kamieniecki i wiślicki (od 29 czerwca 1408), właściciel dóbr Kamieniec i Zamku w Odrzykoniu

  Henryk Kamieniecki (syn Henryka Andreasa) – zginął w 23 sierpnia 1494 r. w bitwie pod Wiśniowcem na Wołyniu w czasie najazdu Tatarów na Podole.

  Po jego śmierci w 1488 r. właścicielem zamku został najstarszy syn Henryka – Mikołaj Kamieniecki (zm. w 1515) – pierwszy w Polsce dożywotni hetman wielki koronny.

  W 1530 roku wnuk Henryka – Klemens Kamieniecki sprzedał zamek niższy w kasztelanowi bieckiemu, Sewerynowi Bonerowi, który już dwa lata wcześniej, drogą zastawu, wszedł w posiadanie zamku wysokiego w Odrzykoniu.

  Prymas Polski – tytuł przysługujący urzędującym arcybiskupom gnieźnieńskim od 1417, podkreślający ich pierwszeństwo w polskim episkopacie.Jasienica Rosielna – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, siedziba gminy gminy Jasienica Rosielna. Miejscowość do roku 1926 nosiła nazwę Jasienica, a w latach 1727-1918 posiadała prawa miejskie.

  Henryk Andreas był pradziadkiem Jerzego Mniszcha (ok. 1548–1613) kasztelana radomskiego, wojewody sandomierskiego ojca carowej Maryny Mniszchównej i jej prapradziadkiem.

  Jego prawnukiem był kardynał Bernard Maciejowski (1548–1608) prymas Polski.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Gawęda; Rozwój Latyfundium Kamienieckich... s. 61-64 w: Krosno – Studia z dziejów miasta i regionu, T. III, red. Stanisław Cynarski, Kraków 1995.
 • Polski Słownik Biograficzny ( T.11 s. 512).
 • Warto wiedzieć że... beta

  Korczyna – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna, ok. 5 km na północny wschód od Krosna. Miejscowość jest siedzibą gminy Korczyna.
  Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.
  Domaradz – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Domaradz. Przez wieś przebiega droga krajowa 9E371 do Rzeszowa i Barwinka oraz wojewódzka 886 w kierunku Sanoka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Domaradz.
  Blizne – wieś w gminie Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim w województwie podkarpackim. Została lokowana w tym miejscu przez Kazimierza Wielkiego w 1366 r.
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Odrzykoń – wieś w Polsce położona nad Wisłokiem, koło Krosna w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Wojaszówka, najludniejsza miejscowość gminy.
  Orzechówka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna, nad lewobrzeżnym dopływem Stobnicy, wśród zalesionych wzniesień, na obrzeżu Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, granicząca z rezerwatem przyrody Kretówki i rezerwatem przyrody Cisy w Malinówce. Jej dziedzicami byli Kamieniecy np. Henryk Andreas Kamieniecki

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.