• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Helicidae

  Przeczytaj także...
  Strzałka miłosna – twarda, ostro zakończona struktura wapienna lub chitynowa, wytwarzana przez niektóre gatunki obupłciowych ślimaków. Kształt tych struktur jest różny w zależności od gatunku i może być pomocny przy klasyfikacji tych zwierząt. Rozmiar również jest zmienny, niekiedy znaczny: u rodzaju Primarion strzałka osiąga długość jednej piątej stopy ślimaka. Strzałki, wytwarzane jedynie przez dojrzałe płciowo osobniki, odgrywają rolę podczas rozmnażania ślimaków. Zanim dojdzie do zapłodnienia, oba osobniki usiłują wbić jedną lub więcej strzałek w ciało drugiego osobnika w dowolnym jego miejscu. Wbicie strzałki nie ma związku z samym procesem zapłodnienia.Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce – gatunkowa ochrona zwierząt z gromady ślimaków (Gastropoda) regulowana przepisami prawa obowiązującego w Polsce.
  Wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis) – ślimak należący do rodziny ślimakowatych. Występuje w Ameryce Północnej i w Europie, w tym na obszarze całej Polski. Ślimak ten jest bardzo podobny do wstężyka austriackiego. Ma różnokolorową muszlę o błyszczącej powierzchni. Wstężyk ogrodowy w przeciwieństwie do wstężyka gajowego ma jasną (białą) wargę otaczającą otwór muszli. Wstężyki ogrodowe są jadalne, ale rzadko spożywane ze względu na niewielkie rozmiary i różnie oceniane walory smakowe.

  Ślimakowate (Helicidae) – rodzina lądowych ślimaków płucodysznych z rzędu trzonkoocznych (Stylommatophora), obejmująca największe oskorupione ślimaki Europy. Zaliczono do niej ponad 30 rodzajów ślimaków o dużym zróżnicowaniu kształtu i ubarwienia muszli. Układ rozrodczy charakteryzuje się obecnością 2 gruczołów palczastych i woreczek strzałki miłosnej. Ślimakowate żyją kilka do kilkunastu lat. Niektóre gatunki są pozyskiwane lub hodowane w celach konsumpcyjnych. Na terenie Polski 5 gatunków podlega ochronie prawnej.

  Trzonkooczne (Stylommatophora) – klad ślimaków płucodysznych (Pulmonata), w randze rzędu, obejmujący około 30 tys. gatunków grupowanych w kilkudziesięciu rodzinach, o kosmopolitycznym rozmieszczeniu. Oczy trzonkoocznych osadzone są na szczycie drugiej pary czułków. Czułki pierwszej pary są zredukowane, trudne do zaobserwowania. Ślimaki lądowe, nieliczne ziemnowodne, o muszlach różnych kształtów, czasem o muszli małej i przykrytej płaszczem (ślinikowate i pomrowcowate), zredukowanej do małej tarczki (Testacellidae) bądź wykształconej normalnie (np. ślimakowate).Ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum) – gatunek ślimaka płucodysznego z rodziny ślimakowatych (Helicidae), pospolity w wilgotnych lasach liściastych o gęstym podszycie. Jest szeroko rozprzestrzeniony w środkowej oraz północno-zachodniej Europie. W Polsce jest jednym z najpospolitszych ślimaków lądowych. Ukrywa się pod opadłymi liśćmi, kamieniami, powalonymi drzewami oraz gałęziami. Chętnie wędruje po wilgotnym podłożu i wtedy go najłatwiej znaleźć.

  Systematyka[]

  Rodzina Helicidae obejmuje blisko 500 gatunków ślimaków, które sklasyfikowano w podrodzinach:

 • Ariantinae
 • Helicinae
 • Obecność w faunie Polski[]

  Ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum)
  Iberus sp.

  W Polsce stwierdzono występowanie 12 gatunków:

 • Arianta arbustorumślimak zaroślowy
 • Causa holosericea
 • Cepaea hortensiswstężyk ogrodowy
 • Cepaea nemoraliswstężyk gajowy
 • Cepaea vindobonensiswstężyk austriacki
 • Faustina cingulellaślimak tatrzański
 • Faustina faustinaślimak nadobny
 • Faustina rossmaessleri – ślimak Rossmasslera
 • Helicigona lapicida – ślimak ostrokrawędzisty
 • Helix lutescensślimak żółtawy
 • Helix pomatiaślimak winniczek
 • Isognomostoma isognomostomos – ślimak maskowiec
 • Zobacz też[]

 • mięczaki Polski
 • ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce
 • Przypisy

  1. Helicidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. III. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2008, s. 399–400, 422. ISBN 978-83-88147-09-8.
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
  4. Philippe Bouchet, Jean-Pierre Rocroi. Classification and nomenclator of gastropod families. „Malacologia: International Journal of Malacology”. 47 (1-2), s. 85-397, 2005. ISSN 0076-2997 (ang.). 
  Ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum) – gatunek ślimaka płucodysznego z rodziny ślimakowatych (Helicidae), pospolity w wilgotnych lasach liściastych o gęstym podszycie. Jest szeroko rozprzestrzeniony w środkowej oraz północno-zachodniej Europie. W Polsce jest jednym z najpospolitszych ślimaków lądowych. Ukrywa się pod opadłymi liśćmi, kamieniami, powalonymi drzewami oraz gałęziami. Chętnie wędruje po wilgotnym podłożu i wtedy go najłatwiej znaleźć.Ślimak tatrzański (Chilostoma cingulella) – gatunek ślimaka z rodziny ślimakowatych, endemit zachodniokarpacki, występujący w Tatrach Zachodnich i pojedynczych stanowiskach na Słowacji. Gatunek wysokogórski, objęty ochroną gatunkową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.
  Wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis) – ślimak należący do rodziny ślimakowatych. Występuje w Ameryce Północnej i w Europie, w tym na obszarze całej Polski. Ślimak ten jest bardzo podobny do wstężyka austriackiego. Ma różnokolorową muszlę o błyszczącej powierzchni. Wstężyk ogrodowy w przeciwieństwie do wstężyka gajowego ma jasną (białą) wargę otaczającą otwór muszli. Wstężyki ogrodowe są jadalne, ale rzadko spożywane ze względu na niewielkie rozmiary i różnie oceniane walory smakowe.
  Ślimak nadobny (Faustina faustina) – gatunek ślimaka z rodziny ślimakowatych (Helicidae). Muszla o wysokości 14–22 mm i szerokości 7–16 mm, o barwie od cytrynowożółtej do rdzawobrunatnej, z ciemnobrunatnym paskiem lub bez. Ślimak zamieszkujący wilgotne lasy i zarośla Karpat i ich przedgórzy na terenie Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.
  Ślimak nadobny (Faustina faustina) – gatunek ślimaka z rodziny ślimakowatych (Helicidae). Muszla o wysokości 14–22 mm i szerokości 7–16 mm, o barwie od cytrynowożółtej do rdzawobrunatnej, z ciemnobrunatnym paskiem lub bez. Ślimak zamieszkujący wilgotne lasy i zarośla Karpat i ich przedgórzy na terenie Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.
  Ślimak winniczek (Helix pomatia) – gatunek lądowego ślimaka płucodysznego z rodziny ślimakowatych (Helicidae). Występuje w południowo-wschodniej i centralnej Europie. W Polsce pospolity niemal na całym niżu oraz pogórzu, w górach rzadszy, dochodzi tylko do regla dolnego. Zamieszkuje obszary o dużej wilgotności, lasy, parki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi, stąd często uważany za szkodnika ogrodów. Zimuje w ściółce, ukryty pod roślinnością.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.