• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Helena Polaczkówna

  Przeczytaj także...
  Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.

  Helena Polaczkówna (ur. 24 lutego 1884 roku we Lwowie, zamordowana w 1942 roku) – polska historyk, archiwista, sfragistyk, autorytet w dziedzinie heraldyki.

  Życiorys[]

  Absolwentka historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Po uzyskaniu doktora, a następnie habilitacji docent nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Lwowskim, kustosz Archiwum Ziemskiego i członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Współtwórczyni współczesnej polskiej terminologii heraldycznej, zwłaszcza języka blazonowania herbów. Uczestniczka tajnego nauczania we Lwowie, działaczka Związku Walki Zbrojnej, aresztowana wraz z całą rodziną, zamordowana jesienią w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Niektóre publikacje[]

 • Stemmata Polonica; rękopis nr 1114 klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu, Towarzystwo Naukowe, Lwów, 1926 (wyd.)
 • Szlachta na Siewierzu biskupim w latach 1442–1790, Towarzystwo Heraldyczne, Lwów, 1913, w: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. 4 cz. 2;
 • Zapis Teodora Gryfity dla Cystersów z 1196 r., Towarzystwo Naukowe, Lwów, 1938;
 • Geneza herbów polskich w herbarzu flamandzkim, Lwów, 1925, w: Księga Pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera;
 • Najstarsze pomniki heraldyki polskiej, Towarzystwo Naukowe, Lwów, 1926;
 • Geneza orła Piastowskiego, Poznań, 1930;
 • Księga radziecka miasta Drohobycza 1542–1563, Towarzystwo Naukowe, Lwów, 1936;
 • Boym Paweł Jerzy (1581–1641), Bartosz z Wezenborga, hasła w Polskim Słowniku Biograficznym;
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Lwowianie
 • Biuletyn AGH
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).24 lutego jest 55. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 310 (w latach przestępnych 311) dni. W latach przestępnych dzień ten jest powtarzany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Sfragistyka (z gr. sphragís – "pieczęć"), nazywana niekiedy sygillografią (od łacińskiego sigillum – pieczęć) – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmującą się badaniem pieczęci jako źródeł historycznych, a także ich historią, powstawaniem itp.
  Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie (inna nazwa: Archiwum Bernardyńskie, po 1914 Archiwum Ziemskie) – założone w 1877 r. przez zaborcze władze austriackie do przechowywania zasobu dawnych polskich archiwów grodzkich i ziemskich z obszaru całej Galicji.
  Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
  Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.
  Towarzystwo Naukowe we Lwowie – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą we Lwowie, założone w 1901 przez Oswalda Balzera pod nazwą Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, od 1920 do 1939 funkcjonujące pod nazwą Towarzystwo Naukowe we Lwowie, którego kontynuację stanowi współczesne Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (patrz [1]).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.