• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Heliobakterie

  Przeczytaj także...
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Chlorosom (pęcherzyki Chlorobium) – pęcherzykowata struktura występująca u bakterii zielonych, pełniąca rolę kompleksu antenowego zbierającego światło. Są strukturami połączonymi z błoną komórkową, w której znajdują się fotoukład bakteryjny – P840, do którego przekazywana jest energia wychwycona przez barwniki obecne w chlorosomach. Pojedynczy chlorosom ma elipsoidalny kształt szerokości 50-100 nm i wysokości 15-20 nm. Otoczony jest pojedynczą warstwą nieskładająca się z galaktolipidów i kilku białek.

  Heliobakterie – grupa bakterii, u których nie występują chromatofory ani chlorosomy, a charakterystyczny dla tej grupy bakterii jest bakteriochlorofil g. Tworzy on kompleksy z białkami i związany jest bezpośrednio z błoną cytoplazmatyczną.

  Heliobakterie są jedyną rodziną z typu Firmicutes zdolną do przeprowadzania fotosyntezy.

  Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger (ur. 13 lutego 1916 w Krakowie, zm. 14 sierpnia 1995 w Warszawie) – polski mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, działacz socjalistyczny.Bakteriochlorofile – grupa organicznych związków chemicznych, barwników fotosyntetycznych, uczestniczących w zamianie energii świetlnej na energię chemiczną u bakterii. Budowa bakteriochlorofili jest zbliżona do chlorofili roślinnych. U bakterii zielonych bakteriochlorofile występują głównie w kompleksach antenowych w obrębie struktur nazywanych chlorosomami. U bakterii purpurowych bakteriochlorofile zorganizowane są w strukturach nazywanych chromatoforami. Heliobakterie zaś nie mają specyficznych struktur organizujących barwniki, bakteriochlorofil występuje bezpośrednio w błonie cytoplazmatycznej.

  Występują w glebach podmokłych. Często spotykane są na polach ryżowych. Należą do bezwzględnych anaerobów. Posiadają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego, dzięki czemu przyczyniają się do wzbogacania gleb w azotany.

  Systematyka[]

  Do rodziny zalicza się cztery rodzaje:

 • Heliobacillus
 • Heliobacterium
 • Heliophilum
 • Heliorestis
 • Bibliografia[]

 • Władysław J.H. Kunicki- Goldfinger: Życie bakterii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 190. ISBN 978-83-01-14378-7.
 • Ormerod JG., Kimble LK., Nesbakken T., Torgersen YA., Woese CR., Madigan MT. Heliophilum fasciatum gen. nov. sp. nov. and Heliobacterium gestii sp. nov.: endospore-forming heliobacteria from rice field soils.. „Archives of microbiology”. 4 (165), s. 226–34, kwiecień 1996. PMID: 8952943. 
 • Neerken S., Amesz J. The antenna reaction center complex of heliobacteria: composition, energy conversion and electron transfer.. „Biochimica et biophysica acta”. 1-3 (1507), s. 278–90, październik 2001. PMID: 11687220. 
 • Heinnickel M., Golbeck JH. Heliobacterial photosynthesis.. „Photosynthesis research”. 1 (92), s. 35–53, kwiecień 2007. DOI: 10.1007/s11120-007-9162-4. PMID: 17457690. 
 • Mix LJ., Harmer TL., Cavanaugh CM. Sequence of the core antenna domain from the anoxygenic phototroph Heliophilum fasciatum: implications for diversity of reaction center type I.. „Current microbiology”. 6 (48), s. 438–40, czerwiec 2004. DOI: 10.1007/s00284-003-4221-3. PMID: 15170240. 
 • Chromatofor – komórka barwnikowa w skórze właściwej kręgowców lub struktura w ciele głowonogów, zawierająca różne barwniki, np. melanofory, ksantofory, erytrofory, guanofory; rozpraszanie bądź skupianie ziarenek barwników w chromatoforze wpływa na zmianę barwy zwierząt (np. u kameleonów).DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.
  Anaerob (gr. an – przedrostek oznaczający przeczenie; aer – powietrze; bio – żyję), beztlenowiec, anaerobiont, anoksybiont – organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.