• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Heer  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Wojna domowa w Kosowie – zakończona interwencją Sojuszu Północnoatlantyckiego wojna domowa na terenie Federalnej Republiki Jugosławii, między rządem federalnym, a dążącą do oderwania od federacji jugosłowiańskiej serbskiej prowincji Kosowo - organizacją Armia Wyzwolenia Kosowa (alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës). W trakcie trwającego od 1996 do 1999 roku konfliktu, obie strony dopuściły się mordów na ludności cywilnej i czystek etnicznych.
  Struktury[ | edytuj kod]

  Organizacja komponentu wojsk lądowych[ | edytuj kod]

 • Dowództwo Wojsk Lądowych – Kdo Heer
 • Wielonarodowa Brygada Francusko-Niemiecka
 • 291. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 292. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 295. Dywizjon Artylerii
 • 550. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • Zaopatrzeniowa brygada Niemiecko-Francuska
 • 1. Dywizja Pancerna
 • 610. Batalion Łączności
 • 321. Dywizjon Artylerii
 • 901. Batalion Saperów
 • 41. Brygada Grenadierów Pancernych
 • 413. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 411. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 401. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 6. Batalion Rozpoznawczy
 • 803. Batalion Inżynieryjny
 • 142. Batalion Zaopatrzenia
 • 21. Brygada Pancerna
 • 1. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 212. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 203. Batalion Czołgów
 • 7. Batalion Rozpoznawczy
 • 1. Batalion Inżynieryjny
 • 7. Batalion Zaopatrzenia
 • 9. Brygada Pancerna
 • 91. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 33. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 92. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 93. Batalion Czołgów
 • 3. Batalion Rozpoznawczy
 • 131. Batalion Inżynieryjny
 • 141. Batalion Zaopatrzenia
 • 10. Dywizja Pancerna
 • 131. Dywizjon Artylerii
 • 345. Dywizjon Artylerii Szkolnej
 • 905. Batalion Saperów
 • 23. Brygada Górska
 • 231. Batalion Górskiej Piechoty Zmotoryzowanej
 • 232. Batalion Górskiej Piechoty Zmotoryzowanej
 • 233. Batalion Górskiej Piechoty Zmotoryzowanej
 • 230. Górski Batalion Rozpoznawczy
 • 8. Górski Batalion Inżynieryjny
 • 8. Górski Batalion Zaopatrzeniowy
 • Konna jednostka Wsparcia Transportu
 • 12. Brygada Pancerna
 • 104. Batalion Czołgów
 • 112. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 122. Batalion Piechoty Zmechanizowanej
 • 8. Batalion Rozpoznawczy
 • 4. Batalion Inżynieryjny
 • 4. Batalion Zaopatrzenia
 • 8. Batalion Czołgów Górskich
 • 37. Brygada Grenadierów Pancernych
 • 393. Batalion Czołgów
 • 371. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 391. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej
 • 13. Batalion Rozpoznawczy
 • 701. Batalion Inżynieryjny
 • 131. Batalion Zaopatrzeniowy
 • Dywizja Szybkiego Reagowania
 • Brygada Wojsk Specjalnych – Kommando Spezialkräfte
 • 10. Pułk Śmigłowców Transportowych
 • 30. Pułk Śmigłowców Transportowych
 • 36. Pułk Śmigłowców Bojowych
 • 1. Brygada Powietrznodesantowa – Fallschirmjäger
 • Pułk Powietrznodesantowy
 • Pułk Powietrznodesantowy
 • Sprzęt[ | edytuj kod]

  Śmigłowce[ | edytuj kod]

  Pojazdy[ | edytuj kod]

  Wozy bojowe[ | edytuj kod]

  Artyleria[ | edytuj kod]

  Broń przeciwlotnicza[ | edytuj kod]

  Sprzęt specjalistyczny[ | edytuj kod]

  Broń[ | edytuj kod]

  Broń strzelecka[ | edytuj kod]

  Wyrzutnie rakiet/Granatniki/Pociski rakietowe[ | edytuj kod]

  Noże[ | edytuj kod]

  Systemy rozpoznawcze[ | edytuj kod]

  Pozostałe pojazdy[ | edytuj kod]

  Działania wojskowe Heer[ | edytuj kod]

 • UNOSOM II
 • Implementation Force
 • Wojna w Kosowie
 • Wojna w Afganistanie (od 2001)
 • Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni (ang. Multinational Corps Northeast – MNC NE) – międzynarodowy wyższy związek taktyczny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, składający się z formacji stacjonujących na terenie Danii, Niemiec i Polski.
  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Eurokorpus (ang. Eurocorps), korpus europejski (ang. „European Corps“) – wspólna wielonarodowa jednostka wojskowa szybkiego reagowania utworzona w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju z siedzibą w Strasburgu.
  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
  UNOSOM II (United Nations Operation in Somalia II) – operacja ONZ na terenie Somali odbywająca się od 28 marca 1993 do 2 marca 1995. UNOSOM II został powołany na podstawie rezolucji ONZ S/RES/814 w dniu 26 marca 1993 przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Ta operacja została wprowadzona na miejsce operacji UNOSOM I.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.